เนื้อเพลง My Vision คำอ่านไทย Seal

I feel like the sun,
(ไอ ฟีล ไล๊ค เดอะ ซัน ,)
I feel like the rain
(ไอ ฟีล ไล๊ค เดอะ เรน)
I feel like I just found reason for living again
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก จั๊สท เฟานด รี๊ซั่น ฟอร์ ลีฝอิง อะเกน)
‘Cause what I’ve been dreaming,
(ค๊อส ว๊อท แอฝ บีน ดรีมมิง ,)
I know that it’s real
(ไอ โนว์ แดท อิทซ เรียล)
I know there’s just no changing the way I feel
(ไอ โนว์ แดร์ จั๊สท โน เช้งจิ้นส เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
You’re into my head
(ยัวร์ อิ๊นทู มาย เฮด)
I’m out of my mind
(แอม เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
I feel like I’ve just found reason for being alive
(ไอ ฟีล ไล๊ค แอฝ จั๊สท เฟานด รี๊ซั่น ฟอร์ บีอิง อะไล๊ฝ)
And I have a secret
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ อะ ซี๊เขร็ท)
I think you should know
(ไอ ทริ๊งค ยู เชิด โนว์)
I feel like I just can’t keep it
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก จั๊สท แค็นท คี๊พ อิท)
It’s deep within me
(อิทซ ดี๊พ วิธอิน มี)
And I feel like I’m losing control
(แอนด์ ดาย ฟีล ไล๊ค แอม โรซิง คอนโทรล)

Can you see my vision
(แคน ยู ซี มาย ฝิ๊ชั่น)
Of a red hot summer in wine?
(อ็อฝ อะ เร้ด ฮอท ซั๊มเม่อร์ อิน ไวน์)
When love was the feeling
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง)
With no end in decision
(วิธ โน เอ็นด อิน ดีซิ๊ชั่น)
We were turning that key inside
(วี เวอ เทินนิง แดท คีย์ อิ๊นไซด์)
To get in the moment
(ทู เก็ท อิน เดอะ โม๊เม้นท)

We live in a dream,
(วี ไล้ฝ อิน อะ ดรีม ,)
I’ve seen you today
(แอฝ ซีน ยู ทูเดย์)
I feel like all my fears are fading away
(ไอ ฟีล ไล๊ค ออล มาย เฟียร์ แซร์ เฟดิง อะเวย์)
Been waiting so long for something new
(บีน เวททิง โซ ลอง ฟอร์ ซัมติง นิว)
I feel like a constant craving for being with you
(ไอ ฟีล ไล๊ค เก ค๊อนสแตนทํ เครวิง ฟอร์ บีอิง วิธ ยู)
And I have a secret I think you should know
(แอนด์ ดาย แฮ็ฝ อะ ซี๊เขร็ท ไอ ทริ๊งค ยู เชิด โนว์)
I feel like I just can’t keep it
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก จั๊สท แค็นท คี๊พ อิท)
It’s deeper within me
(อิทซ ดิพเพอ วิธอิน มี)
And I know that I’m losing control…
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท แอม โรซิง คอนโทรล)

Can you see my vision
(แคน ยู ซี มาย ฝิ๊ชั่น)
Of a red hot summer in wine?
(อ็อฝ อะ เร้ด ฮอท ซั๊มเม่อร์ อิน ไวน์)
When love was the feeling
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง)
With no end in decision
(วิธ โน เอ็นด อิน ดีซิ๊ชั่น)
We were turning that key inside
(วี เวอ เทินนิง แดท คีย์ อิ๊นไซด์)
To get in the moment
(ทู เก็ท อิน เดอะ โม๊เม้นท)

Can you see my vision
(แคน ยู ซี มาย ฝิ๊ชั่น)
Of a red hot summer in wine?
(อ็อฝ อะ เร้ด ฮอท ซั๊มเม่อร์ อิน ไวน์)
When love was the feeling,
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง ,)
When love was the feeling
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง)
When love was the feeling,
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง ,)
When love was the feeling
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง)
When love was the feeling
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง)
When love was the feeling
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง)
When love was the feeling
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง)

I have a secret,
(ไอ แฮ็ฝ อะ ซี๊เขร็ท ,)
I think you should know
(ไอ ทริ๊งค ยู เชิด โนว์)
I feel like I just can’t keep it
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก จั๊สท แค็นท คี๊พ อิท)
It’s deep within me
(อิทซ ดี๊พ วิธอิน มี)
And it’s deep within me
(แอนด์ อิทซ ดี๊พ วิธอิน มี)
And it’s deep within me
(แอนด์ อิทซ ดี๊พ วิธอิน มี)
And it’s deep within me
(แอนด์ อิทซ ดี๊พ วิธอิน มี)
And it’s deep within me
(แอนด์ อิทซ ดี๊พ วิธอิน มี)
And it’s deep within me
(แอนด์ อิทซ ดี๊พ วิธอิน มี)
And it’s deep within me
(แอนด์ อิทซ ดี๊พ วิธอิน มี)
And I feel like I’m losing control
(แอนด์ ดาย ฟีล ไล๊ค แอม โรซิง คอนโทรล)

Can you see my vision
(แคน ยู ซี มาย ฝิ๊ชั่น)
Of a red hot summer in wine?
(อ็อฝ อะ เร้ด ฮอท ซั๊มเม่อร์ อิน ไวน์)
When love was the feeling
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง)
With no end in decision
(วิธ โน เอ็นด อิน ดีซิ๊ชั่น)
We were turning that key inside
(วี เวอ เทินนิง แดท คีย์ อิ๊นไซด์)
To get in the moment
(ทู เก็ท อิน เดอะ โม๊เม้นท)

Can you see my vision
(แคน ยู ซี มาย ฝิ๊ชั่น)
Of a red hot summer in wine?
(อ็อฝ อะ เร้ด ฮอท ซั๊มเม่อร์ อิน ไวน์)
When love was the feeling,
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง ,)
When love was the feeling
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง)
When love was the feeling,
(เว็น ลัฝ วอส เดอะ ฟีลอิง ,)
Oh what a feeling [feeling echo fade]
(โอ ว๊อท ดา ฟีลอิง [ ฟีลอิง เอ๊คโค่ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Vision คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น