เนื้อเพลง Crank It up คำอ่านไทย David Banner feat Static

[David Banner – Intro]
([ เดหวิด แบ๊นเน่อร์ อินโทร ])
It’s bad, that I gotta take out my muthaf*ckin time
(อิทซ แบ้ด , แดท ไอ กอททะ เท้ค เอ๊าท มาย muthaf*ckin ไทม์)
To get yall punk b*tches straight
(ทู เก็ท ยอล พรัค บี *tches สเทร๊ท)
First of all don’t worry bout what the f*ck I got b*tch
(เฟิร์สท อ็อฝ ออล ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ ก็อท บี *tch)
Countin’ my money like you a hoe
(เค๊าดิน มาย มั๊นนี่ ไล๊ค ยู อะ โฮ)

Real men don’t worry bout what another n*gga got [F*CK YOU!]
(เรียล เม็น ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ว๊อท อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga ก็อท [ เอฟ *CK ยู ! ])
You punk ass b*tch
(ยู พรัค อาซ บี *tch)
F*ck em’ Static
(เอฟ *ck เอ็ม ซแททอิค)
OOHH!
(อู !)

[Chorus – Static Repeat 2x]
([ ค๊อรัส ซแททอิค รีพี๊ท 2x ])
We Ridin’ [Big Bodies]
(วี ริดอิน [ บิ๊ก บอดีสฺ ])
With [T.V.’s]
(วิธ [ ที วี เอส ])
V-12’s [V-12’s]
(วี 12s [ วี 12s ])
[S.U.V.’s] S.U.V.’s
([ เอส ยู วี เอส ] เอส ยู วี เอส)
Crank It Up [Whoop!, Whoop!]
(คแร็งค อิท อั๊พ [ ฮูพ ! , ฮูพ ! ])
Crank It Up [Whoop!, Whoop!]
(คแร็งค อิท อั๊พ [ ฮูพ ! , ฮูพ ! ])
Drank It Up, Girl let me spank it up
(ดแร็งค อิท อั๊พ , เกิร์ล เล็ท มี ซแพ็งค อิท อั๊พ)

[Verse 1 – David Banner]
([ เฝิซ วัน เดหวิด แบ๊นเน่อร์ ])
We got uhh
(วี ก็อท อา)
Big cadillac
(บิ๊ก คาดิลแล)
With yo b*tch in the back
(วิธ โย บี *tch อิน เดอะ แบ็ค)
Hold my d*ck in her mouth
(โฮลด์ มาย ดี *ck อิน เฮอ เม๊าธ)
While I pack em’ a stack
(ไวล์ ไอ แพ็ค เอ็ม มา ซแท็ค)
She gimme ya riches
(ชี กีมมิ ยา ริชอิส)
While you yap bout yo gold
(ไวล์ ยู แย็พ เบาท โย โกลด์)
It’s on my cars [Ha, Ha]
(อิทซ ออน มาย คารํ [ ฮา , ฮา ])
That b*tch bought me a boat
(แดท บี *tch บอท มี อะ โบ๊ท)
See she bought me a car
(ซี ชี บอท มี อะ คารํ)
And it’s lookin’ like yours
(แอนด์ อิทซ ลุคกิน ไล๊ค ยุร)
Only difference is my n*gga, I got wood on the doors
(โอ๊นลี่ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อีส มาย เอ็น *gga , ไอ ก็อท วู๊ด ออน เดอะ ดอร์)
I got wood on my wheel
(ไอ ก็อท วู๊ด ออน มาย วีล)
And I’m bustin’ my steel
(แอนด์ แอม บัสติน มาย สทีล)
I f*cked yo main b*tch
(ไอ เอฟ *cked โย เมน บี *tch)
[N*gga] How does it feel?
([ เอ็น *gga ] ฮาว โด ซิท ฟีล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2 – David Banner [Lady Singing]]
([ เฝิซ ทู เดหวิด แบ๊นเน่อร์ [ เล๊ดี้ ซิง อิง ] ])
Yall talk sh*t while we still winning
(ยอล ท๊อล์ค ฌะ *ที ไวล์ วี สทิลล วีนนิง)
She’s on my d*ck cuz my rims kept spinnin’
(ชี ออน มาย ดี *ck คัซ มาย ริม เค็พท สปินนิน)
Then I bust up the block
(เด็น นาย บัซท อั๊พ เดอะ บล๊อค)
The system that knocks
(เดอะ ซิ๊สเท่ม แดท น๊อค)
I keep f*ckin’ yo b*tches, while yall keep bitin’ the pot
(ไอ คี๊พ เอฟ *ckin โย บี *tches , ไวล์ ยอล คี๊พ บิทดิน เดอะ พ๊อท)
[Diamond in the back, the sunroof top]
([ ได๊ม่อนดํ อิน เดอะ แบ็ค , เดอะ ซันรูฟ ท๊อพ ])
[Pilled up my stocks, now I’m pissin’ off the cops]
([ พิลล์ อั๊พ มาย สท๊อค , นาว แอม พิสซิน ออฟฟ เดอะ ค็อพ ])
F*ck that sangin’ my n*gga
(เอฟ *ck แดท sangin มาย เอ็น *gga)
We can chop up them pigs
(วี แคน ช๊อพ อั๊พ เด็ม พิก)
Man I’m ready for war, if any my n*ggaz get killed
(แมน แอม เร๊ดี้ ฟอร์ วอร์ , อิ๊ฟ เอ๊นี่ มาย เอ็น *ggaz เก็ท คิลล์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[David Banner – Outro]
([ เดหวิด แบ๊นเน่อร์ เอ๊าโต ])
If ya ride around town in his truck
(อิ๊ฟ ยา ไรด์ อะราวนฺดฺ ทาวน์ อิน ฮิส ทรั๊ค)
Put his keys in the air and crank it up
(พุท ฮิส คีย์ ซิน ดิ แอร์ แอนด์ คแร็งค อิท อั๊พ)
[Repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])
And if that boy got wood on the wheel
(แอนด์ อิ๊ฟ แดท บอย ก็อท วู๊ด ออน เดอะ วีล)
Grip that motherf*cker tell me how it feel
(กริพ แดท motherf*cker เทลล มี ฮาว อิท ฟีล)
[Repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])
Now Crank It Up [Repeat 5x]
(นาว คแร็งค อิท อั๊พ [ รีพี๊ท 5x ])
YEAH!
(เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crank It up คำอ่านไทย David Banner feat Static

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น