เนื้อเพลง Serious คำอ่านไทย Avant

Yeah, you like it like that [I can see it with ya]
(เย่ , ยู ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท [ ไอ แคน ซี อิท วิธ ยา ])
Like it like that [Darkchild, what, what]
(ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท [ ดาคแชล , ว๊อท , ว๊อท ])
Uh-huh, yeah [I can see it with ya]
(อา ฮู , เย่ [ ไอ แคน ซี อิท วิธ ยา ])
I thought you like it like that [Darkchild, what, what, what]
(ไอ ธอท ยู ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท [ ดาคแชล , ว๊อท , ว๊อท , ว๊อท ])
Uh, what, what-what [I can see it with ya]
(อา , ว๊อท , ว๊อท ว๊อท [ ไอ แคน ซี อิท วิธ ยา ])
Uh, like it like that [Darkchild, what, what]
(อา , ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท [ ดาคแชล , ว๊อท , ว๊อท ])
Oh [c’mon, yeah, yeah, yeah]
(โอ [ ซีมอน , เย่ , เย่ , เย่ ])
Like it like that
(ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท)
What’s up
(ว๊อท อั๊พ)

Hmm, hmm, hmm, baby
(อึม , อึม , อึม , เบ๊บี้)
I ain’t have the free time
(ไอ เอน แฮ็ฝ เดอะ ฟรี ไทม์)
I been out there hustlin’ tryna get mine
(ไอ บีน เอ๊าท แดร์ ฮัสลิน ทายนา เก็ท ไมน์)
But when I come home
(บั๊ท เว็น นาย คัม โฮม)
I can’t even get my uh-uh on
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น เก็ท มาย อา อา ออน)
Askin’ me where my pager’s at
(แอสกิน มี แวร์ มาย เฝน แอ็ท)
Cause when you paged I ain’t call right back
(ค๊อส เว็น ยู เพจ ดาย เอน คอลลํ ไร๊ท แบ็ค)
I didn’t have my cell phone
(ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ มาย เซล โฟน)
So tell me, what’s going on, baby, yeah?
(โซ เทลล มี , ว๊อท โกอิ้ง ออน , เบ๊บี้ , เย่)

If you’re serious bout our love
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ)
Don’t worry bout a thing [don’t worry, babe]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดา ทริง [ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , เบ้บ ])
They even playin’ us [baby]
(เด อี๊เฝ่น เพลย์ยิน อัซ [ เบ๊บี้ ])
Just tryna get in [c’mon]
(จั๊สท ทายนา เก็ท อิน [ ซีมอน ])
If you’re serious bout our love
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ)
Did you know they hate on me [hate on me]
(ดิด ยู โนว์ เด เฮท ออน มี [ เฮท ออน มี ])
Talkin’ bout what they heard
(ทอคกิ่น เบาท ว๊อท เด เฮิด)
And what they seen
(แอนด์ ว๊อท เด ซีน)

What’s this about my car?
(ว๊อท ดิส อะเบ๊าท มาย คารํ)
You said I picked up two girls from the bar
(ยู เซ็ด ดาย พิค อั๊พ ทู เกิร์ล ฟรอม เดอะ บาร์)
But you know it ain’t true
(บั๊ท ยู โนว์ อิท เอน ทรู)
Cause I was here makin’ love to you
(ค๊อส ไอ วอส เฮียร เมกิน ลัฝ ทู ยู)
But baby, they come to you
(บั๊ท เบ๊บี้ , เด คัม ทู ยู)
They talk about me and what I do
(เด ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี แอนด์ ว๊อท ไอ ดู)
I know what it is, they wanna be you
(ไอ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส , เด วอนนา บี ยู)
And be the one I’m comin’ home to, baby, yeah
(แอนด์ บี ดิ วัน แอม คัมอิน โฮม ทู , เบ๊บี้ , เย่)

All day long [you do]
(ออล เดย์ ลอง [ ยู ดู ])
You think I’m out doing wrong [oh, baby]
(ยู ทริ๊งค แอม เอ๊าท ดูอิง รอง [ โอ , เบ๊บี้ ])
Let’s be true [oh, yeah]
(เล็ท บี ทรู [ โอ , เย่ ])
I know they talkin’ bout me
(ไอ โนว์ เด ทอคกิ่น เบาท มี)
They talkin’ bout you too [talkin’ bout you too, yeah]
(เด ทอคกิ่น เบาท ยู ทู [ ทอคกิ่น เบาท ยู ทู , เย่ ])

If you’re serious bout our love [ohกญ]
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ [ ohกญ ])
Don’t worry bout a thing [baby, yeah]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดา ทริง [ เบ๊บี้ , เย่ ])
They even playin’ us [don’t worry]
(เด อี๊เฝ่น เพลย์ยิน อัซ [ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ])
Just tryna get in [stay with me]
(จั๊สท ทายนา เก็ท อิน [ สเทย์ วิธ มี ])
If you’re serious bout our love [c’mon]
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ [ ซีมอน ])
Did you know they hate on me [hate on me]
(ดิด ยู โนว์ เด เฮท ออน มี [ เฮท ออน มี ])
Talkin’ bout what they heard [yeah, yeah, yeah]
(ทอคกิ่น เบาท ว๊อท เด เฮิด [ เย่ , เย่ , เย่ ])
And what they seen
(แอนด์ ว๊อท เด ซีน)

