เนื้อเพลง Letter Read คำอ่านไทย Rachael Yamagata

My love, my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
How could you do this to me
(ฮาว เคิด ยู ดู ดิส ทู มี)
My love, my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
You were supposed to be
(ยู เวอ ซั๊พโพ้ส ทู บี)
And I shouldn’t have to tell you to explain yourself
(แอนด์ ดาย ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู เทลล ยู ทู เอ็กซเพลน ยุรเซลฟ)

My love, my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
How could you do this to me
(ฮาว เคิด ยู ดู ดิส ทู มี)
My love, my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
You’re not enough for me
(ยัวร์ น็อท อีน๊าฟ ฟอร์ มี)
And I shouldn’t have to tell you to explain yourself
(แอนด์ ดาย ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู เทลล ยู ทู เอ็กซเพลน ยุรเซลฟ)

All I have is your letter read
(ออล ไอ แฮ็ฝ อีส ยุร เล็ทเท่อร์ รี๊ด)
And I cannot get it out of my head
(แอนด์ ดาย แคนน็อท เก็ท ดิธ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)

And I’m afraid, and I can’t breathe
(แอนด์ แอม อะเฟรด , แอนด์ ดาย แค็นท บรีฑ)
And I’m in love with you
(แอนด์ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
But you are not with me
(บั๊ท ยู อาร์ น็อท วิธ มี)
And I have put so much into a life
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ พุท โซ มัช อิ๊นทู อะ ไล๊ฟ)
I made too much about you now to lie
(ไอ เมด ทู มัช อะเบ๊าท ยู นาว ทู ไล)

My love, my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
How could you do this to me
(ฮาว เคิด ยู ดู ดิส ทู มี)
My love, my love, my love
(มาย ลัฝ , มาย ลัฝ , มาย ลัฝ)
You’re not enough for me
(ยัวร์ น็อท อีน๊าฟ ฟอร์ มี)
And I shouldn’t have to tell you to explain yourself
(แอนด์ ดาย ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทู เทลล ยู ทู เอ็กซเพลน ยุรเซลฟ)

But all I have is your letter read
(บั๊ท ดอร์ ไอ แฮ็ฝ อีส ยุร เล็ทเท่อร์ รี๊ด)
And I cannot get it out of my head
(แอนด์ ดาย แคนน็อท เก็ท ดิธ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)

All I have you letter read
(ออล ไอ แฮ็ฝ ยู เล็ทเท่อร์ รี๊ด)
And I cannot get it out of my head
(แอนด์ ดาย แคนน็อท เก็ท ดิธ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)

And I’m afraid, and I can’t breathe
(แอนด์ แอม อะเฟรด , แอนด์ ดาย แค็นท บรีฑ)
And I’m in love with you
(แอนด์ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
But you are not with me
(บั๊ท ยู อาร์ น็อท วิธ มี)
And I have put so much into a life
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ พุท โซ มัช อิ๊นทู อะ ไล๊ฟ)
I made too much about you now to lie
(ไอ เมด ทู มัช อะเบ๊าท ยู นาว ทู ไล)

Time passes by
(ไทม์ แพเซ บาย)
While I wait for your call
(ไวล์ ไอ เว้ท ฟอร์ ยุร คอลลํ)
Time passes by
(ไทม์ แพเซ บาย)
I hear nothing at all
(ไอ เฮียร นัธอิง แอ็ท ดอร์)

And I’m afraid, and I can’t breathe
(แอนด์ แอม อะเฟรด , แอนด์ ดาย แค็นท บรีฑ)
And I’m in love with you
(แอนด์ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
But you are not with me
(บั๊ท ยู อาร์ น็อท วิธ มี)
And I have put so much into a life
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ พุท โซ มัช อิ๊นทู อะ ไล๊ฟ)
I made too much about you now to lie
(ไอ เมด ทู มัช อะเบ๊าท ยู นาว ทู ไล)

I’m afraid, and I can’t breathe
(แอม อะเฟรด , แอนด์ ดาย แค็นท บรีฑ)
And I’m in love with you
(แอนด์ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
But you are not with me
(บั๊ท ยู อาร์ น็อท วิธ มี)
And I have put so much into a life
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ พุท โซ มัช อิ๊นทู อะ ไล๊ฟ)
I made too much about you now to lie
(ไอ เมด ทู มัช อะเบ๊าท ยู นาว ทู ไล)

I’m afraid, and I can’t breathe
(แอม อะเฟรด , แอนด์ ดาย แค็นท บรีฑ)
And I’m in love with you
(แอนด์ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
But you are not with me
(บั๊ท ยู อาร์ น็อท วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Letter Read คำอ่านไทย Rachael Yamagata

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น