เนื้อเพลง So Fly คำอ่านไทย 213

[Intro:]
([ อินโทร : ])
NOBLE JUSTICE!
(โน๊เบิ้ล จัสติกส !)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Wooooh!
(Wooooh !)
Yeah!
(เย่ !)
” Welcome to tha Church: Volume II ”
(” เว้ลคั่ม ทู ท่า เชิร์ช : โฝ๊ลุ่ม ทรู “)
Exclusive 213
(เอ็คซคลูซิฝ 213)
[uh hah hah, uh hah hah]
([ อา ฮ๊า ฮ๊า , อา ฮ๊า ฮ๊า ])
Got my nephew Nate Dogg in da house
(ก็อท มาย เน๊พิ่ว แนตชฺ ด๊อก อิน ดา เฮ้าส)
Nate Dogg holla at ’em
(แนตชฺ ด๊อก ฮอลละ แอ็ท เอ็ม)
Where you at?
(แวร์ ยู แอ็ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
Ridin in my car
(ริดอิน อิน มาย คารํ)
And I’m listening to the radio
(แอนด์ แอม ลิเซินนิง ทู เดอะ เร๊ดิโอ)
I’m listening to a sad girl sing
(แอม ลิเซินนิง ทู อะ แซ้ด เกิร์ล ซิง)
Sing about how she got her heart broke
(ซิง อะเบ๊าท ฮาว ชี ก็อท เฮอ ฮาร์ท บโรค)
You were reaching for stars
(ยู เวอ รีชชิง ฟอร์ สทาร์)
I just want me something natural
(ไอ จั๊สท ว้อนท มี ซัมติง แนชแร็ล)
When you’re alone it gets mighty cold
(เว็น ยัวร์ อะโลน อิท เก็ท ไมทอิ โคลด์)
Don’t act as if you did not know
(ด้อนท์ แอ๊คท แอส อิ๊ฟ ยู ดิด น็อท โนว์)
She let me play with her heart
(ชี เล็ท มี เพลย์ วิธ เฮอ ฮาร์ท)
I’m working late I said I’ll soon be home
(แอม เวิคกิง เหลท ไอ เซ็ด อิลล ซูน บี โฮม)
All the while the girl was home alone
(ออล เดอะ ไวล์ เดอะ เกิร์ล วอส โฮม อะโลน)
Let me tell you what she crying for [Why?]
(เล็ท มี เทลล ยู ว๊อท ชี คไรอิง ฟอร์ [ วาย ])
Cuz I’m fly
(คัซ แอม ฟลาย)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Yeah he super sly
(เย่ ฮี ซู๊เพ้อร์ ซไล)
NATE DOGG!
(แนตชฺ ด๊อก !)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
Ohh ohh ohh I’m fly, yaaaa
(โอ้ โอ้ โอ้ แอม ฟลาย , yaaaa)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
You know he supa sly
(ยู โนว์ ฮี supa ซไล)
But me I’m supa dupa and I’m supa dupa fly
(บั๊ท มี แอม supa dupa แอนด์ แอม supa dupa ฟลาย)
I’d be the great at this I know you waited this
(อาย บี เดอะ เกรท แอ็ท ดิส ซาย โนว์ ยู เว้ท ดิส)
And I wanted this to be elaborate and so strenuous
(แอนด์ ดาย ว้อนท ดิส ทู บี อิแลบโอะริท แอนด์ โซ ซทเรนยวซ)
And then you just slide by and wiz-ave
(แอนด์ เด็น ยู จั๊สท สไล๊ด บาย แอนด์ วินซฺ อาเฝ)
You on another piz-age
(ยู ออน อะน๊าเทร่อร์ piz เอจ)
Is that the way you gon be-hiz-ave?
(อีส แดท เดอะ เวย์ ยู ก็อน บี hiz อาเฝ)
I know you’re feeling all hurt inside
(ไอ โนว์ ยัวร์ ฟีลอิง ออล เฮิร์ท อิ๊นไซด์)
But won’t you talk to a playa?
