เนื้อเพลง Confidence for Quiet คำอ่านไทย The Corrs

What a day, that I’ve left behind
(ว๊อท ดา เดย์ , แดท แอฝ เล๊ฟท บีฮายน์)
You forgave, said I’ve done my time
(ยู เฟาะเกฝ , เซ็ด แอฝ ดัน มาย ไทม์)
I’ve been good, and nationwide, sisterhood
(แอฝ บีน กู๊ด , แอนด์ nationwide , ซีซเทอะฮุด)
Can I find that
(แคน นาย ไฟนด์ แดท)

Love, not anymore
(ลัฝ , น็อท แอนนี่มอ)
I don’t feel it, I’m not hopeless, tragic,
(ไอ ด้อนท์ ฟีล อิท , แอม น็อท โฮพเล็ซ , ทแรจอิค ,)
No, nothing, no more to stay
(โน , นัธอิง , โน โม ทู สเทย์)
I’ve got freedom, no more, calling
(แอฝ ก็อท ฟรีดัม , โน โม , คอลลิง)

I don’t care [I don’t care]
(ไอ ด้อนท์ แคร์ [ ไอ ด้อนท์ แคร์ ])
I walk away [walk way]
(ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ [ ว๊อล์ค เวย์ ])
‘Coz I’ve got confidence for quiet,
(คอซ แอฝ ก็อท คอนฟิเด็นซ ฟอร์ ไคว๊เอ้ท ,)
I’m not afraid
(แอม น็อท อะเฟรด)

I’m not hungry, no I’m overfed
(แอม น็อท ฮั๊งกรี้ , โน แอม โอเฝอะเฟด)
Satisfied, with the life I led
(แซทอิซไฟด , วิธ เดอะ ไล๊ฟ ไอ เล็ด)
And then, all, to where you can see
(แอนด์ เด็น , ออล , ทู แวร์ ยู แคน ซี)
What is me, well it’s just for
(ว๊อท อีส มี , เวลล อิทซ จั๊สท ฟอร์)

Me, mine, end of the line
(มี , ไมน์ , เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไลน์)
You won’t hear it, crash it, silent
(ยู ว็อนท เฮียร อิท , คแร็ฌ อิท , ไซ๊เล่นท)
You’re all gone, gone, left me behind
(ยัวร์ ออล กอน , กอน , เล๊ฟท มี บีฮายน์)
It’s just freedom, no one, calling
(อิทซ จั๊สท ฟรีดัม , โน วัน , คอลลิง)

I don’t care [I don’t care]
(ไอ ด้อนท์ แคร์ [ ไอ ด้อนท์ แคร์ ])
I walk away [I gonna walk way]
(ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ [ ไอ กอนนะ ว๊อล์ค เวย์ ])
‘Coz I’ve got confidence for quiet,
(คอซ แอฝ ก็อท คอนฟิเด็นซ ฟอร์ ไคว๊เอ้ท ,)
I’m not afraid [I’m not afraid]
(แอม น็อท อะเฟรด [ แอม น็อท อะเฟรด ])

No, nothing, no more to stay
(โน , นัธอิง , โน โม ทู สเทย์)
Is this freedom, no one, calling,
(อีส ดิส ฟรีดัม , โน วัน , คอลลิง ,)
I don’t care….
(ไอ ด้อนท์ แคร์)
[Nothing know what it seems in freedom]
([ นัธอิง โนว์ ว๊อท ดิธ ซีม ซิน ฟรีดัม ])

I don’t care [I don’t care]
(ไอ ด้อนท์ แคร์ [ ไอ ด้อนท์ แคร์ ])
I walk away [I’m walk way]
(ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ [ แอม ว๊อล์ค เวย์ ])
‘Coz I’ve got confidence for quiet,
(คอซ แอฝ ก็อท คอนฟิเด็นซ ฟอร์ ไคว๊เอ้ท ,)
I’m not afraid [I’m not afraid]
(แอม น็อท อะเฟรด [ แอม น็อท อะเฟรด ])

I don’t care [I don’t care]
(ไอ ด้อนท์ แคร์ [ ไอ ด้อนท์ แคร์ ])
I walk away [I walk way]
(ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ [ ไอ ว๊อล์ค เวย์ ])
‘Coz I’ve got confidence for quiet,
(คอซ แอฝ ก็อท คอนฟิเด็นซ ฟอร์ ไคว๊เอ้ท ,)
I’m not afraid [I’m not afraid]
(แอม น็อท อะเฟรด [ แอม น็อท อะเฟรด ])

I’ve got confidence [I’m not afraid]
(แอฝ ก็อท คอนฟิเด็นซ [ แอม น็อท อะเฟรด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Confidence for Quiet คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น