เนื้อเพลง I Can Give You More คำอ่านไทย LL Cool J

I seen this girl, walkin down the block
(ไอ ซีน ดิส เกิร์ล , วอคกิน เดาน เดอะ บล๊อค)
I said, ” WAIT! ”
(ไอ เซ็ด , ” เว้ท ! “)
” Yo baby, you wanna come to my crib? ”
(” โย เบ๊บี้ , ยู วอนนา คัม ทู มาย คริบ “)
” Have some donuts and milk? ”
(” แฮ็ฝ ซัม โดนัทสฺ แซน มิลค์ “)
” Listen to a pop tune maybe? ”
(” ลิ๊สซึ่น ทู อะ พ็อพ จูน เมบี “)

Please be his ex and be my bride
(พลีซ บี ฮิส เอ็คซ แอนด์ บี มาย ไบรดํ)
Don’t blame it on yourself, sweet thing, you tried
(ด้อนท์ เบลม อิท ออน ยุรเซลฟ , สวี้ท ทริง , ยู ทไร)
Love you claimed to share just wasn’t there
(ลัฝ ยู เคลม ทู แชร์ จั๊สท วอสซึ้น แดร์)
You’re too good for that, and it wasn’t fair
(ยัวร์ ทู กู๊ด ฟอร์ แดท , แอนด์ ดิท วอสซึ้น แฟร์)
Love’s taken its toll, your heart he stole
(ลัฝ เทคเอ็น อิทซ โทลล , ยุร ฮาร์ท ฮี ซโทล)
You was fooled by the face of a phoney role
(ยู วอส ฟูล บาย เดอะ เฟซ อ็อฝ อะ โฟนิ โรล)
But I’ll take up the slack, support you, baby
(บั๊ท อิลล เท้ค อั๊พ เดอะ ซแล็ค , ซั๊พผอร์ท ยู , เบ๊บี้)
Now the knight in shiny armor can only be me
(นาว เดอะ ไนท อิน ไฌนอิ อาเมอะ แคน โอ๊นลี่ บี มี)
I cry out your name as you hold his hand
(ไอ คราย เอ๊าท ยุร เนม แอส ยู โฮลด์ ฮิส แฮนด์)
If you’re not mine soon, girl, my soul is damned
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ไมน์ ซูน , เกิร์ล , มาย โซล อีส แดมนํ)
I’m lookin out the window at the stormy rain
(แอม ลุคกิน เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว แอ็ท เดอะ ซทอมิ เรน)
And the rush of the water makes my eyes drain
(แอนด์ เดอะ รัช อ็อฝ เดอะ ว๊อเท่อร เม้ค มาย อาย ดเรน)
All alone in the room, and it’s makin me sad
(ออล อะโลน อิน เดอะ รูม , แอนด์ อิทซ เมกิน มี แซ้ด)
Fantasize of the love we could have had
(แฟนทาซาย อ็อฝ เดอะ ลัฝ วี เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด)
Cause I never met anyone like you before
(ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็ท เอนอิวัน ไล๊ค ยู บีฟอร์)
And I can give you more
(แอนด์ ดาย แคน กี๊ฝ ยู โม)

I pour wine for two, even though it’s just me
(ไอ พาว ไวน์ ฟอร์ ทู , อี๊เฝ่น โธ อิทซ จั๊สท มี)
I tried to reach you, but blind men don’t see
(ไอ ทไร ทู รี๊ช ยู , บั๊ท ไบลนฺดฺ เม็น ด้อนท์ ซี)
Your man is the devil, but he gave you a ring
(ยุร แมน อีส เดอะ เด๊ฝิ้ล , บั๊ท ฮี เกฝ ยู อะ ริง)
So you believe you saw an innocent angel sing
(โซ ยู บีลี๊ฝ ยู ซอว์ แอน อิ๊นโนเซ้นท แอ๊งเจล ซิง)
You’re the type that ignores the destiny of two
(ยัวร์ เดอะ ไท๊พ แดท อิกโน เดอะ เดซทินิ อ็อฝ ทู)
It’s not Romeo and Juliet, it’s me and you
(อิทซ น็อท โรมีโอ แอนด์ จูรีเอด , อิทซ มี แอนด์ ยู)
You’re bein handicapped by a Don Juan rap
(ยัวร์ บีนโพล handicapped บาย อะ ด็อน วอน แร็พ)
You can hope I disappear, girl, but I’ll be back
(ยู แคน โฮพ ไอ ดิสแอ๊พเพียร์ , เกิร์ล , บั๊ท อิลล บี แบ็ค)
Cause I never met anyone like you before
(ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็ท เอนอิวัน ไล๊ค ยู บีฟอร์)
And I can give you more
(แอนด์ ดาย แคน กี๊ฝ ยู โม)
Yes girl, I never met anyone like you before
(เย็ซ เกิร์ล , ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็ท เอนอิวัน ไล๊ค ยู บีฟอร์)
And I can give you more
(แอนด์ ดาย แคน กี๊ฝ ยู โม)