(บั๊ท ว็อนท ยู ท๊อล์ค ทู อะ พอลเย)
Let me help out your pride
(เล็ท มี เฮ้ลพ เอ๊าท ยุร ไพรด์)
I’m like a counselor, a pastor, a priest or a physchologist
(แอม ไล๊ค เก เคานเซ็ลเลอะ , อะ พาซเทอะ , อะ พรีซท ออ รา physchologist)
A shrink… on a freak
(อะ ชิ๊งค ออน อะ ฟรี๊ค)
Peep [my] my technique
(พีพ [ มาย ] มาย เท็คนีค)
And I wear minks, gator boots
(แอนด์ ดาย แวร์ มิงค , เกเดอร์ บู๊ท)
And I’m the rip that gets the loot
(แอนด์ แอม เดอะ ริพ แดท เก็ท เดอะ ลูท)
And I ain’t afraid to shoot
(แอนด์ ดาย เอน อะเฟรด ทู ชู๊ท)
And I love to toot toot
(แอนด์ ดาย ลัฝ ทู ทูท ทูท)
Beep beep as I slide up the street
(บีพ บีพ แอส ซาย สไล๊ด อั๊พ เดอะ สทรีท)
I’m from the LBC and I don’t know what y’all done heard about me
(แอม ฟรอม เดอะ LBC แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยอล ดัน เฮิด อะเบ๊าท มี)
But I’m a C-R-I-P with some P-I-M-P too
(บั๊ท แอม มา ซี อาร์ ไอ พี วิธ ซัม พี ไอ เอ็ม พี ทู)
I’m a real pimp playa from the 213 crew
(แอม มา เรียล พิมพ พอลเย ฟรอม เดอะ 213 ครู)
Now look here boo
(นาว ลุ๊ค เฮียร บู)
If you gonna bang or hang with tha dogg
(อิ๊ฟ ยู กอนนะ แบง ออ แฮง วิธ ท่า ด๊อก)
You best to get in
(ยู เบ๊สท์ ทู เก็ท อิน)
Holla at her Nate Dogg [Holla, holla]
(ฮอลละ แอ็ท เฮอ แนตชฺ ด๊อก [ ฮอลละ , ฮอลละ ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
Ridin in my car
(ริดอิน อิน มาย คารํ)
And I’m listening to the radio
(แอนด์ แอม ลิเซินนิง ทู เดอะ เร๊ดิโอ)
I’m listening to a sad girl sing
(แอม ลิเซินนิง ทู อะ แซ้ด เกิร์ล ซิง)
Sing about how she got her heart broke
(ซิง อะเบ๊าท ฮาว ชี ก็อท เฮอ ฮาร์ท บโรค)
You were reaching for stars [umm]
(ยู เวอ รีชชิง ฟอร์ สทาร์ [ อืม ])
I just want me something natural [Is that right Nate Dogg?]
(ไอ จั๊สท ว้อนท มี ซัมติง แนชแร็ล [ อีส แดท ไร๊ท แนตชฺ ด๊อก ])
When you’re alone it gets mighty cold
(เว็น ยัวร์ อะโลน อิท เก็ท ไมทอิ โคลด์)
Don’t act as [Check this out] if you did not know
(ด้อนท์ แอ๊คท แอส [ เช็ค ดิส เอ๊าท ] อิ๊ฟ ยู ดิด น็อท โนว์)
She let me play with her heart
(ชี เล็ท มี เพลย์ วิธ เฮอ ฮาร์ท)
I’m working late I said I’ll soon be home [Damn n*gga]
(แอม เวิคกิง เหลท ไอ เซ็ด อิลล ซูน บี โฮม [ แดมนํ เอ็น *gga ])
All the while the girl was home alone
(ออล เดอะ ไวล์ เดอะ เกิร์ล วอส โฮม อะโลน)
Let me tell you what she crying fo’ [Why?]
(เล็ท มี เทลล ยู ว๊อท ชี คไรอิง โฟ [ วาย ])
[What she cryin for?]
([ ว๊อท ชี คายอิน ฟอร์ ])
Cuz I’m fly
(คัซ แอม ฟลาย)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Yeah he super sly
(เย่ ฮี ซู๊เพ้อร์ ซไล)
NATE DOGG! [Yeah]
(แนตชฺ ด๊อก ! [ เย่ ])

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
Ohh ohh ohh I’m fly, yaaaa
(โอ้ โอ้ โอ้ แอม ฟลาย , yaaaa)

[Warren G]
([ วอเร็น จี ])
Warren G..
