เนื้อเพลง Everyday Struggle คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

I don’t wanna live no mo’
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ โน โม)
Sometimes I hear death nocking in my front do’
(ซัมไทม์ ซาย เฮียร เด้ท nockings อิน มาย ฟร๊อนท ดู)
I’m living like a hustle
(แอม ลีฝอิง ไล๊ค เก เฮสเซล)
Another drug in trouble, another day another sorrow
(อะน๊าเทร่อร์ ดรัก อิน ทรั๊บเบิ้ล , อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ ซ๊อโร่ว)

I know how it feels to wake up f*cked up
(ไอ โนว์ ฮาว อิท ฟีล ทู เว้ค อั๊พ เอฟ *cked อั๊พ)
Pockets broke as hell, another rock to sell
(พ๊อคเค่ท บโรค แอส เฮ็ลล , อะน๊าเทร่อร์ ร๊อค ทู เซลล์)
People look at ya like use to used
(พี๊เพิ่ล ลุ๊ค แกท ยา ไล๊ค ยู๊ส ทู ยู๊ส)
Selling drugs to all the loosers mad buddha abuser
(เซลลิง ดรัก ทู ออล เดอะ loosers แม้ด บูดดะ อบิวเซอร์)
But they don’t know about the stress-filled day
(บั๊ท เด ด้อนท์ โนว์ อะเบ๊าท เดอะ สเทรสส ฟิลล เดย์)
Baby on the way mad bills to pay
(เบ๊บี้ ออน เดอะ เวย์ แม้ด บิลล์ ทู เพย์)
That’s why you drink tangarate
(แด้ท วาย ยู ดริ๊งค tangarate)
So you can reminisce and wish
(โซ ยู แคน ริมมีนิด แอนด์ วิ๊ช)
You wasn’t living so devilish s-sh*t
(ยู วอสซึ้น ลีฝอิง โซ เดฝลิฌ เอส ฌะ *ที)
I remember I was just like you
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไอ วอส จั๊สท ไล๊ค ยู)
Smoking blunts with my crew
(สโมคกิ้ง บลันท วิธ มาย ครู)
Flipping oldies 62’s
(ฟริพพิง โอดี 62s)
‘Cause G-E-D was it B-I-G, I got P-A-I-D
(ค๊อส จี อี ดี วอส ซิท บี ไอ จี , ไอ ก็อท พี อะ ไอ ดี)
That’s why my mom hates me
(แด้ท วาย มาย มัม เฮท มี)
She was forced to kick me out, no doubt
(ชี วอส ฟอร์ซ ทู คิ๊ค มี เอ๊าท , โน เดาท)
Then I figured out things went for twenty down south
(เด็น นาย ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ทริง เอส เว็นท ฟอร์ ทเว้นที่ เดาน เซ๊าธ)
Packed up my tools saw my raw power move
(แพ็ค อั๊พ มาย ทูล ซอว์ มาย รอว์ พ๊าวเว่อร์ มู๊ฝ)
Black nineteen forcasted flower moves
(แบล๊ค ไนนทีน forcasted ฟล๊าวเว่อร์ มู๊ฝ)
Four drunks trying to stop my flow
(โฟ ดรั๊งค ทไรอิง ทู สท๊อพ มาย โฟลว์)
And what they don’t know will show on the ortopsy
(แอนด์ ว๊อท เด ด้อนท์ โนว์ วิล โชว์ ออน ดิ ortopsy)
Went to see papi, the cock me a brik
(เว็นท ทู ซี เพพี , เดอะ ค๊อค มี อะ brik)
Asked for circumcise and he wasn’t trying to hear it
(อาสคฺ ฟอร์ เซอคัมไซส แอนด์ ฮี วอสซึ้น ทไรอิง ทู เฮียร อิท)
Smoking mad Newports ’cause I’m doing court for an assult
(สโมคกิ้ง แม้ด Newports ค๊อส แอม ดูอิง คอร์ท ฟอร์ แอน assult)
That I caught in Bridge Port, New York
(แดท ไอ คอท อิน บริดจ ผอร์ท , นิว ยอค)
Catch me if you can like the ginger bread man
(แค็ทช มี อิ๊ฟ ยู แคน ไล๊ค เดอะ gings er เบร้ด แมน)
You better have your gat in hand
(ยู เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ ยุร แกท อิน แฮนด์)
‘Cause man
(ค๊อส แมน)

