เนื้อเพลง Sexual Healing คำอ่านไทย Ben Harper

Marvin Gaye / David Ritz / Odell Brown
(มาร์วิน เก๋ / เดหวิด Ritz / Odell บราวนํ)

Oh- baby now let’s get down tonight.
(โอ เบ๊บี้ นาว เล็ท เก็ท เดาน ทูไน๊ท)
Baby, I’m hot just like your oven.
(เบ๊บี้ , แอม ฮอท จั๊สท ไล๊ค ยุร โอ๊เฝ่น)
Oh- I need your lovin’
(โอ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝวิน)
Well baby, I can’t hold it much longer
(เวลล เบ๊บี้ , ไอ แค็นท โฮลด์ ดิท มัช ลองเงอ)
’cause it’s getting stronger and stronger
(ค๊อส อิทซ เกดดดิ้ง สตองเกอร์ แอนด์ สตองเกอร์)
And when I get that feeling
(แอนด์ เว็น นาย เก็ท แดท ฟีลอิง)
I got a sexual healing, sexual healing
(ไอ ก็อท ดา เซคฌวล ฮิวลิง , เซคฌวล ฮิวลิง)
And makes me feel so fine
(แอนด์ เม้ค มี ฟีล โซ ไฟน)
And helps to release the mind
(แอนด์ เฮ้ลพ ทู รีลี๊ส เดอะ ไมนด์)
Sexual healing, is good for me
(เซคฌวล ฮิวลิง , อีส กู๊ด ฟอร์ มี)
Sexual healing is something that’s good for me
(เซคฌวล ฮิวลิง อีส ซัมติง แด้ท กู๊ด ฟอร์ มี)

Whenever these blue teardrops are falling
(ฮเว็นเอฝเออะ ฑิส บลู ทรีดรอป แซร์ ฟ๊อลิง)
And my emotional stability is leaving me
(แอนด์ มาย อิโมฌะแน็ล ซทะบีลอิทิ อีส ลีฝอิงส มี)
There is something I can do
(แดร์ อีส ซัมติง ไอ แคน ดู)
Oh- I can get on the telephone and call you up baby
(โอ ไอ แคน เก็ท ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน แอนด์ คอลลํ ยู อั๊พ เบ๊บี้)
Darling, I know you’ll be there to relieve me
(ดาร์ลิ่ง , ไอ โนว์ โยว บี แดร์ ทู รีลี๊ฝ มี)
The love you give to me will free me
(เดอะ ลัฝ ยู กี๊ฝ ทู มี วิล ฟรี มี)
And If you don’t know the things you’re dealing
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ เดอะ ทริง เอส ยัวร์ ดีลลิง)
Oh- I can tell you darling, that it’s sexual healing
(โอ ไอ แคน เทลล ยู ดาร์ลิ่ง , แดท อิทซ เซคฌวล ฮิวลิง)
Get up, Get up, Get up, Get up
(เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ)
Let’s make love tonight
(เล็ท เม้ค ลัฝ ทูไน๊ท)
Wake up, Wake up, Wake up
(เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ)
‘Cause you do it right
(ค๊อส ยู ดู อิท ไร๊ท)

Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)

Baby, I got sick this morning
(เบ๊บี้ , ไอ ก็อท ซิ๊ค ดิส ม๊อร์นิ่ง)
A sea was storming up inside of me
(อะ ซี วอส สตอมมิง อั๊พ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Baby, I think I’m capsizing
(เบ๊บี้ , ไอ ทริ๊งค แอม capsizings)
Oh- the waves are rising
(โอ เดอะ เว๊ฝ แซร์ ไรสอิง)
And when I get that feeling
(แอนด์ เว็น นาย เก็ท แดท ฟีลอิง)
I got a sexual healing
(ไอ ก็อท ดา เซคฌวล ฮิวลิง)
Sexual healing
(เซคฌวล ฮิวลิง)
And makes me feel so fine, it’s such a rush
(แอนด์ เม้ค มี ฟีล โซ ไฟน , อิทซ ซัช อะ รัช)
And helps to release the mind, Oh- it’s good for us
(แอนด์ เฮ้ลพ ทู รีลี๊ส เดอะ ไมนด์ , โอ อิทซ กู๊ด ฟอร์ อัซ)
Sexual healing, is good for me
(เซคฌวล ฮิวลิง , อีส กู๊ด ฟอร์ มี)
Sexual healing is something that’s good for me
(เซคฌวล ฮิวลิง อีส ซัมติง แด้ท กู๊ด ฟอร์ มี)

And it’s good for me and it’s good to me
(แอนด์ อิทซ กู๊ด ฟอร์ มี แอนด์ อิทซ กู๊ด ทู มี)
My baby, woohhh
(มาย เบ๊บี้ , woohhh)
Just grab a hold and take control
(จั๊สท แกร๊บ อะ โฮลด์ แอนด์ เท้ค คอนโทรล)
Of my body and mind soon we’ll be making love
(อ็อฝ มาย บ๊อดี้ แอนด์ ไมนด์ ซูน เวลล บี เมคอิง ลัฝ)
Honey, oh- — fine
(ฮั๊นนี่ , โอ ไฟน)
You’re my medicine open up and let me in
(ยัวร์ มาย เม๊ดดิซิน โอ๊เพ่น อั๊พ แอนด์ เล็ท มี อิน)
Darling, you’re so great
(ดาร์ลิ่ง , ยัวร์ โซ เกรท)
I can’t wait for you to operate
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู โอ๊เพอเหรท)

Ohh
(โอ้)

Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
Heal…
(ฮีล)
I can’t wait for you to operate
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู โอ๊เพอเหรท)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
I can’t wait for you to operate
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู โอ๊เพอเหรท)
My darling
(มาย ดาร์ลิ่ง)
Please–
(พลีซ)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
I need you to
(ไอ นี๊ด ยู ทู)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
I need you to
(ไอ นี๊ด ยู ทู)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
Oh- won’t you please
(โอ ว็อนท ยู พลีซ)
Heal me, my darling-
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)
Oh- won’t you just
(โอ ว็อนท ยู จั๊สท)
Heal me, my darling
(ฮีล มี , มาย ดาร์ลิ่ง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexual Healing คำอ่านไทย Ben Harper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น