เนื้อเพลง Wake up The Voiceless คำอ่านไทย Story of the Year

I’ve swallowed every hook
(แอฝ สว๊อลโล่ว เอ๊เฝอร์รี่ ฮุ๊ค)
Fallen for their disguise
(ฟอลเล็น ฟอร์ แดร์ ดิสไก๊ส)
Lived by the book
(ไล้ฝ บาย เดอะ บุ๊ค)
Felt the blade of the knife
(เฟ็ลท เดอะ เบลด อ็อฝ เดอะ ไน๊ฟ)
As it pressed against my neck
(แอส ซิท เพรส อะเก๊นสท มาย เน็ค)
We’re taught to imitate
(เวีย ทอท ทู อิ๊มิเทท)
Segragate and divide
(Segragate แอนด์ ดิไฝด)
Do what we’re told
(ดู ว๊อท เวีย โทลด)
Rise and fall with the time
(ไร๊ส แอนด์ ฟอลล์ วิธ เดอะ ไทม์)
If we refuse to play the part
(อิ๊ฟ วี รีฟิ๊วส ทู เพลย์ เดอะ พาร์ท)
Then they will hear us screamin
(เด็น เด วิล เฮียร อัซ สครีมมิน)

Wake up the voiceless
(เว้ค อั๊พ เดอะ ฝอยซเล็ซ)
Wake up the revolution
(เว้ค อั๊พ เดอะ เร๊ฝโฝลูชั่น)
Whoa
(โว้ว)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
Wake up the voiceless
(เว้ค อั๊พ เดอะ ฝอยซเล็ซ)
Wake up the revolution
(เว้ค อั๊พ เดอะ เร๊ฝโฝลูชั่น)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)

They advertise your life
(เด แอ๊ดเฝอร์ไท้ส ยุร ไล๊ฟ)
Through a blanket of lies
(ทรู อะ แบล๊งเค๊ท อ็อฝ ไล)
Expand the truth
(เอ็กสแพนด เดอะ ทรู๊ธ)
So their profits will rise
(โซ แดร์ โพร๊ฝิต วิล ไร๊ส)
Ignore the sacrifice
(อิกโน เดอะ แซ๊คริไฟซ์)
Wires cast in stones
(ไวร์ แค๊สทํ อิน สโทน)
At the gods that create
(แอ็ท เดอะ ก๊อด แดท คริเอท)
We’re amplified
(เวีย แอมพลิไฟ)
To provide what they take
(ทู โพรไฝด ว๊อท เด เท้ค)
If we refuse to play the role
(อิ๊ฟ วี รีฟิ๊วส ทู เพลย์ เดอะ โรล)
They will hear us screamin
(เด วิล เฮียร อัซ สครีมมิน)

Wake up the voiceless
(เว้ค อั๊พ เดอะ ฝอยซเล็ซ)
Wake up the revolution
(เว้ค อั๊พ เดอะ เร๊ฝโฝลูชั่น)
Whoa
(โว้ว)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
Wake up the voiceless
(เว้ค อั๊พ เดอะ ฝอยซเล็ซ)
Wake up the revolution
(เว้ค อั๊พ เดอะ เร๊ฝโฝลูชั่น)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)

Go
(โก)

There’s a reason for defiance
(แดร์ ซา รี๊ซั่น ฟอร์ ดิไฟแอ็นซ)
We can’t ignore
(วี แค็นท อิกโน)
With the promise of a new day
(วิธ เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ อะ นิว เดย์)
This is a war
(ดิส ซิส ซา วอร์)
The blood will spill
(เดอะ บลัด วิล สพิลล)
The voices will be heard
(เดอะ ว๊อยซ์ วิล บี เฮิด)
And tonight
(แอนด์ ทูไน๊ท)
We are alive
(วี อาร์ อะไล๊ฝ)

I swallowed every hook
(ไอ สว๊อลโล่ว เอ๊เฝอร์รี่ ฮุ๊ค)
Falling for their disguise
(ฟ๊อลิง ฟอร์ แดร์ ดิสไก๊ส)
Lived by the book
(ไล้ฝ บาย เดอะ บุ๊ค)
Felt the blade of the knife
(เฟ็ลท เดอะ เบลด อ็อฝ เดอะ ไน๊ฟ)
But I refuse to play the role
(บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู เพลย์ เดอะ โรล)
And they will hear me screamin
(แอนด์ เด วิล เฮียร มี สครีมมิน)

Wake up the voiceless
(เว้ค อั๊พ เดอะ ฝอยซเล็ซ)
Wake up the revolution
(เว้ค อั๊พ เดอะ เร๊ฝโฝลูชั่น)
Whoa
(โว้ว)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
Wake up the voiceless
(เว้ค อั๊พ เดอะ ฝอยซเล็ซ)
Wake up the revolution
(เว้ค อั๊พ เดอะ เร๊ฝโฝลูชั่น)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
Wake up the voiceless
(เว้ค อั๊พ เดอะ ฝอยซเล็ซ)
Wake up the revolution
(เว้ค อั๊พ เดอะ เร๊ฝโฝลูชั่น)
Whoa
(โว้ว)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
Wake up the voiceless
(เว้ค อั๊พ เดอะ ฝอยซเล็ซ)
Wake up the revolution
(เว้ค อั๊พ เดอะ เร๊ฝโฝลูชั่น)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
Whoa
(โว้ว)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
Whoa
(โว้ว)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)
We are alive tonight
(วี อาร์ อะไล๊ฝ ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake up The Voiceless คำอ่านไทย Story of the Year

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น