เนื้อเพลง You’re So Beautiful คำอ่านไทย Def Leppard

You say all I do is think about you
(ยู เซย์ ออล ไอ ดู อีส ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู)
That’s right, you’re the only thing that’s on my mind
(แด้ท ไร๊ท , ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ทริง แด้ท ออน มาย ไมนด์)
Your light, won’t you let it shine on me, yeah
(ยุร ไล๊ท , ว็อนท ยู เล็ท ดิธ ไชน์ ออน มี , เย่)
All night, hold me tight and don’t let go
(ออล ไน๊ท , โฮลด์ มี ไท๊ท แอนด์ ด้อนท์ เล็ท โก)
‘Cause I can’t help myself, you know
(ค๊อส ไอ แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ , ยู โนว์)

It’s okay, all right, all good, all right
(อิทซ โอเค , ออล ไร๊ท , ออล กู๊ด , ออล ไร๊ท)
I know what I got, I know that it’s hot
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ก็อท , ไอ โนว์ แดท อิทซ ฮอท)
And you’re what I want
(แอนด์ ยัวร์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
It’s okay, all right, all good, all right
(อิทซ โอเค , ออล ไร๊ท , ออล กู๊ด , ออล ไร๊ท)
One thing on my mind
(วัน ทริง ออน มาย ไมนด์)
I’m so in love and so alive
(แอม โซ อิน ลัฝ แอนด์ โซ อะไล๊ฝ)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
Yeah, an angel from the sky
(เย่ , แอน แอ๊งเจล ฟรอม เดอะ สกาย)
The sparkle in my eye
(เดอะ สปาคเกิล อิน มาย อาย)
I can’t believe you’re mine
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยัวร์ ไมน์)
Na na na na naaah, na na na naaaah
(นา นา นา นา naaah , นา นา นา naaaah)

Sometimes, I slip and slide through my emotions
(ซัมไทม์ , ไอ สลิ๊พ แอนด์ สไล๊ด ทรู มาย อีโม๊ชั่น)
So high, take me up and spin me ’round
(โซ ไฮฮ , เท้ค มี อั๊พ แอนด์ สพิน มี ราวนด)
‘Cause I don’t wanna come back down
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ วอนนา คัม แบ็ค เดาน)

It’s okay, all right, all good, all right
(อิทซ โอเค , ออล ไร๊ท , ออล กู๊ด , ออล ไร๊ท)
I know what I got, I know that it’s hot
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ก็อท , ไอ โนว์ แดท อิทซ ฮอท)
And you’re what I want
(แอนด์ ยัวร์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
It’s okay, all right, all good, all right
(อิทซ โอเค , ออล ไร๊ท , ออล กู๊ด , ออล ไร๊ท)
One thing on my mind
(วัน ทริง ออน มาย ไมนด์)
I’m so in love and so alive
(แอม โซ อิน ลัฝ แอนด์ โซ อะไล๊ฝ)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
Yeah, an angel from the sky
(เย่ , แอน แอ๊งเจล ฟรอม เดอะ สกาย)
The sparkle in my eye
(เดอะ สปาคเกิล อิน มาย อาย)
I can’t believe you’re mine
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยัวร์ ไมน์)
Na na na na naaah, na na na naaaah
(นา นา นา นา naaah , นา นา นา naaaah)

It’s okay, it’s all right
(อิทซ โอเค , อิทซ ซอร์ ไร๊ท)
You’re so beautiful, so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล , โซ บยูทิฟุล)

I can’t believe you’re mine
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยัวร์ ไมน์)
An angel from the sky
(แอน แอ๊งเจล ฟรอม เดอะ สกาย)
The sparkle in my eye
(เดอะ สปาคเกิล อิน มาย อาย)
Just barely in time
(จั๊สท แบลิ อิน ไทม์)
Na na na na naaah, na na na naaaah
(นา นา นา นา naaah , นา นา นา naaaah)

It’s okay, all right, all good, all right
(อิทซ โอเค , ออล ไร๊ท , ออล กู๊ด , ออล ไร๊ท)
I know what I got, I know that it’s hot
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ก็อท , ไอ โนว์ แดท อิทซ ฮอท)
And you’re what I want
(แอนด์ ยัวร์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
It’s okay, all right, all good, all right
(อิทซ โอเค , ออล ไร๊ท , ออล กู๊ด , ออล ไร๊ท)
One thing on my mind
(วัน ทริง ออน มาย ไมนด์)
I’m so in love and so alive
(แอม โซ อิน ลัฝ แอนด์ โซ อะไล๊ฝ)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
It’s okay, all right, all good, all right
(อิทซ โอเค , ออล ไร๊ท , ออล กู๊ด , ออล ไร๊ท)
You’re under my skin
(ยัวร์ อั๊นเด้อร มาย สกิน)
My head’s in a spin
(มาย เฮด ซิน อะ สพิน)
Again and again
(อะเกน แอนด์ อะเกน)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
It’s okay, all right, all good, all right
(อิทซ โอเค , ออล ไร๊ท , ออล กู๊ด , ออล ไร๊ท)
I look in your eyes
(ไอ ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
I’m so in love and so alive
(แอม โซ อิน ลัฝ แอนด์ โซ อะไล๊ฝ)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
It’s okay, it’s all right, it’s all good, it’s all right
(อิทซ โอเค , อิทซ ซอร์ ไร๊ท , อิทซ ซอร์ กู๊ด , อิทซ ซอร์ ไร๊ท)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
It’s okay, it’s all right, it’s all good, it’s all right
(อิทซ โอเค , อิทซ ซอร์ ไร๊ท , อิทซ ซอร์ กู๊ด , อิทซ ซอร์ ไร๊ท)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re So Beautiful คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น