เนื้อเพลง Small World คำอ่านไทย Bette Midler feat Peter Reigert

[Rose:] Funny, you’re a stranger who’s come here,
([ โรส : ] ฟันนิ , ยัวร์ อะ ซทเรนเจอะ ฮู คัม เฮียร ,)
come from another town.
(คัม ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์)
Funny, I’m a stranger myself here.
(ฟันนิ , แอม มา ซทเรนเจอะ ไมเซลฟ เฮียร)
Small world, isn’t it?
(สมอลล์ เวิลด , อีสซึ่น ดิธ)

Funny, you’re a man who goes traveling
(ฟันนิ , ยัวร์ อะ แมน ฮู โกซ แทฝเวอลิงค์)
rather than settling down.
(ร๊าเธ่อร์ แฑ็น เซตทลิง เดาน)
Funny, ’cause I’d love to go traveling.
(ฟันนิ , ค๊อส อาย ลัฝ ทู โก แทฝเวอลิงค์)
Small world, isn’t it?
(สมอลล์ เวิลด , อีสซึ่น ดิธ)

We have so much in common,
(วี แฮ็ฝ โซ มัช อิน ค๊อมมอน ,)
it’s a phenomenon.
(อิทซ ซา ฟีโน๊มิน่อน)
We could pool our resources
(วี เคิด พูล เอ๊า รีซ๊อซ)
by joining forces from now on.
(บาย joinings ฟอร์ซ ฟรอม นาว ออน)

Lucky, you’re a man who likes children.
(ลัคคิ , ยัวร์ อะ แมน ฮู ไล๊ค ชีลดเร็น)
That’s an important sign.
(แด้ท แอน อิมพอแท็นท ซายน)
Lucky, I’m a woman with children.
(ลัคคิ , แอม มา วู๊แม่น วิธ ชีลดเร็น)
Small world, isn’t it?
(สมอลล์ เวิลด , อีสซึ่น ดิธ)
Funny, isn’t it small and funny and fine?
(ฟันนิ , อีสซึ่น ดิธ สมอลล์ แอนด์ ฟันนิ แอนด์ ไฟน)

[Herbie:] We have so much in common,
([ Herbie : ] วี แฮ็ฝ โซ มัช อิน ค๊อมมอน ,)
it’s a phenomenon.
(อิทซ ซา ฟีโน๊มิน่อน)
We could pool our resources
(วี เคิด พูล เอ๊า รีซ๊อซ)
by joining forces from now on.
(บาย joinings ฟอร์ซ ฟรอม นาว ออน)

[R:] Lucky, you’re a man who likes children.
([ อาร์ : ] ลัคคิ , ยัวร์ อะ แมน ฮู ไล๊ค ชีลดเร็น)
[H:] That’s an important sign.
([ เฮส : ] แด้ท แอน อิมพอแท็นท ซายน)
[R:] Lucky,
([ อาร์ : ] ลัคคิ ,)
[H:] You’re a
([ เฮส : ] ยัวร์ อะ)
[R & H:] woman with children.
([ อาร์ & เฮส : ] วู๊แม่น วิธ ชีลดเร็น)
Small world, isn’t it?
(สมอลล์ เวิลด , อีสซึ่น ดิธ)
[R:] Funny, isn’t it
([ อาร์ : ] ฟันนิ , อีสซึ่น ดิธ)
[H:] isn’t it
([ เฮส : ] อีสซึ่น ดิธ)
[R & H:] small and funny and fine?
([ อาร์ & เฮส : ] สมอลล์ แอนด์ ฟันนิ แอนด์ ไฟน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Small World คำอ่านไทย Bette Midler feat Peter Reigert

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น