เนื้อเพลง So Far Away คำอ่านไทย Stabbing Westward

Each night I feel the distance that has grown between us
(อีช ไน๊ท ไอ ฟีล เดอะ ดิ๊สแท่นซํ แดท แฮ็ส กโรน บีทะวีน อัซ)
Open up as lonely as the space between the stars
(โอ๊เพ่น อั๊พ แอส โลนลิ แอส เดอะ สเพ๊ซ บีทะวีน เดอะ สทาร์)
I wish that I could find a way
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ เคิด ไฟนด์ อะ เวย์)
To smash my fist right through these walls
(ทู สแม๊ช มาย ฟิซท ไร๊ท ทรู ฑิส วอลล์)
Of ugliness and emptiness
(อ็อฝ อักลิเน็ซ แซน เอมทิเน็ซ)
And gently touch your face
(แอนด์ เจนทลิ ทั๊ช ยุร เฟซ)
But every time that I touch you
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ไอ ทั๊ช ยู)
You feel so far away
(ยู ฟีล โซ ฟาร์ อะเวย์)
And every time that you need me
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยู นี๊ด มี)
I feel so far away
(ไอ ฟีล โซ ฟาร์ อะเวย์)
As you lie silently beside me choking back your tears
(แอส ยู ไล ไซเล็นทลิ บีไซด์ มี โชคิง แบ็ค ยุร เทียร์)
I wonder if you recognize
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ยู เร๊คคอกไน๊ซ์)
That silence now defines us
(แดท ไซเล็นซ นาว ดีไฟน์ อัซ)
Desperately I try to fight this overwhelming sense
(เดซเพอะริทลิ ไอ ธราย ทู ไฟ้ท ดิส โอเฝอะฮเวลมิง เซ้นส)
That I may never find
(แดท ไอ เมย์ เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์)
The strength to change
(เดอะ ซทเร็งธ ทู เช้งจํ)
How hopeless we’ve become
(ฮาว โฮพเล็ซ หวีบ บีคัม)
We need to find a way to break this silence
(วี นี๊ด ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เบร๊ค ดิส ไซเล็นซ)
We need to find a way to break this silence that’s between us
(วี นี๊ด ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เบร๊ค ดิส ไซเล็นซ แด้ท บีทะวีน อัซ)
So I scream your name
(โซ ไอ สครีม ยุร เนม)
But every time that I touch you
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ไอ ทั๊ช ยู)
You feel so far away
(ยู ฟีล โซ ฟาร์ อะเวย์)
And every time that you need me
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยู นี๊ด มี)
I feel so far away
(ไอ ฟีล โซ ฟาร์ อะเวย์)
And every time that you reach out
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยู รี๊ช เอ๊าท)
You feel me pull away
(ยู ฟีล มี พูลล อะเวย์)
And every time that I touch you, I touch you, I touch you
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ไอ ทั๊ช ยู , ไอ ทั๊ช ยู , ไอ ทั๊ช ยู)
You feel so far away
(ยู ฟีล โซ ฟาร์ อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Far Away คำอ่านไทย Stabbing Westward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น