You are all I want and all I need [you are all I need]
(ยู อาร์ ออล ไอ ว้อนท แอนด์ ออล ไอ นี๊ด [ ยู อาร์ ออล ไอ นี๊ด ])
And you know I’ll do anything [anything]
(แอนด์ ยู โนว์ อิลล ดู เอนอิธิง [ เอนอิธิง ])
That’s why they hatin on me [hatin on me]
(แด้ท วาย เด แฮดดิน ออน มี [ แฮดดิน ออน มี ])
I’m so tired of what they say
(แอม โซ ไทร์ อ็อฝ ว๊อท เด เซย์)
[I’m so tired, babe, what they say]
([ แอม โซ ไทร์ , เบ้บ , ว๊อท เด เซย์ ])
They can go cause they don’t know
(เด แคน โก ค๊อส เด ด้อนท์ โนว์)

Uh, say what?
(อา , เซย์ ว๊อท)
Uh, uh
(อา , อา)
Y’all, all I get is
(ยอล , ออล ไอ เก็ท อีส)
” Where you been? ”
(” แวร์ ยู บีน “)
” What you got on? ”
(” ว๊อท ยู ก็อท ออน “)
” Who you with? What you doing? ”
(” ฮู ยู วิธ ว๊อท ยู ดูอิง “)
” Who screwin’? ”
(” ฮู สคิววิน “)
Get off my ass
(เก็ท ออฟฟ มาย อาซ)
I kick it grown women style
(ไอ คิ๊ค อิท กโรน วีมเอิน สไทล์)
You got the petty ways of a child
(ยู ก็อท เดอะ เพททิ เวย์ อ็อฝ อะ ชายลํดํ)
Caught you checking my draws, you fowl
(คอท ยู เช็คติ้ง มาย ดรอว์ , ยู เฟาล)
Now everybody wanna be ghettofab, you better ask
(นาว เอวี่บอดี้ วอนนา บี ghettofab , ยู เบ๊ทเท่อร์ อาสคฺ)
Chris Tucker, Silkk the Shocker, Rass Kass
(คริส Tucker , Silkk เดอะ Shocker , Rass Kass)
In the ghetto Gotham City
(อิน เดอะ เกทโท กอตเตม ซิ๊ที่)
They saw me shakin my ass
(เด ซอว์ มี เชคกิน มาย อาซ)
Looking to face off with you true n*gga style
(ลุคอิง ทู เฟซ ออฟฟ วิธ ยู ทรู เอ็น *gga สไทล์)
Or the future will be the past
(ออ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ วิล บี เดอะ พาสท์)
And it ain’t gon last, what-what?
(แอนด์ ดิท เอน ก็อน ล๊าสท , ว๊อท ว๊อท)

Serious bout our love
(ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ)
Don’t worry bout a thing [they don’t worry]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดา ทริง [ เด ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ])
They even playin’ us [oh, baby]
(เด อี๊เฝ่น เพลย์ยิน อัซ [ โอ , เบ๊บี้ ])
Just tryna get in [oh, oh, yeah]
(จั๊สท ทายนา เก็ท อิน [ โอ , โอ , เย่ ])
If you’re serious bout our love [yeah, yeah, yeah]
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ [ เย่ , เย่ , เย่ ])
Did you know they hate on me
(ดิด ยู โนว์ เด เฮท ออน มี)
Talkin’ bout what they heard [ohกญ]
(ทอคกิ่น เบาท ว๊อท เด เฮิด [ ohกญ ])
And what they seen
(แอนด์ ว๊อท เด ซีน)

If you’re serious bout our love [if you’re serious]
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ [ อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส ])
Don’t worry bout a thing [don’t worry bout a thing]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดา ทริง [ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดา ทริง ])
They even playin’ us [they ain’t just play]
(เด อี๊เฝ่น เพลย์ยิน อัซ [ เด เอน จั๊สท เพลย์ ])
Just tryna get in
(จั๊สท ทายนา เก็ท อิน)
If you’re serious bout our love [no, no]
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ [ โน , โน ])
Did you know they hate on me [don’t worry]
(ดิด ยู โนว์ เด เฮท ออน มี [ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ])
Talkin’ bout what they heard [c’mon, c’mon]
(ทอคกิ่น เบาท ว๊อท เด เฮิด [ ซีมอน , ซีมอน ])
And what they seen [yeah, yeah, yeah, yeah, yeah]
(แอนด์ ว๊อท เด ซีน [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])

If you’re serious bout our love [if you’re serious, babe]
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ [ อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส , เบ้บ ])
Don’t worry bout a thing [don’t worry]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดา ทริง [ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ])
They even playin’ us [oh, baby]
(เด อี๊เฝ่น เพลย์ยิน อัซ [ โอ , เบ๊บี้ ])
Just tryna get in
(จั๊สท ทายนา เก็ท อิน)
If you’re serious bout our love
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซี๊เรี๊ยส เบาท เอ๊า ลัฝ)
Did you know they hate on me
(ดิด ยู โนว์ เด เฮท ออน มี)
Talkin’ bout what they heard
(ทอคกิ่น เบาท ว๊อท เด เฮิด)
And what they seen
(แอนด์ ว๊อท เด ซีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Serious คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น