เนื้อเพลง Jimmy Jimmy คำอ่านไทย Madonna

Where you goin’ boy, I see your legs twitchin’
(แวร์ ยู โกอิน บอย , ไอ ซี ยุร เล้ก twitchin)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
My daddy says you just need a good lickin’
(มาย แดดดิ เซย์ ยู จั๊สท นี๊ด อะ กู๊ด ลิคคิน)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
You say you gonna be the king of Las Vegas
(ยู เซย์ ยู กอนนะ บี เดอะ คิง อ็อฝ ลาส ฝีกะ)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
You’re just a boy who comes from bad places
(ยัวร์ จั๊สท ดา บอย ฮู คัม ฟรอม แบ้ด เพลส)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Why, oh why, oh why, oh why, oh why, oh why, oh why
(วาย , โอ วาย , โอ วาย , โอ วาย , โอ วาย , โอ วาย , โอ วาย)
Do fools fall in love with fools like you
(ดู ฟูล ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ฟูล ไล๊ค ยู)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)

Why did you go and crash up your new car
(วาย ดิด ยู โก แอนด์ คแร็ฌ อั๊พ ยุร นิว คารํ)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
Is it because it didn’t take you too far
(อีส ซิท บิคอส อิท ดิ๊นอิน เท้ค ยู ทู ฟาร์)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
Why do you always have such a sad face
(วาย ดู ยู ออลเว แฮ็ฝ ซัช อะ แซ้ด เฟซ)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
Is it because you want to get out of this place
(อีส ซิท บิคอส ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เพลส)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Intermediate:
(อินเทอร์มี๊เดียท :)

You’re much too wild for this town
(ยัวร์ มัช ทู ไวลด์ ฟอร์ ดิส ทาวน์)
There’s not much here that’s gonna hold you down
(แดร์ น็อท มัช เฮียร แด้ท กอนนะ โฮลด์ ยู เดาน)
You gotta lotta style it should take you far
(ยู กอททะ ลอทดา สไทล์ อิท เชิด เท้ค ยู ฟาร์)
Take you further than my back yard
(เท้ค ยู เฟ๊อร์เธ่อร์ แฑ็น มาย แบ็ค ย๊าร์ด)

Oop shoo boop oop oop sha la la la [repeat 3 times]
(Oop ฌู boop oop oop ชา ลา ลา ลา [ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

Took my advice and got out of this place
(ทุค มาย แอดไฝ๊ซ์ แอนด์ ก็อท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เพลส)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
This ole town ain’t never gonna be the same
(ดิส โอเล ทาวน์ เอน เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี เดอะ เซม)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
I really love you, I just couldn’t tell you so
(ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู , ไอ จั๊สท คูดซึ่น เทลล ยู โซ)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
I should’ve said it then, now you’ll never know
(ไอ ชูดดิฝ เซ็ด ดิท เด็น , นาว โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)

[chorus, cut short]
([ ค๊อรัส , คัท ช๊อร์ท ])
[intermediate]
([ อินเทอร์มี๊เดียท ])

Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
(จิมมี่ จิมมี่ , โอ จิมมี่ จิมมี่)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Oop shoo boop oop oop sha la la la [repeat 3 times]
(Oop ฌู boop oop oop ชา ลา ลา ลา [ รีพี๊ท ที ไทม์ ])
Hey! I really love you Jimmy…
(เฮ ! ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู จิมมี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jimmy Jimmy คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น