เนื้อเพลง Running out of Time คำอ่านไทย Simple Plan

It’s just another day,
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ,)
And it feels like you’re still running late
(แอนด์ ดิท ฟีล ไล๊ค ยัวร์ สทิลล รันนิง เหลท)
‘Cuz the times are gonna change,
(คัซ เดอะ ไทม์ แซร์ กอนนะ เช้งจํ ,)
And you’re stuck in your old mentality
(แอนด์ ยัวร์ ซทัค อิน ยุร โอลด์ เม็นแทลอิทิ)

You can try to lead us on,
(ยู แคน ธราย ทู ลี๊ด อัซ ออน ,)
But there’s no one else to blame
(บั๊ท แดร์ โน วัน เอ๊ลส ทู เบลม)
Won’t be left to clean the mess when you’re gone
(ว็อนท บี เล๊ฟท ทู คลีน เดอะ เมซ เว็น ยัวร์ กอน)

We’re running out of time!
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ !)

We’re running out of time,
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ ,)
And you just don’t get it
(แอนด์ ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Now you’re watching people die,
(นาว ยัวร์ วัทชิง พี๊เพิ่ล ดาย ,)
And you still don’t care
(แอนด์ ยู สทิลล ด้อนท์ แคร์)
We’re running out of time,
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ ,)
And you just don’t get that this is how I feel
(แอนด์ ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท แดท ดิส ซิส ฮาว ไอ ฟีล)
There’s a million things I hate about you
(แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน ทริง เอส ซาย เฮท อะเบ๊าท ยู)

It’s just another battle,
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ แบ๊ทเทิ้ล ,)
When you exercise your authority
(เว็น ยู เอ๊กเซอร์ไซส ยุร ออร์โท๊ริที่)
When the dust is finally settled,
(เว็น เดอะ ดัสท อีส ไฟแน็ลลิ เซ็ทเทิ่ล ,)
Will you catch up with reality?
(วิล ยู แค็ทช อั๊พ วิธ ริแอลอิทิ)

You’ve been waiting way too long
(ยู๊ฟ บีน เวททิง เวย์ ทู ลอง)
Now it’s time for us to pay,
(นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ อัซ ทู เพย์ ,)
And we won’t be looking back when you’re gone
(แอนด์ วี ว็อนท บี ลุคอิง แบ็ค เว็น ยัวร์ กอน)

We’re running out of time!
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ !)

We’re running out of time,
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ ,)
And you just don’t get it
(แอนด์ ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Now you’re watching people die,
(นาว ยัวร์ วัทชิง พี๊เพิ่ล ดาย ,)

And you still don’t care
(แอนด์ ยู สทิลล ด้อนท์ แคร์)
We’re running out of time,
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ ,)
And you just don’t get that this is how I feel
(แอนด์ ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท แดท ดิส ซิส ฮาว ไอ ฟีล)
There’s a million things I hate about you [about you]
(แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน ทริง เอส ซาย เฮท อะเบ๊าท ยู [ อะเบ๊าท ยู ])

About you
(อะเบ๊าท ยู)
About you [about you]
(อะเบ๊าท ยู [ อะเบ๊าท ยู ])
About you
(อะเบ๊าท ยู)

I don’t wanna hear the same excuses [don’t wanna hear]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮียร เดอะ เซม เอ็กซคิ้วส [ ด้อนท์ วอนนา เฮียร ])
I don’t wanna here the same excuses [don’t wanna hear]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮียร เดอะ เซม เอ็กซคิ้วส [ ด้อนท์ วอนนา เฮียร ])
I don’t wanna hear your story
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮียร ยุร สท๊อรี่)

We’re running out of time,
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ ,)
And you just don’t get it
(แอนด์ ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
You’re watching people die,
(ยัวร์ วัทชิง พี๊เพิ่ล ดาย ,)
And you still don’t care
(แอนด์ ยู สทิลล ด้อนท์ แคร์)
We’re running out of time,
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ ,)
And you just don’t get it
(แอนด์ ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
If everybody dies,
(อิ๊ฟ เอวี่บอดี้ ดาย ,)
Will you still don’t care?
(วิล ยู สทิลล ด้อนท์ แคร์)

We’re running out of time,
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ ,)
And you just don’t get it
(แอนด์ ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Now you’re watching people die,
(นาว ยัวร์ วัทชิง พี๊เพิ่ล ดาย ,)
And you still don’t care
(แอนด์ ยู สทิลล ด้อนท์ แคร์)
We’re running out of time,
(เวีย รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ ,)
And you just don’t get that this is how I feel
(แอนด์ ยู จั๊สท ด้อนท์ เก็ท แดท ดิส ซิส ฮาว ไอ ฟีล)
I don’t wanna think about…
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค อะเบ๊าท)
This is how I feel
(ดิส ซิส ฮาว ไอ ฟีล)

There’s a million things I hate about you
(แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน ทริง เอส ซาย เฮท อะเบ๊าท ยู)
There’s a million things I hate about you
(แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน ทริง เอส ซาย เฮท อะเบ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Running out of Time คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น