เนื้อเพลง Let Go คำอ่านไทย Vanessa Hudgens

The days are long, I just got home
(เดอะ เดย์ แซร์ ลอง , ไอ จั๊สท ก็อท โฮม)
And work is driving me crazy
(แอนด์ เวิ๊ร์ค อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
I could do up, I could go out
(ไอ เคิด ดู อั๊พ , ไอ เคิด โก เอ๊าท)
But Im feeling too lazy
(บั๊ท แอม ฟีลอิง ทู เล๊ซี่)
I wanna run, I wanna have fun
(ไอ วอนนา รัน , ไอ วอนนา แฮ็ฝ ฟัน)
But I don’t wanna work it
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา เวิ๊ร์ค อิท)
All I wanna so is go kick it with my crew tonight
(ออล ไอ วอนนา โซ อีส โก คิ๊ค อิท วิธ มาย ครู ทูไน๊ท)

All I do is let go tonight
(ออล ไอ ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Feeling right, I just wanna forget about it
(ฟีลอิง ไร๊ท , ไอ จั๊สท วอนนา ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดิธ)
All I wanna do is let go tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Wind it up without my game
(วินด ดิท อั๊พ วิธเอ๊าท มาย เกม)
All I wanna do is get down tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท เดาน ทูไน๊ท)
Move around tonight, don’t really care about it
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ ทูไน๊ท , ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ดิธ)
All I wanna do is let go tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Im feeling free tonight it’s just for me
(แอม ฟีลอิง ฟรี ทูไน๊ท อิทซ จั๊สท ฟอร์ มี)

I count on you you’re coming too
(ไอ เค้าทํ ออน ยู ยัวร์ คัมอิง ทู)
Yeah I hope that you feel it
(เย่ ไอ โฮพ แดท ยู ฟีล อิท)
Get out my face and out my words
(เก็ท เอ๊าท มาย เฟซ แอนด์ เอ๊าท มาย เวิร์ด)
Yeah you’ve already seen it
(เย่ ยู๊ฟ ออลเร๊ดี้ ซีน หนิด)
Let down your hair, the hell who cares
(เล็ท เดาน ยุร แฮร์ , เดอะ เฮ็ลล ฮู แคร์)
Gonna let it all out
(กอนนะ เล็ท ดิธ ดอร์ เอ๊าท)
All I wanna do is kick it with my crew tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส คิ๊ค อิท วิธ มาย ครู ทูไน๊ท)

All I do is let go tonight
(ออล ไอ ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Feeling right, I just wanna forget about it
(ฟีลอิง ไร๊ท , ไอ จั๊สท วอนนา ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดิธ)
All I wanna do is let go tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Wind it up without my game
(วินด ดิท อั๊พ วิธเอ๊าท มาย เกม)
All I wanna do is get down tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท เดาน ทูไน๊ท)
Move around tonight, don’t really care about it
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ ทูไน๊ท , ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ดิธ)
All I wanna do is let go tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Im feeling free tonight it’s just for me
(แอม ฟีลอิง ฟรี ทูไน๊ท อิทซ จั๊สท ฟอร์ มี)

High heels, just feels
(ไฮฮ ฮีล , จั๊สท ฟีล)
Like a business dance, makes it hard to dance
(ไล๊ค เก บีสเน็ซ แด๊นซ์ , เม้ค ซิท ฮาร์ด ทู แด๊นซ์)
Tight shirt, short skirt
(ไท๊ท เชิ๊ร์ท , ช๊อร์ท สเคิ๊ร์ท)
Just hurt too much worth
(จั๊สท เฮิร์ท ทู มัช เวิร์ธ)
Fake up, make up
(เฟ้ค อั๊พ , เม้ค อั๊พ)
Let me handle the way
(เล็ท มี แฮ๊นเดิ้ล เดอะ เวย์)
Just I wanna sway
(จั๊สท ไอ วอนนา ซเว)
All I wanna do is kick it with my crew tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส คิ๊ค อิท วิธ มาย ครู ทูไน๊ท)

All I do is let go tonight
(ออล ไอ ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Feeling right, I just wanna forget about it
(ฟีลอิง ไร๊ท , ไอ จั๊สท วอนนา ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดิธ)
All I wanna do is let go tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Wind it up without my game
(วินด ดิท อั๊พ วิธเอ๊าท มาย เกม)
All I wanna do is get down tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท เดาน ทูไน๊ท)
Move around tonight, don’t really care about it
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ ทูไน๊ท , ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ดิธ)
All I wanna do is kick it with my crew tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส คิ๊ค อิท วิธ มาย ครู ทูไน๊ท)

All I do is let go tonight
(ออล ไอ ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Feeling right, I just wanna forget about it
(ฟีลอิง ไร๊ท , ไอ จั๊สท วอนนา ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดิธ)
All I wanna do is let go tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Wind it up without my game
(วินด ดิท อั๊พ วิธเอ๊าท มาย เกม)
All I wanna do is get down tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท เดาน ทูไน๊ท)
Move around tonight, don’t really care about it
(มู๊ฝ อะราวนฺดฺ ทูไน๊ท , ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท ดิธ)
All I wanna do is let go tonight
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เล็ท โก ทูไน๊ท)
Im feeling free tonight it’s just for me
(แอม ฟีลอิง ฟรี ทูไน๊ท อิทซ จั๊สท ฟอร์ มี)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Go คำอ่านไทย Vanessa Hudgens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น