เนื้อเพลง Just Be a Man About It คำอ่านไทย Toni Braxton

Written by Toni Braxton, John’ta Austin, Teddy Bishop
(วึ้น บาย Toni Braxton , Johnta อัสติน , เท๊ดดี้ บิ๊ฉอพ)

Hey, hey hold up a minute
(เฮ , เฮ โฮลด์ อั๊พ อะ มิ๊หนิท)
Let me stop up here and use this pay
(เล็ท มี สท๊อพ อั๊พ เฮียร แอนด์ ยู๊ส ดิส เพย์)
Phone real quick
(โฟน เรียล ควิค)
Hey, hey Toni, it’s me, I was just calling
(เฮ , เฮ Toni , อิทซ มี , ไอ วอส จั๊สท คอลลิง)
You know
(ยู โนว์)
Just calling to let you know, don’t
(จั๊สท คอลลิง ทู เล็ท ยู โนว์ , ด้อนท์)
Wait up for me tonight
(เว้ท อั๊พ ฟอร์ มี ทูไน๊ท)
I mean I just got a lotta things on my
(ไอ มีน นาย จั๊สท ก็อท ดา ลอทดา ทริง เอส ออน มาย)
Mind I gotta think about, you know
(ไมนด์ ดาย กอททะ ทริ๊งค อะเบ๊าท , ยู โนว์)
Just umm, I’ll be over Brian’s house,
(จั๊สท อืม , อิลล บี โอ๊เฝ่อร ไบรเอน เฮ้าส ,)
You know, just for tonight
(ยู โนว์ , จั๊สท ฟอร์ ทูไน๊ท)
I mean, I know things are different, but
(ไอ มีน , ไอ โนว์ ทริง เอส แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท , บั๊ท)
You know
(ยู โนว์)
It’s not you, it’s me, you know, it’s
(อิทซ น็อท ยู , อิทซ มี , ยู โนว์ , อิทซ)
really me, you know
(ริแอ็ลลิ มี , ยู โนว์)
I mean basically, I just think I’m gonna
(ไอ มีน เบซซิคอลลี่ , ไอ จั๊สท ทริ๊งค แอม กอนนะ)
need some space
(นี๊ด ซัม สเพ๊ซ)

Why are you calling me on the phone
(วาย อาร์ ยู คอลลิง มี ออน เดอะ โฟน)
Why you not at home on time
(วาย ยู น็อท แอ็ท โฮม ออน ไทม์)
You say you’re staying over your
(ยู เซย์ ยัวร์ สเตย์ยิ่ง โอ๊เฝ่อร ยุร)
Friends
(เฟรน)
‘Cuz you got a lot on your mind
(คัซ ยู ก็อท ดา ล็อท ออน ยุร ไมนด์)
Now you’re swearing up and down that
(นาว ยัวร์ สเวียลิง อั๊พ แอนด์ เดาน แดท)
It ain’t me
(อิท เอน มี)
Still you say that things have changed
(สทิลล ยู เซย์ แดท ทริง เอส แฮ็ฝ เช้งจํ)
So tell me what exactly does it mean
(โซ เทลล มี ว๊อท เอ็กแสคทลิ โด ซิท มีน)
When you say you need your space
(เว็น ยู เซย์ ยู นี๊ด ยุร สเพ๊ซ)

Just don’t make no excuses, no no
(จั๊สท ด้อนท์ เม้ค โน เอ็กซคิ้วส , โน โน)
Why you gotta lie to me
(วาย ยู กอททะ ไล ทู มี)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
Baby, you don’t gotta lie to me, no
(เบ๊บี้ , ยู ด้อนท์ กอททะ ไล ทู มี , โน)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
If you wanna leave go on
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลี๊ฝ โก ออน)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
Come and grab your things and go on
(คัม แอนด์ แกร๊บ ยุร ทริง เอส แซน โก ออน)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)

