เนื้อเพลง Let’s Get Down คำอ่านไทย Bow Wow

Huh…here i go yall
(ฮู เฮียร ไอ โก ยอล)
ok what is in [] is what is being said in tha back ground…
(โอเค ว๊อท อีส ซิน [ ] อีส ว๊อท อีส บีอิง เซ็ด อิน ท่า แบ็ค กราวนด์)
Some of the words i DON’T know and IF YOU DO PLEASE TELL ME
(ซัม อ็อฝ เดอะ เวิร์ด ซาย ด้อนท์ โนว์ แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดู พลีซ เทลล มี)
Let’s get down
(เล็ท เก็ท เดาน)
[Baby:]
([ เบ๊บี้ : ])
Birdman! [lady’s and gentlemen] mm-huh!
(เบิดแม็น ! [ เล๊ดี้ แซน เจนเทิลเมน ] อึมมมม ฮู !)
Jazzy Fizzle product-shizzle my nizzle. oh boy! wit lil bow wizzle [bow wizzle]
(แจสสิ Fizzle โพร๊ดัคท ชิทเซล มาย nizzle โอ บอย ! วิท ลิล บาว wizzle [ บาว wizzle ])
Ay…ay, I see you wit shorty huh. Take her to tha mall pimp! [ah-huh]
(ไอ ไอ , ไอ ซี ยู วิท ชอร์ทดิง ฮู เท้ค เฮอ ทู ท่า มอลล์ พิมพ ! [ อา ฮู ])

[BOW:] Okay!
([ บาว : ] โอเค !)

[BABY:] show me how lil man roll! [ooowwee!]
([ เบ๊บี้ : ] โชว์ มี ฮาว ลิล แมน โรลล ! [ ooowwee ! ])

[BOW WOW VERSE 1:]
([ บาว เวา เฝิซ วัน : ])
I know this chick named Nichole
(ไอ โนว์ ดิส ชิค เนม Nichole)
They call her boochie
(เด คอลลํ เฮอ boochie)
didn’t wanna shop nowhere but Gucci [but gucci]
(ดิ๊นอิน วอนนา ช๊อพ โนแวร์ บั๊ท กู๊ซชี่ [ บั๊ท กู๊ซชี่ ])
And Burberry and Proda was her style [ok]
(แอนด์ บลูเบอรี่ แอนด์ Proda วอส เฮอ สไทล์ [ โอเค ])
I’m tryin to tell yall that shorty could get down [uh-wow]
(แอม ทายอิน ทู เทลล ยอล แดท ชอร์ทดิง เคิด เก็ท เดาน [ อา เวา ])
Conversations Amazing
(คอนเฝอะเซฌัน อะเมสอิง)
In my 4, shorty’s in heavy rotation [4-sho]
(อิน มาย โฟว , ชอร์ทดิง ซิน เฮ๊ฝฝี่ โรเทฌัน [ โฟว โช ])
Thinkin to myself like, this is the one
(ติ้งกิน ทู ไมเซลฟ ไล๊ค , ดิส ซิส ดิ วัน)
Broke her down, told shorty how to do this hun! [4-sho]
(บโรค เฮอ เดาน , โทลด ชอร์ทดิง ฮาว ทู ดู ดิส ฮัน ! [ โฟว โช ])
Neva gave her tha cold shoulda’
(นีฝวา เกฝ เฮอ ท่า โคลด์ โช๊วดา)
if she’s in the benz, I let her take ova’ the Rova [vrrm-Vrrm!]
(อิ๊ฟ ชี ซิน เดอะ เบนซฺ , ไอ เล็ท เฮอ เท้ค โอฝะ เดอะ Rova [ vrrm Vrrm ! ])
Then it’s off to the movies, tell her
(เด็น อิทซ ออฟฟ ทู เดอะ มูวี่ , เทลล เฮอ)
i’m like austin, Let’s get Groovyyyy!
(แอม ไล๊ค อัสติน , เล็ท เก็ท Groovyyyy !)
From tha movies to tha crib
(ฟรอม ท่า มูวี่ ทู ท่า คริบ)
Git her[?] for ya heard that’s what I did, And! [ok]
(กิท เฮอ [ ] ฟอร์ ยา เฮิด แด้ท ว๊อท ไอ ดิด , แอนด์ ! [ โอเค ])
I’ll find me another one
(อิลล ไฟนด์ มี อะน๊าเทร่อร์ วัน)
more interesting, more fun
(โม อีนทเร็ซทิง , โม ฟัน)
Tha man has just begun!
(ท่า แมน แฮ็ส จั๊สท บิกัน !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[BOW:] It’s really, really nice to meet cha’ ma [what’s hap’nin]
([ บาว : ] อิทซ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ไน๊ซ์ ทู มี๊ท ชา มา [ ว๊อท hapnin ])
I’m really,really diggin yo style [yo style]
(แอม ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ดิคกิน โย สไทล์ [ โย สไทล์ ])
Say you wanna go chill wit a balla huh [bow weezy Baby!]
(เซย์ ยู วอนนา โก ชิล วิท ดา บอลลา ฮู [ บาว วีซี่ เบ๊บี้ ! ])
Let’s get Down!
(เล็ท เก็ท เดาน !)

