เนื้อเพลง Love Rescue Me คำอ่านไทย U2

Love rescue me
(ลัฝ เร๊สคิ้ว มี)
Come forth and speak to me
(คัม โฟธ แอนด์ สพี๊ค ทู มี)
Raise me up and don’t let me fall
(เร้ส มี อั๊พ แอนด์ ด้อนท์ เล็ท มี ฟอลล์)
No man is my enemy
(โน แมน อีส มาย เอ๊นนิมี่)
My own hands imprison me
(มาย โอว์น แฮนด์ อิมพริ๊ซั่น มี)
Love rescue me
(ลัฝ เร๊สคิ้ว มี)

Many strangers have I met
(เมนอิ ซทเรนเจอะ แฮ็ฝ ไอ เม็ท)
On the road to my regret
(ออน เดอะ โร้ด ทู มาย รีเกร๊ท)
Many lost who seek to find themselves in me
(เมนอิ ล็อซท ฮู ซี๊ค ทู ไฟนด์ เฑ็มเซลฝส ซิน มี)
They ask me to reveal
(เด อาสคฺ มี ทู รีฝีล)
The very thoughts they would conceal
(เดอะ เฝ๊รี่ ธอท เด เวิด คอนซีล)
Love rescue me
(ลัฝ เร๊สคิ้ว มี)

And the sun in the sky
(แอนด์ เดอะ ซัน อิน เดอะ สกาย)
Makes a shadow of you and I
(เม้ค ซา แฌดโอ อ็อฝ ยู แอนด์ ดาย)
Stretching out as the sun sinks in the sea
(Stretchings เอ๊าท แอส เดอะ ซัน ซิ๊งค ซิน เดอะ ซี)
I’m here without a name
(แอม เฮียร วิธเอ๊าท ดา เนม)
In the palace of my shame
(อิน เดอะ พ๊าเหลซ อ็อฝ มาย เชม)
Said, love rescue me
(เซ็ด , ลัฝ เร๊สคิ้ว มี)

In the cold mirror of a glass
(อิน เดอะ โคลด์ มิเร่อร์ อ็อฝ อะ กล๊าสส)
I see my reflection pass
(ไอ ซี มาย ริฟเคลฌัน เพซ)
See the dark shades of what I used to be
(ซี เดอะ ด๊าร์ค เฉด อ็อฝ ว๊อท ไอ ยู๊ส ทู บี)
See the purple of her eyes
(ซี เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล อ็อฝ เฮอ อาย)
The scarlet of my lies
(เดอะ ซคาเล็ท อ็อฝ มาย ไล)
Love rescue me
(ลัฝ เร๊สคิ้ว มี)

Yea, though I walk
(เย , โธ ไอ ว๊อล์ค)
In the valley of shadow
(อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ แฌดโอ)
Yea, I will fear no evil
(เย , ไอ วิล เฟียร์ โน อี๊ฝิ่ล)
I have cursed thy rod and staff
(ไอ แฮ็ฝ เคอร์ส ไฑ ร็อด แอนด์ สทัฟฟ)
They no longer comfort me
(เด โน ลองเงอ ค๊อมฟอร์ท มี)
Love rescue me
(ลัฝ เร๊สคิ้ว มี)

Sha la la…sha la la la
(ชา ลา ลา ชา ลา ลา ลา)
Sha la la la…ha la la…
(ชา ลา ลา ลา ฮา ลา ลา)
Sha la la la…sha la la la
(ชา ลา ลา ลา ชา ลา ลา ลา)
Sha la la la…sha la la
(ชา ลา ลา ลา ชา ลา ลา)
Sha la la la…sha la la la
(ชา ลา ลา ลา ชา ลา ลา ลา)
Sha la la…
(ชา ลา ลา)
I said love, love rescue me
(ไอ เซ็ด ลัฝ , ลัฝ เร๊สคิ้ว มี)

I said love
(ไอ เซ็ด ลัฝ)
Climb up the mountains, said love
(ไคลบ์ อั๊พ เดอะ เม๊าเท่น , เซ็ด ลัฝ)
I said love, oh my love
(ไอ เซ็ด ลัฝ , โอ มาย ลัฝ)
On the hill of the son
(ออน เดอะ ฮิลล์ อ็อฝ เดอะ ซัน)
I’m on the eve of a storm
(แอม ออน ดิ อี๊ฟ อ็อฝ อะ สทอร์ม)
And my word you must believe in
(แอนด์ มาย เวิร์ด ยู มัสท์ บีลี๊ฝ อิน)
Oh, I said love, rescue me
(โอ , ไอ เซ็ด ลัฝ , เร๊สคิ้ว มี)
Oh yeah, oh yeah, oh yeah…
(โอ เย่ , โอ เย่ , โอ เย่)

Yeah I’m here without a name
(เย่ แอม เฮียร วิธเอ๊าท ดา เนม)
In the palace of my shame
(อิน เดอะ พ๊าเหลซ อ็อฝ มาย เชม)
I said love rescue me
(ไอ เซ็ด ลัฝ เร๊สคิ้ว มี)

I’ve conquered my past
(แอฝ คองเคอะ มาย พาสท์)
The future is here at last
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อีส เฮียร แอ็ท ล๊าสท)
I stand at the entrance
(ไอ สแทนด์ แอ็ท ดิ เอนทแร็นซ)
To a new world I can see
(ทู อะ นิว เวิลด ดาย แคน ซี)
The ruins to the right of me
(เดอะ รูอิน ทู เดอะ ไร๊ท อ็อฝ มี)
Will soon have lost sight of me
(วิล ซูน แฮ็ฝ ล็อซท ไซ๊ท อ็อฝ มี)
Love rescue me
(ลัฝ เร๊สคิ้ว มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Rescue Me คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น