เนื้อเพลง Ride or Die คำอ่านไทย Jay-Z

I’m rollin with Roc-a-Fella man
(แอม โรลลิน วิธ ร็อค อะ เฟลลา แมน)
Cause they got money man, heh heh
(ค๊อส เด ก็อท มั๊นนี่ แมน , เอฮ เอฮ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Uh-huh, uh-huh uh UH, uh-huh, ‘Hovah
(อา ฮู , อา ฮู อา อา , อา ฮู , เฮอวา)
Yeah, Stevie J n*gga
(เย่ , สตีฝวี่ เจ เอ็น *gga)
Y’all ready? Yo, yo
(ยอล เร๊ดี้ โย , โย)

How many y’all wanna ride tonight [ride tonight]
(ฮาว เมนอิ ยอล วอนนา ไรด์ ทูไน๊ท [ ไรด์ ทูไน๊ท ])
How many y’all down to die tonight [die tonight]
(ฮาว เมนอิ ยอล เดาน ทู ดาย ทูไน๊ท [ ดาย ทูไน๊ท ])
How many y’all wanna ride tonight
(ฮาว เมนอิ ยอล วอนนา ไรด์ ทูไน๊ท)
N*gga ride or die or ride or die
(เอ็น *gga ไรด์ ออ ดาย ออ ไรด์ ออ ดาย)
[repeat 3X]
([ รีพี๊ท 3X ])

Verse One: Jay-Z
(เฝิซ วัน : เจ ซี)

Aiyyo f*ck y’all, n*ggaz I crush y’all, rush y’all
(เออายเอว เอฟ *ck ยอล , เอ็น *ggaz ไอ ครัช ยอล , รัช ยอล)
with the four drawn and I touch y’all, plus y’all
(วิธ เดอะ โฟ ดรอน แอนด์ ดาย ทั๊ช ยอล , พลัส ยอล)
little motherf*ckers ain’t ready for war
(ลิ๊ทเทิ่ล motherf*ckers เอน เร๊ดี้ ฟอร์ วอร์)
I seen your team in a Chrysler before, but I forgot?
(ไอ ซีน ยุร ทีม อิน อะ ไค้สเลอ บีฟอร์ , บั๊ท ไอ เฟาะกอท)
The same rules apply, don’t try to switch up your style
(เดอะ เซม รูล แอ๊พพลาย , ด้อนท์ ธราย ทู สวิทช์ อั๊พ ยุร สไทล์)
Y’all n*ggaz is pumpkin pie, and that’s plain as I
(ยอล เอ็น *ggaz อีส พั๊มคิ้น ไพ , แอนด์ แด้ท เพลน แอส ซาย)
much better than you cat, shocked when I got the news that
(มัช เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู แค๊ท , ช๊อค เว็น นาย ก็อท เดอะ นิว แดท)
this n*gga ready for war, well where that fool at?
(ดิส เอ็น *gga เร๊ดี้ ฟอร์ วอร์ , เวลล แวร์ แดท ฟูล แอ็ท)
I bruise wack rap n*ggaz severely punish them
(ไอ บรูส แวค แร็พ เอ็น *ggaz ซิเฝียลิ พันนิ๊ช เด็ม)
Especially those that get f*cked for they publishing, heh
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ โฑส แดท เก็ท เอฟ *cked ฟอร์ เด พับบิชชิง , เอฮ)
Always gotta be the weakest n*gga out the crew
(ออลเว กอททะ บี เดอะ วิกเคท เอ็น *gga เอ๊าท เดอะ ครู)
I probably make more money off yo’ album, than you
(ไอ พรอบอับลิ เม้ค โม มั๊นนี่ ออฟฟ โย อั๊ลบั้ม , แฑ็น ยู)
You see the respect I get everytime I come through
(ยู ซี เดอะ เรสเพ๊คท ไอ เก็ท เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัม ทรู)
Check your own videos, you’ll always be number two
(เช็ค ยุร โอว์น ฝีดอิโอ , โยว ออลเว บี นั๊มเบ้อร์ ทู)
N*ggaz talkin real greasy on them R&B records
(เอ็น *ggaz ทอคกิ่น เรียล กรีซอิ ออน เด็ม อาร์ &บี เร๊คขอร์ด)
but I’m platinum a million times n*gga, check the credits
(บั๊ท แอม พแลทนัม มา มิ๊ลเลี่ยน ไทม์ เอ็น *gga , เช็ค เดอะ เคร๊ดิท)
S. Carter, ghost writer, and for the right price
(เอส คาเทอะ , โก๊สท ไรทเออะ , แอนด์ ฟอร์ เดอะ ไร๊ท ไพร๊ซ์)
I can even make YO’ sh*t tighter
(ไอ แคน อี๊เฝ่น เม้ค โย ฌะ *ที ไทท์เดอ)
I roast n*ggaz like ya, smoke n*ggaz like ya
(ไอ โรซท เอ็น *ggaz ไล๊ค ยา , สโม๊ค เอ็น *ggaz ไล๊ค ยา)
Take your little jewels and put the toast to n*ggaz like ya
(เท้ค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล จิ๊วเอ็ล แซน พุท เดอะ โท๊สท ทู เอ็น *ggaz ไล๊ค ยา)
You know what the f*ck we do and why we done it
(ยู โนว์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck วี ดู แอนด์ วาย วี ดัน อิท)
How I bring it to n*ggaz who, probably want it
(ฮาว ไอ บริง อิท ทู เอ็น *ggaz ฮู , พรอบอับลิ ว้อนท ดิธ)
Keep playin, you gon’ find me in your lobby blunted
(คี๊พ เพลย์ยิน , ยู ก็อน ไฟนด์ มี อิน ยุร ล๊อบบี้ บลันท)
And I don’t even smoke n*gga, ain’t no joke
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น สโม๊ค เอ็น *gga , เอน โน โจ้ก)
N*ggaz cat fightin with Jigga, kickin sneaky sh*t
(เอ็น *ggaz แค๊ท ไฟท์ดิน วิธ จิ๊กกา , คิคคิน sneaky ฌะ *ที)
Makin little tapes but keepin it secret
(เมกิน ลิ๊ทเทิ่ล เท๊พ บั๊ท คริพปิน หนิด ซี๊เขร็ท)
Cause I kick that deep sh*t that divide your peeps sh*t
(ค๊อส ไอ คิ๊ค แดท ดี๊พ ฌะ *ที แดท ดิไฝด ยุร พีพ ฌะ *ที)
Now I don’t know if you f*ckin with Jigga
(นาว ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ยู เอฟ *ckin วิธ จิ๊กกา)
spittin that weak sh*t y’all
(สปิทดิน แดท วี๊ค ฌะ *ที ยอล)