I don’t wanna live no mo’
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ โน โม)
Sometimes I hear death nocking in my front do’
(ซัมไทม์ ซาย เฮียร เด้ท nockings อิน มาย ฟร๊อนท ดู)
I’m living like a hustle
(แอม ลีฝอิง ไล๊ค เก เฮสเซล)
Another drug in trouble, another day another sorrow
(อะน๊าเทร่อร์ ดรัก อิน ทรั๊บเบิ้ล , อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ ซ๊อโร่ว)

I had the master plan
(ไอ แฮ็ด เดอะ ม๊าสเต้อร์ แพลน)
I’m in the caravan on my way to Maryland
(แอม อิน เดอะ คาราวาน ออน มาย เวย์ ทู เมรี่แลน)
With my man Tutex to take over this projects
(วิธ มาย แมน Tutex ทู เท้ค โอ๊เฝ่อร ดิส โพร๊เจ็คท)
They call him Tutex, he tote tutex
(เด คอลลํ ฮิม Tutex , ฮี tote tutex)
And when he smoke the boss
(แอนด์ เว็น ฮี สโม๊ค เดอะ บอส)
He likes to ask who’s next?
(ฮี ไล๊ค ทู อาสคฺ ฮู เน๊กซท)
I got my honies on the Amtrack
(ไอ ก็อท มาย ฮันนีสฺ ออน ดิ amtrack)
With the crack in the crack of her ass
(วิธ เดอะ แคร๊ค อิน เดอะ แคร๊ค อ็อฝ เฮอ อาซ)
Two pounds of hash in the stash
(ทู เพานด อ็อฝ แฮ็ช อิน เดอะ สแตช)
I wait for hun to make some quick cash
(ไอ เว้ท ฟอร์ ฮัน ทู เม้ค ซัม ควิค แค๊ช)
I told her she could be lieutenant b*tch got gassed
(ไอ โทลด เฮอ ชี เคิด บี ลิวเทนแอนท บี *tch ก็อท gassed)
At last so I really really lounging Black
(แอ็ท ล๊าสท โซ ไอ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลาวจิง แบล๊ค)
Seating back counting double digit thousands stacks
(ซีทอิง แบ็ค เค๊าติง ดั๊บเบิ้ล ดิ๊จิท เธ๊าซั่นด ซแท็ค)
Had to read up see what’s up with my peeps
(แฮ็ด ทู รี๊ด อั๊พ ซี ว๊อท อั๊พ วิธ มาย พีพ)
Toyota dealer cars had it cheap on the jeeps
(Toyota ดีลเออะ คารํ แฮ็ด ดิท ชี๊พ ออน เดอะ จีพ)
See who got smoked but rumors was spread
(ซี ฮู ก็อท สโม๊ค บั๊ท รู๊เม่อร์ วอส สเพร๊ด)
Last I heard I was dead with six to the head
(ล๊าสท ไอ เฮิด ดาย วอส เด้ด วิธ ซิกซ์ ทู เดอะ เฮด)
Then I got the phone call
(เด็น นาย ก็อท เดอะ โฟน คอลลํ)
It couldn’t hit me harder
(อิท คูดซึ่น ฮิท มี อาณ์เดอ)
We got infotrated
(วี ก็อท infotrated)
Like lino wa’ the car
(ไล๊ค lino วา เดอะ คารํ)
I heard Tec got murdered in a town I’ve never heard of
(ไอ เฮิด Tec ก็อท เม๊อร์เด้อร์ อิน อะ ทาวน์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ)
By some b*tch named Alberta over nickel play the burnace
(บาย ซัม บี *tch เนม Alberta โอ๊เฝ่อร นีคเค็ล เพลย์ เดอะ burnace)
And my b*tch swear to God she won’t snitch
(แอนด์ มาย บี *tch สแวร์ ทู ก๊อด ชี ว็อนท สนิดชฺ)
I told her where she hit the bricks I’ll make the hooker rich
(ไอ โทลด เฮอ แวร์ ชี ฮิท เดอะ บริ๊ค อิลล เม้ค เดอะ ฮุคเคอ ริ๊ช)
Conspiracy should be home in three
(ค็อนสพีระซิ เชิด บี โฮม อิน ทรี)
Until them I look south for the home family
(อันทิล เด็ม ไอ ลุ๊ค เซ๊าธ ฟอร์ เดอะ โฮม แฟ๊มิลี่)
A true G, got speed blowing like a bubble
(อะ ทรู จี , ก็อท สพี๊ด โบลวิง ไล๊ค เก บั๊บเบิ้ล)
In the everyday struggle
(อิน ดิ เอวี่เดย์ สทรั๊กเกิ้ล)

