เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย Rage Against The Machine

Uggh!
(Uggh !)
Pump, pump..
(พั๊มพ , พั๊มพ)
Wah!
(วา !)
Come on!
(คัมมอน !)
Uggh!
(Uggh !)
Solo, I’m a soloist on a solo list
(โซ๊โล่ , แอม มา โซโละอิซท ออน อะ โซ๊โล่ ลิสท)
All live, never on a floppy disk
(ออล ไล้ฝ , เน๊เฝ่อร์ ออน อะ ฟลอพพิ ดิซค)
Inka, inka, bottle of ink
(Inka , inka , บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ อิ๊งค)
Paintings of rebellion
(เพนทิง เอส อ็อฝ ริเบลยัน)
Drawn up by the thoughts I think
(ดรอน อั๊พ บาย เดอะ ธอท ซาย ทริ๊งค)

Yeah!
(เย่ !)
Come on!
(คัมมอน !)
The militant poet in once again, check it
(เดอะ มีลอิแท็นท โพ๊เอ๊ท อิน วั๊นซ อะเกน , เช็ค อิท)

It’s set up like a deck of cards
(อิทซ เซ็ท อั๊พ ไล๊ค เก เด็ค อ็อฝ ค้าร์ด)
They’re sending us to early graves
(เดรว เซนดิ้ง อัซ ทู เอ๊อรํลี่ เกรฝ)
For all the diamonds
(ฟอร์ รอ เดอะ ได๊ม่อนดํ)
They’ll use a pair of clubs to beat the spades
(เด๊ว ยู๊ส อะ แพ อ็อฝ คลับ ทู บีท เดอะ ซเพด)
With poetry I paint the pictures that hit
(วิธ โพเอ๊ทรี่ ไอ เพ้นท เดอะ พิ๊คเจ้อร์ แดท ฮิท)
More like the murals that fit
(โม ไล๊ค เดอะ มยูแร็ล แดท ฟิท)
Don’t turn away
(ด้อนท์ เทิร์น อะเวย์)
Get in front of it
(เก็ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ อิท)

Brotha, did ya forget ya name?
(บอตดา , ดิด ยา ฟอร์เก๊ท ยา เนม)
Did ya lose it on the wall
(ดิด ยา ลู้ส อิท ออน เดอะ วอลล์)
Playin’ tic-tac-toe?
(เพลย์ยิน ทิค tac โท)

Yo, check the diagonal
(โย , เช็ค เดอะ ไดแอกโอะแน็ล)
Three brothers gone
(ทรี บร๊าเท่อรํ กอน)
Come on
(คัมมอน)
Doesn’t that make it three in a row?
(ดัสอินท แดท เม้ค อิท ทรี อิน อะ โรว์)

Spoken quietly: ” Anger is a gift ”
(ซโพเค็น คไวเอ็ทลิ : ” แอ๊งเก้อร อีส ซา กิฟท “)

Come on!
(คัมมอน !)
Uggh!
(Uggh !)

[Guitar solo]
([ กิทา โซ๊โล่ ])

Check that!
(เช็ค แดท !)
Uggh!
(Uggh !)
Come on
(คัมมอน)
Yeah
(เย่)
Uggh
(Uggh)

Brotha, did ya forget ya name?
(บอตดา , ดิด ยา ฟอร์เก๊ท ยา เนม)
Did ya lose it on the wall
(ดิด ยา ลู้ส อิท ออน เดอะ วอลล์)
Playin’ tic-tac-toe?
(เพลย์ยิน ทิค tac โท)

Yo, check the diagonal
(โย , เช็ค เดอะ ไดแอกโอะแน็ล)
Three million gone
(ทรี มิ๊ลเลี่ยน กอน)
Come on
(คัมมอน)
‘Cause they’re counting backwards to zero
(ค๊อส เดรว เค๊าติง แบคเวิด ทู ซี๊โร่)

Environment
(เอ็นไฝรันเม็นท)
The environment exceeding on the level
(ดิ เอ็นไฝรันเม็นท เอ็คซีดอิง ออน เดอะ เล๊เฝ่ล)
Of our unconciousness
(อ็อฝ เอ๊า unconciousness)
For example
(ฟอร์ เอ็กแซ๊มเพิ่ล)
What does the billboard say
(ว๊อท โด เดอะ billboard เซย์)
Come and play, come and play
(คัม แอนด์ เพลย์ , คัม แอนด์ เพลย์)
Forget about the movement
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ มูฝเม็นท)

Spoken quietly: ” Anger is a gift ”
(ซโพเค็น คไวเอ็ทลิ : ” แอ๊งเก้อร อีส ซา กิฟท “)

Yeeeaaahhhh!
(Yeeeaaahhhh !)
Uggh!
(Uggh !)
Awww, bring that sh*t in!
(Awww , บริง แดท ฌะ *ที อิน !)
Uggh!
(Uggh !)
Hey!
(เฮ !)

Freedom…yea…
(ฟรีดัม เย)
Freedom…yea right…
(ฟรีดัม เย ไร๊ท)
Freedom…yeeeaaahhh!
(ฟรีดัม yeeeaaahhh !)
Freedom!
(ฟรีดัม !)
Yea!
(เย !)
Freedom!
(ฟรีดัม !)
Yea right!
(เย ไร๊ท !)
Freedom!
(ฟรีดัม !)
Yea!
(เย !)
Freedom!
(ฟรีดัม !)
Yea!
(เย !)
Right!
(ไร๊ท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย Rage Against The Machine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น