[GIRL:]
([ เกิร์ล : ])
it’s really, really nice to meet ya boy
(อิทซ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ไน๊ซ์ ทู มี๊ท ยา บอย)
ya know i’m really feelin yo style
(ยา โนว์ แอม ริแอ็ลลิ ฟีลิน โย สไทล์)
ya know i wanna chill with a balla so
(ยา โนว์ ไอ วอนนา ชิล วิธ อะ บอลลา โซ)
Lets get down!
(เล็ท เก็ท เดาน !)

[BABY:]
([ เบ๊บี้ : ])
Ay! I see what cha doin’ lil bow wow [uh-huh]
(ไอ ! ไอ ซี ว๊อท ชา โดย ลิล บาว เวา [ อา ฮู ])
Ya had a date.
(ยา แฮ็ด อะ เดท)
Ya did that. Now I want you to go world wide with it.
(ยา ดิด แดท นาว ไอ ว้อนท ยู ทู โก เวิลด ไวด์ วิธ อิท)
East coast, westcoast, mid-west, and down bound.
(อี๊สท โค้สท , เวสโคลด , มิด เว๊สท , แอนด์ เดาน บาวนฺดฺ)

[BOW WOW VERSE 2:]
([ บาว เวา เฝิซ ทู : ])
I know this girl named Cindi [ok]
(ไอ โนว์ ดิส เกิร์ล เนม Cindi [ โอเค ])
loves to rock Fendi [wow]
(ลัฝ ทู ร๊อค เฟนดี [ เวา ])
when she leaves the mall
(เว็น ชี ลี๊ฝ เดอะ มอลล์)
the stores is all empty
(เดอะ สโทร์ ซิส ซอร์ เอ๊มพที่)
Eastcoast, Newyork, my up town chic [wow]
(อีซโคลด , นยูยอค , มาย อั๊พ ทาวน์ ชิค [ เวา ])
I see her when i cruiz the park and 106 [holla]
(ไอ ซี เฮอ เว็น นาย cruiz เดอะ พาร์ค แอนด์ 106 [ ฮอลละ ])
Next…Her name is Ra’nette [ghetto chic]
(เน๊กซท เฮอ เนม อีส Ranette [ เกทโท ชิค ])
she lives on the west side i hit the L.A.X [ok]
(ชี ไล้ฝ ออน เดอะ เว๊สท ไซด์ ไอ ฮิท เดอะ แอล อะ เอ๊กซฺ [ โอเค ])
I’m so impressed by the way that she dress [she got gear]
(แอม โซ อิมเพรส บาย เดอะ เวย์ แดท ชี เดรส [ ชี ก็อท เกียร์ ])
She walks like a model, the girl is so fresh [so fresh]
(ชี ว๊อล์ค ไล๊ค เก โม๊เด็ล , เดอะ เกิร์ล อีส โซ เฟรช [ โซ เฟรช ])
I got a few of them, here’s what I do to them [what chu’ do?]
(ไอ ก็อท ดา ฟิว อ็อฝ เด็ม , เฮียร ว๊อท ไอ ดู ทู เด็ม [ ว๊อท ชู ดู ])
take ‘um out, try to teach somethin new to them [hah-ok]
(เท้ค อึม เอ๊าท , ธราย ทู ที๊ช ซัมติน นิว ทู เด็ม [ ฮ๊า โอเค ])
It’s no thang, when you heavy in the game
(อิทซ โน เตง , เว็น ยู เฮ๊ฝฝี่ อิน เดอะ เกม)
I got anotha’ one who loves th mid-west swang! [st, loi-e]
(ไอ ก็อท เอนอทดา วัน ฮู ลัฝ th มิด เว๊สท ซวัง ! [ เอ็ซท , loi อี ])
She’s from the show-men state
(ชี ฟรอม เดอะ โชว์ เม็น สเทท)
So i showed her my ‘b’ and my quater to eight, hey! [do yo thang]
(โซ ไอ โชว์ เฮอ มาย บี แอนด์ มาย ควาเดอร์ ทู เอท , เฮ ! [ ดู โย เตง ])
I know you cought on late
(ไอ โนว์ ยู คอท ออน เหลท)
but that’s 7:45
(บั๊ท แด้ท เซฝเว่น : 45)
Now shorty,now let’s ride
(นาว ชอร์ทดิง , นาว เล็ท ไรด์)
Hop in the wip!
(ฮ็อพ อิน เดอะ wip !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[BABY:]
([ เบ๊บี้ : ])
Ay! now i’m about to test ya’ p’s lil bow wow.
(ไอ ! นาว แอม อะเบ๊าท ทู เทสท์ ยา ps ลิล บาว เวา)
[uh-huh] See lil one ova’ there.
([ อา ฮู ] ซี ลิล วัน โอฝะ แดร์)
She bout 25, and she been lookin at cha’.
(ชี เบาท 25 , แอนด์ ชี บีน ลุคกิน แอ็ท ชา)
Pull ova’ there in ya ride on 22’s and bust her out!
(พูลล โอฝะ แดร์ อิน ยา ไรด์ ออน 22s แซน บัซท เฮอ เอ๊าท !)