The time has come, the decision’s yours
(เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม , เดอะ ดีซิ๊ชั่น ยุร)
This super love story ain’t workin no more
(ดิส ซู๊เพ้อร์ ลัฝ สท๊อรี่ เอน เวิคกิน โน โม)
Can’t you understand that my love spans
(แค็นท ยู อั๊นเด้อรสแทนด แดท มาย ลัฝ สแพน)
Higher and further than any man’s
(ไฮเออะ แอนด์ เฟ๊อร์เธ่อร์ แฑ็น เอ๊นี่ แมน)
You’re lookin a gift horse right in the mouth
(ยัวร์ ลุคกิน อะ กิฟท ฮอร์ส ไร๊ท อิน เดอะ เม๊าธ)
This time hear me out, I don’t care if you pout
(ดิส ไทม์ เฮียร มี เอ๊าท , ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยู เพาท)
You’re my only desire, I fight to the death
(ยัวร์ มาย โอ๊นลี่ ดีไซรํ , ไอ ไฟ้ท ทู เดอะ เด้ท)
And I’ma scream your name when I breathe my last breath
(แอนด์ แอมอา สครีม ยุร เนม เว็น นาย บรีฑ มาย ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ)
Ain’t gettin on my knees, but I’m oh so close
(เอน เกดดิน ออน มาย นี , บั๊ท แอม โอ โซ โคลส)
To our love I toast, all he does is boast
(ทู เอ๊า ลัฝ ไอ โท๊สท , ออล ฮี โด ซิส โบซท)
Cause I never met anyone like you before
(ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็ท เอนอิวัน ไล๊ค ยู บีฟอร์)
And I can give you more
(แอนด์ ดาย แคน กี๊ฝ ยู โม)

A knock on the door and a tap on the glass
(อะ น๊อค ออน เดอะ ดอร์ แอนด์ อะ แท็พ ออน เดอะ กล๊าสส)
Tells me you see it my way at last
(เทลล มี ยู ซี อิท มาย เวย์ แอ็ท ล๊าสท)
You used to reject me, now you wanna kiss me
(ยู ยู๊ส ทู รีเจ๊คท มี , นาว ยู วอนนา คิซ มี)
He called you up and said, ” Yo baby, why you diss me? ”
(ฮี คอลลํ ยู อั๊พ แอนด์ เซ็ด , ” โย เบ๊บี้ , วาย ยู ดิซ มี “)
Meanwhile made romance on the sea shore
(มีนวาย เมด โรแม๊นซ์ ออน เดอะ ซี ชอร์)
You want more of what you used to ignore
(ยู ว้อนท โม อ็อฝ ว๊อท ยู ยู๊ส ทู อิกโน)
During this love affair, girl, it gets steamy
(ดิ๊วริ่ง ดิส ลัฝ แอฟแฟร์ , เกิร์ล , อิท เก็ท สตีมมี่)
Three nights in a row, and you still wanna see me
(ทรี ไน๊ท ซิน อะ โรว์ , แอนด์ ยู สทิลล วอนนา ซี มี)
Make love at night, coffee in the morn’
(เม้ค ลัฝ แอ็ท ไน๊ท , คีอฟฟี่ อิน เดอะ มอน)
I be the only blanket that’s keepin you warm
(ไอ บี ดิ โอ๊นลี่ แบล๊งเค๊ท แด้ท คริพปิน ยู วอร์ม)
Cause I never met anyone like you before
(ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็ท เอนอิวัน ไล๊ค ยู บีฟอร์)
And I can give you more
(แอนด์ ดาย แคน กี๊ฝ ยู โม)