How many y’all wanna ride tonight [ride tonight]
(ฮาว เมนอิ ยอล วอนนา ไรด์ ทูไน๊ท [ ไรด์ ทูไน๊ท ])
How many y’all down to die tonight [die tonight]
(ฮาว เมนอิ ยอล เดาน ทู ดาย ทูไน๊ท [ ดาย ทูไน๊ท ])
How many y’all wanna ride tonight
(ฮาว เมนอิ ยอล วอนนา ไรด์ ทูไน๊ท)
N*gga ride or die or ride or die
(เอ็น *gga ไรด์ ออ ดาย ออ ไรด์ ออ ดาย)
[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
N*ggaz don’t want it with Jig, cause somethin got to give
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ ว้อนท ดิธ วิธ จิก , ค๊อส ซัมติน ก็อท ทู กี๊ฝ)
I got homes where you hide, I hustle where you live
(ไอ ก็อท โฮม แวร์ ยู ไฮด์ , ไอ เฮสเซล แวร์ ยู ไล้ฝ)
Jigga’s the Don, b*tches scream ” Jigga dandy,
(จิ๊กกา เดอะ ด็อน , บี *tches สครีม ” จิ๊กกา แดนดิ ,)
d*ck is the bomb, about as thick as a arm ”
(ดี *ck อีส เดอะ บอมบฺ , อะเบ๊าท แอส ทริ๊ค แอส ซา อาร์ม “)
Mr. Exxon, gas ’em with the wit and the charm
(มีซเทอะ Exxon , แก๊ซ เอ็ม วิธ เดอะ วิท แอนด์ เดอะ ชาร์ม)
B*tch I’m tryin to tell you like Nichalous Bond
(บี *tch แอม ทายอิน ทู เทลล ยู ไล๊ค Nichalous บอนดฺ)
I’m a big cat, listen mami, can you dig that?
(แอม มา บิ๊ก แค๊ท , ลิ๊สซึ่น มัมมี , แคน ยู ดีกกํ แดท)
Cars, jewelry, homes, I did that
(คารํ , จูเอ็ลริ , โฮม , ไอ ดิด แดท)
Oh’s, shootouts, keys, I live that
(โอสฺ , shootouts , คีย์ , ไอ ไล้ฝ แดท)
Actresses, models, chickenheads, hit that
(Actresses , โม๊เด็ล , chickenheads , ฮิท แดท)
I get stacks and still I kick back
(ไอ เก็ท ซแท็ค แซน สทิลล ไอ คิ๊ค แบ็ค)
and run up on n*ggaz with the midac, where the sh*t at?
(แอนด์ รัน อั๊พ ออน เอ็น *ggaz วิธ เดอะ midac , แวร์ เดอะ ฌะ *ที แอ็ท)

