เนื้อเพลง Coconut คำอ่านไทย Dannii Minogue

Brother bought a coconut
(บร๊าเท่อรํ บอท ดา โค๊โคนัท)
He bought it for a dime
(ฮี บอท ดิธ ฟอร์ รา ไดม)
He said to hide another one
(ฮี เซ็ด ทู ไฮด์ อะน๊าเทร่อร์ วัน)
She paid him for the lime
(ชี เพลด ฮิม ฟอร์ เดอะ ไลม)

She put the lime in the coconut
(ชี พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
She drank em both up
(ชี ดแร็งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
She put the lime in the coconut
(ชี พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
She drank em both up
(ชี ดแร็งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
She put the lime in the coconut
(ชี พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
She called her doctor, woke him up
(ชี คอลลํ เฮอ ด๊อคเท่อร์ , โวค ฮิม อั๊พ)

She said, Doctor
(ชี เซ็ด , ด๊อคเท่อร์)
Ain’t there nothin’ I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
She said, Doctor
(ชี เซ็ด , ด๊อคเท่อร์)
To relieve this belly ache
(ทู รีลี๊ฝ ดิส เบลลิ เอช)
She said, Doctor
(ชี เซ็ด , ด๊อคเท่อร์)
Ain’t there nothin’ I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
She said, Doctor
(ชี เซ็ด , ด๊อคเท่อร์)
To relieve this belly ache
(ทู รีลี๊ฝ ดิส เบลลิ เอช)

Now let me get this straight
(นาว เล็ท มี เก็ท ดิส สเทร๊ท)

Now Let me get this straight
(นาว เล็ท มี เก็ท ดิส สเทร๊ท)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
You drank em both up
(ยู ดแร็งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
You drank em both up
(ยู ดแร็งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
You drank em both up
(ยู ดแร็งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
You called your doctor, woke him up
(ยู คอลลํ ยุร ด๊อคเท่อร์ , โวค ฮิม อั๊พ)

You said, Doctor
(ยู เซ็ด , ด๊อคเท่อร์)
Is there nothin’ I can take
(อีส แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
You say, Doctor
(ยู เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
To relieve this belly ache
(ทู รีลี๊ฝ ดิส เบลลิ เอช)
You say, Doctor
(ยู เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
Aint there nothin’ I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
You say, Doctor
(ยู เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
To relieve this belly ache now
(ทู รีลี๊ฝ ดิส เบลลิ เอช นาว)

Ooh, Ooh, Ooh, Ooh
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้)

You put the lime in the coconut
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And you drink em both together
(แอนด์ ยู ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And then you feel better
(แอนด์ เด็น ยู ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And drink em both up
(แอนด์ ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
You’re such a silly woman
(ยัวร์ ซัช อะ ซิ๊ลลี่ วู๊แม่น)

Doctor
(ด๊อคเท่อร์)
Aint there nothin’ I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
I said, Doctor
(ไอ เซ็ด , ด๊อคเท่อร์)
To releive my belly ache
(ทู releive มาย เบลลิ เอช)
I said, Doctor
(ไอ เซ็ด , ด๊อคเท่อร์)
Aint there nothin I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
I said, Doctor
(ไอ เซ็ด , ด๊อคเท่อร์)
To relieve my belly ache
(ทู รีลี๊ฝ มาย เบลลิ เอช)
Doctor
(ด๊อคเท่อร์)
Aint there nothin I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
I say, doctor
(ไอ เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
To relieve my belly ache
(ทู รีลี๊ฝ มาย เบลลิ เอช)
I say, Doctor
(ไอ เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
Aint there nothin I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
I said, Doctor
(ไอ เซ็ด , ด๊อคเท่อร์)
To relieve my belly ache
(ทู รีลี๊ฝ มาย เบลลิ เอช)
Doctor
(ด๊อคเท่อร์)

She put the lime in the coconut
(ชี พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And drank it all up
(แอนด์ ดแร็งค อิท ดอร์ อั๊พ)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And drank em both up
(แอนด์ ดแร็งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
You drink em both together
(ยู ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And then you’ll feel better
(แอนด์ เด็น โยว ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
Drink em both up
(ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And call me in the morning
(แอนด์ คอลลํ มี อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
Drink em both together
(ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And them you’ll feel better
(แอนด์ เด็ม โยว ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
Drink em both up
(ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And call me in the morning
(แอนด์ คอลลํ มี อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Doctor, Doctor
(ด๊อคเท่อร์ , ด๊อคเท่อร์)

You’re such a silly woman
(ยัวร์ ซัช อะ ซิ๊ลลี่ วู๊แม่น)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And drink em both together
(แอนด์ ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
Then you’ll feel better
(เด็น โยว ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
Drink em both up
(ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ อั๊พ)
Put the lime in the coconut
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท)
And call me in the morning
(แอนด์ คอลลํ มี อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Doctor, Doctor, Doctor, Doctor
(ด๊อคเท่อร์ , ด๊อคเท่อร์ , ด๊อคเท่อร์ , ด๊อคเท่อร์)

Doctor
(ด๊อคเท่อร์)
Aint there nothin I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
I say, Doctor
(ไอ เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
To relieve my belly ache
(ทู รีลี๊ฝ มาย เบลลิ เอช)
I say, Doctor
(ไอ เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
Aint there nothin i can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
I say, Doctor
(ไอ เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
To relieve my belly ache
(ทู รีลี๊ฝ มาย เบลลิ เอช)
Doctor
(ด๊อคเท่อร์)
Aint there nothin I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
I say, Doctor
(ไอ เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
To relieve my belly ache
(ทู รีลี๊ฝ มาย เบลลิ เอช)
I say, Doctor
(ไอ เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
Aint there nothin I can take
(เอน แดร์ นอทติน นาย แคน เท้ค)
I say, Doctor
(ไอ เซย์ , ด๊อคเท่อร์)
To relieve my belly ache
(ทู รีลี๊ฝ มาย เบลลิ เอช)
Doctor
(ด๊อคเท่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coconut คำอ่านไทย Dannii Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น