I don’t wanna live no mo’
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ โน โม)
Sometimes I hear death nocking in my front do’
(ซัมไทม์ ซาย เฮียร เด้ท nockings อิน มาย ฟร๊อนท ดู)
I’m living like a hustle
(แอม ลีฝอิง ไล๊ค เก เฮสเซล)
Another drug in trouble, another day another sorrow
(อะน๊าเทร่อร์ ดรัก อิน ทรั๊บเบิ้ล , อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ ซ๊อโร่ว)

I’m seeing body after body and our mayor Giuliani
(แอม ซีอิง บ๊อดี้ แอ๊ฟเท่อร บ๊อดี้ แอนด์ เอ๊า เม๊เอ่อร์ Giuliani)
Ain’t trying to see no black man turn into John Gotti
(เอน ทไรอิง ทู ซี โน แบล๊ค แมน เทิร์น อิ๊นทู จอน ก๊อดดิ)
My daughter use a potty so she’s older now
(มาย ด๊อเท่อร์ ยู๊ส อะ พอททิ โซ ชี โอลเดอะ นาว)
Educated street knowledge I’ma mold ‘er now
(เอดยุเคท สทรีท นอลเอ็จ แอมอา โมลด์ er นาว)
Trick ‘er little dope bying young girls tringes
(ทริ๊ค er ลิ๊ทเทิ่ล โดพ byings ยัง เกิร์ล trings es)
Dealing with the dope fiend binges
(ดีลลิง วิธ เดอะ โดพ ฟีนด บิง es)
Seeing syringes in the veins
(ซีอิง syrings es ซิน เดอะ เฝน)
Hard to explain how I maintain
(ฮาร์ด ทู เอ็กซเพลน ฮาว ไอ เมนเทน)
The crack smoke makes my brain feel so strange
(เดอะ แคร๊ค สโม๊ค เม้ค มาย เบรน ฟีล โซ สเทร๊งจ)
Breaking days on the set no sweat from cold moet
(บเรคคิง เดย์ ออน เดอะ เซ็ท โน สเว็ท ฟรอม โคลด์ โมสทฺ)
Can’t bag yet because’s still wet
(แค็นท แบ๊ก เย๊ท บิคอส สทิลล เว๊ท)
But when I dry back in five at a time
(บั๊ท เว็น นาย ดราย แบ็ค อิน ไฟฝ แอ็ท ดา ไทม์)
I can clock about nine on the check cashing line
(ไอ แคน คล๊อค อะเบ๊าท ไนน ออน เดอะ เช็ค แคลชชิง ไลน์)
I had to burst on the third
(ไอ แฮ็ด ทู เบิ๊ร์สท ออน เดอะ เทริ๊ด)
Rehearse that’s my word
(ริเฮิซ แด้ท มาย เวิร์ด)
Thinking the game Ds knew my first name
(ติ้งกิง เดอะ เกม ดีสฺ นยู มาย เฟิร์สท เนม)
Should I quit? Sh*t no!
(เชิด ดาย ควิท ฌะ *ที โน !)
Even though they had me scared
(อี๊เฝ่น โธ เด แฮ็ด มี ซคา)
Yo they gotta eight I gotta teck with air holes
(โย เด กอททะ เอท ไอ กอททะ teck วิธ แอร์ โฮล)

That’s just how the sh*t goes in the struggle mother f*cker
(แด้ท จั๊สท ฮาว เดอะ ฌะ *ที โกซ ซิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)

I don’t wanna live no mo’
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ โน โม)
Sometimes I hear death nocking in my front do’
(ซัมไทม์ ซาย เฮียร เด้ท nockings อิน มาย ฟร๊อนท ดู)
I’m living like a hustle
(แอม ลีฝอิง ไล๊ค เก เฮสเซล)
Another drug in trouble, another day another sorrow
(อะน๊าเทร่อร์ ดรัก อิน ทรั๊บเบิ้ล , อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ ซ๊อโร่ว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday Struggle คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น