เนื้อเพลง Heaven For Everyone คำอ่านไทย Queen

While you are imagining, imagine for instance,
(ไวล์ ยู อาร์ เอมมาจินนิ่ง , อิมแม๊จิ้น ฟอร์ อิ๊นสแท้นซ ,)
The sights that you can take advantage of
(เดอะ ไซ๊ท แดท ยู แคน เท้ค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ)
Look at the beautiful cloud formations below you and above you
(ลุ๊ค แกท เดอะ บยูทิฟุล คลาวดํ ฟอเมฌัน บีโลว์ ยู แอนด์ อะโบ๊ฝ ยู)
This could be heaven
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น)
Think of the colour of the sun as it shines off the clouds
(ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ ซัน แอส ซิท ไชน์ ออฟฟ เดอะ คลาวดํ)
In these days, in these days, in these days of cool reflection
(อิน ฑิส เดย์ , อิน ฑิส เดย์ , อิน ฑิส เดย์ อ็อฝ คูล ริฟเคลฌัน)
You come to me and everything seems alright
(ยู คัม ทู มี แอนด์ เอ๊วี่ติง ซีม ออลไร๊ท)
In these days of cold affections
(อิน ฑิส เดย์ อ็อฝ โคลด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
You sit by me and everything’s fine
(ยู ซิท บาย มี แอนด์ เอ๊วี่ติง เอส ไฟน)
This could be heaven for everyone
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
This world could be fed, this world could be fun
(ดิส เวิลด เคิด บี เฟ็ด , ดิส เวิลด เคิด บี ฟัน)
This could be heaven for everyone
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
This world could be free, this world could be one,
(ดิส เวิลด เคิด บี ฟรี , ดิส เวิลด เคิด บี วัน ,)
In this world of cool deception
(อิน ดิส เวิลด อ็อฝ คูล ดิเซพฌัน)
Just smile can smooth my ride
(จั๊สท สไมล์ แคน สมู๊ธ มาย ไรด์)
These troubled days of cruel rejection
(ฑิส ทรั๊บเบิ้ล เดย์ อ็อฝ ครู๊เอ้ล ริเจคฌัน)
You come to me, soothe my troubled mind
(ยู คัม ทู มี , ซูฑ มาย ทรั๊บเบิ้ล ไมนด์)
Yeah, this could be heaven for everyone
(เย่ , ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
This world could be fed, this world could be one
(ดิส เวิลด เคิด บี เฟ็ด , ดิส เวิลด เคิด บี วัน)
We should bring love to our daughters and sons
(วี เชิด บริง ลัฝ ทู เอ๊า ด๊อเท่อร์ แซน ซัน)
Love, love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
[This could be heaven for everyone]
([ ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน ])
So take a seat and sit by my side a while
(โซ เท้ค เก ซีท แอนด์ ซิท บาย มาย ไซด์ อะ ไวล์)
You know I like your style
(ยู โนว์ ไอ ไล๊ค ยุร สไทล์)
[This could be heaven for everyone]
([ ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน ])
So what can we do to clean up this mess
(โซ ว๊อท แคน วี ดู ทู คลีน อั๊พ ดิส เมซ)
Just feel so helpless
(จั๊สท ฟีล โซ เฮลพเล็ซ)
This could be heaven for everyone
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
So lift up your voice at least you’ll have cared
(โซ ลิฟท อั๊พ ยุร ว๊อยซ์ แอ็ท ลีซท โยว แฮ็ฝ คารํ)
At least you’ll have dared
(แอ็ท ลีซท โยว แฮ็ฝ แดร์)
Listen. What people do to other souls
(ลิ๊สซึ่น ว๊อท พี๊เพิ่ล ดู ทู อ๊อเธ่อร์ โซล)
They take their lives, destroy their goals
(เด เท้ค แดร์ ไล้ฝ , เดสทรอย แดร์ โกล)
Their basic pride and dignity
(แดร์ เบซอิค ไพรด์ แอนด์ ดิ๊กนิที่)
Is stripped and torn and shown no pity
(อีส สตริปชฺ แอนด์ โทน แอนด์ โฌน โน พิ๊ที่)
When this should be heaven for everyone
(เว็น ดิส เชิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
This could be heaven, could be heaven for everyone
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น , เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
This could be heaven, could be heaven for everyone etc.
(ดิส เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น , เคิด บี เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เอ๊วี่วัน อีทีซี)
And this is the end of this section.
(แอนด์ ดิส ซิส ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิส เซ๊คชั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven For Everyone คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น