เนื้อเพลง The Love Song คำอ่านไทย Marilyn Manson

I got a crush on a pretty pistol
(ไอ ก็อท ดา ครัช ออน อะ พริ๊ทที่ พิ๊สท่อล)
Should I tell her that I feel this way?
(เชิด ดาย เทลล เฮอ แดท ไอ ฟีล ดิส เวย์)
Father told us to be faithful
(ฟ๊าเท่อร โทลด อัซ ทู บี เฟธฟุล)
I got a crush on a pretty pistol
(ไอ ก็อท ดา ครัช ออน อะ พริ๊ทที่ พิ๊สท่อล)
Should I tell her that I feel this way?
(เชิด ดาย เทลล เฮอ แดท ไอ ฟีล ดิส เวย์)
I got love songs in my head
(ไอ ก็อท ลัฝ ซ็อง ซิน มาย เฮด)
Killing us away
(คีลลิง อัซ อะเวย์)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
F*ck yeah
(เอฟ *ck เย่)
I got love songs in my head
(ไอ ก็อท ลัฝ ซ็อง ซิน มาย เฮด)
Killing us away
(คีลลิง อัซ อะเวย์)
I got love songs in my head
(ไอ ก็อท ลัฝ ซ็อง ซิน มาย เฮด)
Killing us away
(คีลลิง อัซ อะเวย์)
She tells me I’m a pretty bullet
(ชี เทลล มี แอม มา พริ๊ทที่ บัลเล่)
Gonna be a star some day
(กอนนะ บี อะ สทาร์ ซัม เดย์)
Momma says that we should look away
(มอมมา เซย์ แดท วี เชิด ลุ๊ค อะเวย์)
She tells me I’m a pretty bullet
(ชี เทลล มี แอม มา พริ๊ทที่ บัลเล่)
An imitation Christ I got love songs in my head
(แอน อิมิเทฌัน คไรซท ไอ ก็อท ลัฝ ซ็อง ซิน มาย เฮด)
Killing us away
(คีลลิง อัซ อะเวย์)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
F*ck yeah
(เอฟ *ck เย่)
I got love songs in my head
(ไอ ก็อท ลัฝ ซ็อง ซิน มาย เฮด)
Killing us away
(คีลลิง อัซ อะเวย์)
I got love songs in my head
(ไอ ก็อท ลัฝ ซ็อง ซิน มาย เฮด)
Killing us away
(คีลลิง อัซ อะเวย์)
I got love songs in my head
(ไอ ก็อท ลัฝ ซ็อง ซิน มาย เฮด)
Killing us away
(คีลลิง อัซ อะเวย์)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
Do you love your guns? Yeah
(ดู ยู ลัฝ ยุร กัน เย่)
God? Yeah
(ก๊อด เย่)
And Government?
(แอนด์ กัฝเอินเม็นท)
F*ck yeah
(เอฟ *ck เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Love Song คำอ่านไทย Marilyn Manson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น