I hoot in the morning to the crack of sunlight
(ไอ ฮูท อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ทู เดอะ แคร๊ค อ็อฝ ซันไลท์)
But my agony continues till it reaches night
(บั๊ท มาย แอกโอะนิ คอนทิ๊นิว ทิลล์ อิท รีเชด ไน๊ท)
Sweet image of your face appears on the wall
(สวี้ท อิ๊มเมจ อ็อฝ ยุร เฟซ แอพเพียร์ ออน เดอะ วอลล์)
And the scene is so eerie I run through the hall
(แอนด์ เดอะ ซีน อีส โซ อีริ ไอ รัน ทรู เดอะ ฮอลล์)
I look at the sky, then I search for the moon
(ไอ ลุ๊ค แกท เดอะ สกาย , เด็น นาย เซิร์ช ฟอร์ เดอะ มูน)
Realize it’s 3 o’clock in the afternoon
(รีแอะไลส อิทซ ที โอคล็อก อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
So I dress to impress, exit the house
(โซ ไอ เดรส ทู อิมเพรส , เอ๊กสิท เดอะ เฮ้าส)
Go up to the school and watch the kids come out
(โก อั๊พ ทู เดอะ สคูล แอนด์ ว๊อทช เดอะ คิด คัม เอ๊าท)
In the middle of the court yard there you stand
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ คอร์ท ย๊าร์ด แดร์ ยู สแทนด์)
With the man who’s deceiving ya, holding your hand
(วิธ เดอะ แมน ฮู ดิซีฟวิง ยา , โฮลดิง ยุร แฮนด์)
Cause I never met anyone like you before
(ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็ท เอนอิวัน ไล๊ค ยู บีฟอร์)
And I can give you more
(แอนด์ ดาย แคน กี๊ฝ ยู โม)

You’re the goddess of light, the queen of seduction
(ยัวร์ เดอะ กอดเดซ อ็อฝ ไล๊ท , เดอะ ควีน อ็อฝ ซิดัคฌัน)
You won’t get used if you follow my instructions
(ยู ว็อนท เก็ท ยู๊ส อิ๊ฟ ยู ฟ๊อลโล่ว มาย อินซทรัคฌัน)
Your scram my hand, feel the sweat on my palm
(ยุร scram มาย แฮนด์ , ฟีล เดอะ สเว็ท ออน มาย พาล์ม)
Make love to a man and not a cheap Don Juan
(เม้ค ลัฝ ทู อะ แมน แอนด์ น็อท ดา ชี๊พ ด็อน วอน)
And that’ll be *roticism, highs die down
(แอนด์ แธดิล บี *roticism , ไฮฮ ดาย เดาน)
You will find your best friend finally is found
(ยู วิล ไฟนด์ ยุร เบ๊สท์ เฟรน ไฟแน็ลลิ อีส เฟานด)
I caress ya at night like a virgin in white
(ไอ คะเรซ ยา แอ็ท ไน๊ท ไล๊ค เก เฝ๊อร์จิ้น อิน ไว๊ท)
Cause the new world I found is oh so tight
(ค๊อส เดอะ นิว เวิลด ดาย เฟานด อีส โอ โซ ไท๊ท)
And tender and young, soft and wet
(แอนด์ เท๊นเด้อร์ แอนด์ ยัง , ซ๊อฟท แอนด์ เว๊ท)
It’s hotter than any fantasy could get
(อิทซ ฮอทเดอ แฑ็น เอ๊นี่ แฟนทะซิ เคิด เก็ท)
Cause I never met anyone like you before
(ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็ท เอนอิวัน ไล๊ค ยู บีฟอร์)
And I can give you more
(แอนด์ ดาย แคน กี๊ฝ ยู โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can Give You More คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น