How many y’all wanna ride tonight [ride tonight]
(ฮาว เมนอิ ยอล วอนนา ไรด์ ทูไน๊ท [ ไรด์ ทูไน๊ท ])
How many y’all down to die tonight [die tonight]
(ฮาว เมนอิ ยอล เดาน ทู ดาย ทูไน๊ท [ ดาย ทูไน๊ท ])
How many y’all wanna ride tonight
(ฮาว เมนอิ ยอล วอนนา ไรด์ ทูไน๊ท)
N*gga ride or die or ride or die
(เอ็น *gga ไรด์ ออ ดาย ออ ไรด์ ออ ดาย)
[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])

Time to seperate
(ไทม์ ทู เซปเพอเรท)
the platinum from the white gold, right from the door
(เดอะ พแลทนัม ฟรอม เดอะ ไว๊ท โกลด์ , ไร๊ท ฟรอม เดอะ ดอร์)
The real from the fake, ready rock from the raw
(เดอะ เรียล ฟรอม เดอะ เฟ้ค , เร๊ดี้ ร๊อค ฟรอม เดอะ รอว์)
The boss from the runners, cats who ride d*ck
(เดอะ บอส ฟรอม เดอะ รันเนอะ , แค๊ท ฮู ไรด์ ดี *ck)
from the cats with the numbers, the five from the six
(ฟรอม เดอะ แค๊ท วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์ , เดอะ ไฟฝ ฟรอม เดอะ ซิกซ์)
I got cop n crash money, pop the dash money
(ไอ ก็อท ค็อพ เอ็น คแร็ฌ มั๊นนี่ , พ็อพ เดอะ แด็ฌ มั๊นนี่)
Press the b*tton, alluva sudden, glock in the stash money
(เพรส เดอะ บี *tton , alluva ซัดดน , คล็อก อิน เดอะ สแตช มั๊นนี่)
Beef with Jigga, watch yo’ ass Money
(บี๊ฟ วิธ จิ๊กกา , ว๊อทช โย อาซ มั๊นนี่)
It’s El Presidente, top brass money
(อิทซ เอล พรีซีเดนดี , ท๊อพ บร๊าสสฺ มั๊นนี่)
Now I don’t flash the steel, I blast for real
(นาว ไอ ด้อนท์ แฟลช เดอะ สทีล , ไอ บลาสทํ ฟอร์ เรียล)
My motto: you only good as the last n*gga you kill
(มาย มอทโท : ยู โอ๊นลี่ กู๊ด แอส เดอะ ล๊าสท เอ็น *gga ยู คิลล์)
I’m here to snatch this meal, n*gga that’s for real
(แอม เฮียร ทู ซแน็ช ดิส มีล , เอ็น *gga แด้ท ฟอร์ เรียล)
If you rollin with me grab the wheel, let’s ride huh?
(อิ๊ฟ ยู โรลลิน วิธ มี แกร๊บ เดอะ วีล , เล็ท ไรด์ ฮู)

How many y’all wanna ride tonight [ride tonight]
(ฮาว เมนอิ ยอล วอนนา ไรด์ ทูไน๊ท [ ไรด์ ทูไน๊ท ])
How many y’all down to die tonight [die tonight]
(ฮาว เมนอิ ยอล เดาน ทู ดาย ทูไน๊ท [ ดาย ทูไน๊ท ])
How many y’all wanna ride tonight
(ฮาว เมนอิ ยอล วอนนา ไรด์ ทูไน๊ท)
N*gga ride or die or ride or die
(เอ็น *gga ไรด์ ออ ดาย ออ ไรด์ ออ ดาย)
[repeat 4X]
([ รีพี๊ท 4X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ride or Die คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น