I Mean, you gotta understand I love
(ไอ มีน , ยู กอททะ อั๊นเด้อรสแทนด ดาย ลัฝ)
You, you know what I’m saying
(ยู , ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
And I love you enough to say that I
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู อีน๊าฟ ทู เซย์ แดท ไอ)
Think,
(ทริ๊งค ,)
I Think you deserve somebody better
(ไอ ทริ๊งค ยู ดิเสิฝ ซัมบอดี้ เบ๊ทเท่อร์)
Than me, you know
(แฑ็น มี , ยู โนว์)
And right now, I can’t give you what
(แอนด์ ไร๊ท นาว , ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู ว๊อท)
You need, you know
(ยู นี๊ด , ยู โนว์)

I mean, I wanna love you, and I’m gonna
(ไอ มีน , ไอ วอนนา ลัฝ ยู , แอนด์ แอม กอนนะ)
Love you, one day but, you know
(ลัฝ ยู , วัน เดย์ บั๊ท , ยู โนว์)
I mean, you just gotta understand
(ไอ มีน , ยู จั๊สท กอททะ อั๊นเด้อรสแทนด)
Where I’m coming from
(แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)

You say right now that you’re not
(ยู เซย์ ไร๊ท นาว แดท ยัวร์ น็อท)
What I’m looking for
(ว๊อท แอม ลุคอิง ฟอร์)
And what you really need is time to
(แอนด์ ว๊อท ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด อีส ไทม์ ทู)
Grow
(โกรว์)
You’re promising that one day you may
(ยัวร์ พรอมอิซิง แดท วัน เดย์ ยู เมย์)
Come around
(คัม อะราวนฺดฺ)
And I’m supposed to let that go
(แอนด์ แอม ซั๊พโพ้ส ทู เล็ท แดท โก)
But where the hell do you get off
(บั๊ท แวร์ เดอะ เฮ็ลล ดู ยู เก็ท ออฟฟ)
Telling me your mama said
(เทลลิง มี ยุร มามะ เซ็ด)
I’m not what you need
(แอม น็อท ว๊อท ยู นี๊ด)
Tell you what, since she knows it all
(เทลล ยู ว๊อท , ซิ๊นซ ชี โนว์ ซิท ออล)
Then that’s where you need to be
(เด็น แด้ท แวร์ ยู นี๊ด ทู บี)

Just don’t make no excuses, no no
(จั๊สท ด้อนท์ เม้ค โน เอ็กซคิ้วส , โน โน)
Why you gotta lie to me
(วาย ยู กอททะ ไล ทู มี)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
Baby, you don’t gotta lie to me, no
(เบ๊บี้ , ยู ด้อนท์ กอททะ ไล ทู มี , โน)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
If you wanna leave go on
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลี๊ฝ โก ออน)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
Come and grab your things and go on
(คัม แอนด์ แกร๊บ ยุร ทริง เอส แซน โก ออน)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)

Can you tell me how you can
(แคน ยู เทลล มี ฮาว ยู แคน)
Say you’re in love and then
(เซย์ ยัวร์ อิน ลัฝ แอนด์ เด็น)
Treat me so bad
(ทรี๊ท มี โซ แบ้ด)
Boy, you know it just ain’t right
(บอย , ยู โนว์ อิท จั๊สท เอน ไร๊ท)
I cannot believe the way you handled
(ไอ แคนน็อท บีลี๊ฝ เดอะ เวย์ ยู แฮ๊นเดิ้ล)
Things
(ทริง เอส)
You want to lie
(ยู ว้อนท ทู ไล)

Just don’t make no excuses, no no
(จั๊สท ด้อนท์ เม้ค โน เอ็กซคิ้วส , โน โน)
Why you gotta lie to me
(วาย ยู กอททะ ไล ทู มี)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
Baby, you don’t gotta lie to me, no
(เบ๊บี้ , ยู ด้อนท์ กอททะ ไล ทู มี , โน)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
If you wanna leave go on
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลี๊ฝ โก ออน)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)
Come and grab your things and go on
(คัม แอนด์ แกร๊บ ยุร ทริง เอส แซน โก ออน)
Right now
(ไร๊ท นาว)
Just be a man about it
(จั๊สท บี อะ แมน อะเบ๊าท ดิธ)

[feat Dr. Dre]
([ ฟีท เดทเออะ ดรี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Be a Man About It คำอ่านไทย Toni Braxton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น