เนื้อเพลง Can’t Get There From Here คำอ่านไทย R.E.M.

[published in Guitar Magazine in 1985. a few lines were reprinted
([ พับลิฌ อิน กิทา แม๊กกาซีน อิน 1985 อะ ฟิว ไลน์ เวอ รีพรินท)
in Goldmine in 1987 and some appear in the video as well]
(อิน Goldmine อิน 1987 แอนด์ ซัม แอพเพียร์ อิน เดอะ ฝีดอิโอ แอส เวลล ])

When the world is a monster
(เว็น เดอะ เวิลด อีส ซา ม๊อนสเท่อร์)
Bad to swallow you whole
(แบ้ด ทู สว๊อลโล่ว ยู โฮล)
Kick the clay that holds the teeth in
(คิ๊ค เดอะ เคลย์ แดท โฮลด์ เดอะ ทีท อิน)
Throw your trolls out the door
(โธรว์ ยุร ทโรล เอ๊าท เดอะ ดอร์)
If you’re needing inspiration
(อิ๊ฟ ยัวร์ นี๊ดดิง อินซพิเรฌัน)
Philomath is where I go by dawn
(Philomath อีส แวร์ ไอ โก บาย ดอว์น)
Lawyer Jeff he knows the lowdown
(ล๊อเย่อร์ เจฟ ฮี โนว์ เดอะ lowdown)
He’s mighty bad to visit home
(อีส ไมทอิ แบ้ด ทู ฝิ๊สิท โฮม)

I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)
Can’t get there from here
(แค็นท เก็ท แดร์ ฟรอม เฮียร)
I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)
Can’t get there from here
(แค็นท เก็ท แดร์ ฟรอม เฮียร)
I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)
Can’t get there from here
(แค็นท เก็ท แดร์ ฟรอม เฮียร)
I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)

When your hands are feeling empty
(เว็น ยุร แฮนด์ แซร์ ฟีลอิง เอ๊มพที่)
Stick head jumpin off the ground, ’round
(สทิ๊ค เฮด จัมปิน ออฟฟ เดอะ กราวนด์ , ราวนด)
Tris is sure to shirr the deers out
(ทไร ซิส ชัวร์ ทู เฌอ เดอะ เดียร์ เอ๊าท)
Brother Ray can sing my song
(บร๊าเท่อรํ เรย์ แคน ซิง มาย ซ็อง)

I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)
Can’t get there from here
(แค็นท เก็ท แดร์ ฟรอม เฮียร)
I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)
Can’t get there from here
(แค็นท เก็ท แดร์ ฟรอม เฮียร)
I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)
Can’t get there from here
(แค็นท เก็ท แดร์ ฟรอม เฮียร)
I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)

Hands down, Calechee bound
(แฮนด์ เดาน , Calechee บาวนฺดฺ)
Landlocked kiss the ground
(แลนบอกชฺ คิซ เดอะ กราวนด์)
Dirt of seven continents going round and round
(เดิร์ท อ็อฝ เซเฝ่น ค๊อนทิเน้นทํ โกอิ้ง ราวนด แอนด์ ราวนด)
Go on ahead Mr. Citywide hypnotized, suit and tied
(โก ออน อะเฮด มีซเทอะ Citywide ฮีพโนะไทส , ซุ๊ท แอนด์ ไท)
Gentlemen, testify
(เจนเทิลเมน , เท๊ซทิฟาย)

If your world is a monster
(อิ๊ฟ ยุร เวิลด อีส ซา ม๊อนสเท่อร์)
Bad to swallow you whole
(แบ้ด ทู สว๊อลโล่ว ยู โฮล)
Philomath they know the lowdown
(Philomath เด โนว์ เดอะ lowdown)
Throw your trolls out the door
(โธรว์ ยุร ทโรล เอ๊าท เดอะ ดอร์)

I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)
Can’t get there from here
(แค็นท เก็ท แดร์ ฟรอม เฮียร)
I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)
Can’t get there from here
(แค็นท เก็ท แดร์ ฟรอม เฮียร)
I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)
Can’t get there from here
(แค็นท เก็ท แดร์ ฟรอม เฮียร)
I’ve been there I know the way
(แอฝ บีน แดร์ ไอ โนว์ เดอะ เวย์)

Thank you, Ray.
(แธ๊งค์ ยู , เรย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Get There From Here คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น