(วอเร็น จี)
3 piece with a mink
(ที พี๊ซ วิธ อะ มิงค)
Gotta think my sh*t stinks
(กอททะ ทริ๊งค มาย ฌะ *ที ซทิงค)
Stacy Adams with a drink
(สเตซี่ แอดแอ็ม วิธ อะ ดริ๊งค)
Pockets pad up, they come from Brinks
(พ๊อคเค่ท แพ็ด อั๊พ , เด คัม ฟรอม บริงค)
So what the ladies wink
(โซ ว๊อท เดอะ เลดิส วิงค)
You the one in the Mercedes
(ยู ดิ วัน อิน เดอะ เมอร์ซีดีส)
Shotgun with the thing
(ชอทกัน วิธ เดอะ ทริง)
Coat chillin watchin ” The Lion King ”
(โค๊ท ชิลลิน วันชิน ” เดอะ ไล๊อ้อน คิง “)
Crying and thangs
(คไรอิง แอนด์ เตง)
Cus I’m with Snoop and Nate, singing, rhyming and things
(ครัส แอม วิธ ซนูพ แอนด์ แนตชฺ , ซิง อิง , รายมิง แอนด์ ทริง เอส)
I’m out late cus I’m rhyming for change
(แอม เอ๊าท เหลท ครัส แอม รายมิง ฟอร์ เช้งจํ)
I ain’t with dime for dames
(ไอ เอน วิธ ไดม ฟอร์ เดม)
Hop back and I’m trying to aim..
(ฮ็อพ แบ็ค แอนด์ แอม ทไรอิง ทู เอม)
At everything, that be hating my fame
(แอ็ท เอ๊วี่ติง , แดท บี เฮดติง มาย เฟม)
Since regulatin, been lacing the game
(ซิ๊นซ regulatin , บีน เลซอิง เดอะ เกม)
Ain’t no mistake in the game
(เอน โน มิสเท้ค อิน เดอะ เกม)
Two-one mother f’in dwizzle sippin on the sizzle
(ทู วัน ม๊าเธ่อร์ ฟิน dwizzle ซิบปิ่น ออน เดอะ ซิซเซล)
And that’s for shizzle
(แอนด์ แด้ท ฟอร์ ชิทเซล)
Four times for da riddles
(โฟ ไทม์ ฟอร์ ดา ริ๊ดเดิ้ล)
You know these bars
(ยู โนว์ ฑิส บาร์)
Everywhere we go…you know who us are
(เอวี่แวร์ วี โก ยู โนว์ ฮู อัซ แซร์)
You could tell by the car
(ยู เคิด เทลล บาย เดอะ คารํ)
Champagne caviar
(แฌ็มเพน แคฝิอา)
Bubble bath, I say I love you..
(บั๊บเบิ้ล บ๊าทร , ไอ เซย์ ไอ ลัฝ ยู)
And I laugh
(แอนด์ ดาย ล๊าฟ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
Ridin in my car
(ริดอิน อิน มาย คารํ)
And I’m listening to the radio
(แอนด์ แอม ลิเซินนิง ทู เดอะ เร๊ดิโอ)
I’m listening to a sad girl sing
(แอม ลิเซินนิง ทู อะ แซ้ด เกิร์ล ซิง)
Sing about how she got her heart broke
(ซิง อะเบ๊าท ฮาว ชี ก็อท เฮอ ฮาร์ท บโรค)
You were reaching for stars
(ยู เวอ รีชชิง ฟอร์ สทาร์)
I just want me something natural
(ไอ จั๊สท ว้อนท มี ซัมติง แนชแร็ล)
When you’re alone it gets mighty cold
(เว็น ยัวร์ อะโลน อิท เก็ท ไมทอิ โคลด์)
Don’t act as if you did not know
(ด้อนท์ แอ๊คท แอส อิ๊ฟ ยู ดิด น็อท โนว์)
She let me play with her heart
(ชี เล็ท มี เพลย์ วิธ เฮอ ฮาร์ท)
I’m working late I said I’ll soon be home
(แอม เวิคกิง เหลท ไอ เซ็ด อิลล ซูน บี โฮม)
All the while the girl was home alone
(ออล เดอะ ไวล์ เดอะ เกิร์ล วอส โฮม อะโลน)
Let me tell you what she crying fo’ [Why?]
(เล็ท มี เทลล ยู ว๊อท ชี คไรอิง โฟ [ วาย ])
Cuz I’m fly
(คัซ แอม ฟลาย)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Yeah he super sly [super fly]
(เย่ ฮี ซู๊เพ้อร์ ซไล [ ซู๊เพ้อร์ ฟลาย ])
NATE DOGG!
(แนตชฺ ด๊อก !)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
Ohh ohh ohh I’m fly, yaaaa
(โอ้ โอ้ โอ้ แอม ฟลาย , yaaaa)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Fly คำอ่านไทย 213

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น