[BOW WOW VERSE 3:]
([ บาว เวา เฝิซ ที : ])
I know this girl named keisha
(ไอ โนว์ ดิส เกิร์ล เนม keisha)
she’s no groupi
(ชี โน groupi)
be far from the stars
(บี ฟาร์ ฟรอม เดอะ สทาร์)
22’s made her choose me.
(22s เมด เฮอ ชู๊ส มี)
like oowwee!
(ไล๊ค oowwee !)
tellin’ all her friends in the benz
(เทลลิน ออล เฮอ เฟรน ซิน เดอะ เบนซฺ)
‘he don’t really look 16 do he?’
(ฮี ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลุ๊ค 16 ดู ฮี)
112, youngest thing on tha scene
(112 , ยังเอส ทริง ออน ท่า ซีน)
couldn’t believe when i seen
(คูดซึ่น บีลี๊ฝ เว็น นาย ซีน)
how she sqeezed in them jeans
(ฮาว ชี sqeezed อิน เด็ม ยีน)
looks like a tight situation
(ลุ๊ค ไล๊ค เก ไท๊ท ซิ๊ทูเอชั่น)
make a young man make flight reservations
(เม้ค เก ยัง แมน เม้ค ฟไลท เรเสอะเฝฌัน)
just step, no intimidations
(จั๊สท สเท็พ , โน อินทิมิเดฌัน)
i’m bow wow boo
(แอม บาว เวา บู)
accept no imitations
(แอ๊คเซพท โน อิมิเทฌัน)
should have seen tha looks on they faces
(เชิด แฮ็ฝ ซีน ท่า ลุ๊ค ออน เด เฟซ)
the Ice plus light, makes for good converation
(ดิ ไอ๊ซ์ พลัส ไล๊ท , เม้ค ฟอร์ กู๊ด converation)
you tellin me
(ยู เทลลิน มี)
it’s a felony, to yell at me
(อิทซ ซา เฟลโอะนิ , ทู เยลล แอ็ท มี)
I blew her mind she was dazed momentarily
(ไอ บลู เฮอ ไมนด์ ชี วอส เดย์ โมเม็นเทริลิ)
but luckily
(บั๊ท ลัคคิลิ)
she stayed for some theropy
(ชี สเทย์ ฟอร์ ซัม theropy)
I stay pimpin heavily
(ไอ สเทย์ พิมปิน เฮฝอิลิ)
my game spittin therolly [ha ha ha]
(มาย เกม สปิทดิน therolly [ ฮา ฮา ฮา ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Sha-ty [shorty] ya lookin fly boy. sertified.
(ชา ty [ ชอร์ทดิง ] ยา ลุคกิน ฟลาย บอย sertified)
Ya went platnum. Round tha world coast to coast.
(ยา เว็นท พาตนัม ราวนด ท่า เวิลด โค้สท ทู โค้สท)
Ya good wit me. ya get a stunna Certification.
(ยา กู๊ด วิท มี ยา เก็ท ดา stunna เซอทิฟิเคฌัน)
R.R.A.A. ya good playa. lil bow weezy.
(อาร์ อาร์ รา อะ ยา กู๊ด พอลเย ลิล บาว วีซี่)
it’s yo turn shine baby [shine baby boy] do you lil daddy. [do U]
(อิทซ โย เทิร์น ไชน์ เบ๊บี้ [ ไชน์ เบ๊บี้ บอย ] ดู ยู ลิล แดดดิ [ ดู ยู ])
Bow weezy baby!……
(บาว วีซี่ เบ๊บี้ !)
Live it up bird call baby!
(ไล้ฝ อิท อั๊พ เบิร์ด คอลลํ เบ๊บี้ !)
Sha-ty [shorty] 5ft pimpin’ boy.
(ชา ty [ ชอร์ทดิง ] 5ft พิมปิน บอย)
ya good wit me lil one. let’s roll!
(ยา กู๊ด วิท มี ลิล วัน เล็ท โรลล !)

[Girls part in chorus]
([ เกิร์ล พาร์ท อิน ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Get Down คำอ่านไทย Bow Wow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น