เนื้อเพลง Girls Against Boys คำอ่านไทย Vitamin C

Imagine a world where girls, girls rule the earth *
(อิมแม๊จิ้น อะ เวิลด แวร์ เกิร์ล , เกิร์ล รูล ดิ เอิร์ทร *)
Imagine a world where boys, boys could give birth *
(อิมแม๊จิ้น อะ เวิลด แวร์ บอย , บอย เคิด กี๊ฝ เบริ๊ท *)
Would it be better that way, would it be more fun? *
(เวิด ดิท บี เบ๊ทเท่อร์ แดท เวย์ , เวิด ดิท บี โม ฟัน *)
Would it be ecstasy or a revolution? * Imagine a world
(เวิด ดิท บี เอคซทะซิ ออ รา เร๊ฝโฝลูชั่น * อิมแม๊จิ้น อะ เวิลด)
where the girls, girls rule the earth * Girls against boys –
(แวร์ เดอะ เกิร์ล , เกิร์ล รูล ดิ เอิร์ทร * เกิร์ล อะเก๊นสท บอย)
boys against the girls * Girls against boys – who will rule
(บอย อะเก๊นสท เดอะ เกิร์ล * เกิร์ล อะเก๊นสท บอย ฮู วิล รูล)
the world * Girls against boys – boys against the girls *
(เดอะ เวิลด * เกิร์ล อะเก๊นสท บอย บอย อะเก๊นสท เดอะ เกิร์ล *)
Girls against boys who will rule the world * Imagine a
(เกิร์ล อะเก๊นสท บอย ฮู วิล รูล เดอะ เวิลด * อิมแม๊จิ้น อะ)
world where girls, girls run the show * Imagine a
(เวิลด แวร์ เกิร์ล , เกิร์ล รัน เดอะ โชว์ * อิมแม๊จิ้น อะ)
world where the biys, boys were told no * Would there
(เวิลด แวร์ เดอะ biys , บอย เวอ โทลด โน * เวิด แดร์)
be peace on earth, no more guns? * Would it be sexier
(บี พี๊ซ ออน เอิร์ทร , โน โม กัน * เวิด ดิท บี sexier)
or mass confusion? * Imagine a world where the girls,
(ออ มาซ ค็อนฟยูฉัน * อิมแม๊จิ้น อะ เวิลด แวร์ เดอะ เกิร์ล ,)
girls rule the earth * Girls against boys – boys against
(เกิร์ล รูล ดิ เอิร์ทร * เกิร์ล อะเก๊นสท บอย บอย อะเก๊นสท)
the girls * Girls against boys – who will rule the world *
(เดอะ เกิร์ล * เกิร์ล อะเก๊นสท บอย ฮู วิล รูล เดอะ เวิลด *)
Girls against boys – boys against girls * Girls against
(เกิร์ล อะเก๊นสท บอย บอย อะเก๊นสท เกิร์ล * เกิร์ล อะเก๊นสท)
boys – who will rule the earth * Imagine a world where
(บอย ฮู วิล รูล ดิ เอิร์ทร * อิมแม๊จิ้น อะ เวิลด แวร์)
girls, girls rule the earth * Imagine a world where
(เกิร์ล , เกิร์ล รูล ดิ เอิร์ทร * อิมแม๊จิ้น อะ เวิลด แวร์)
the boys, boys could give birth * Would there be rocket
(เดอะ บอย , บอย เคิด กี๊ฝ เบริ๊ท * เวิด แดร์ บี ร๊อคเค๊ต)
ships, way more fights? * Dress up everyday, more
(ชิพ , เวย์ โม ไฟ้ท * เดรส อั๊พ เอวี่เดย์ , โม)
satelittes? * Would Xena be queen, would there be more
(satelittes * เวิด Xena บี ควีน , เวิด แดร์ บี โม)
magazines? * Topless bars, superfast cars, ninety
(แม๊กกาซีน * ทอพพิดสฺ บาร์ , superfast คารํ , ไนนทิ)
thousand trips the mars?
(เธ๊าซั่นด ทริ๊พ เดอะ มา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girls Against Boys คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น