เนื้อเพลง Lies คำอ่านไทย McFly

Better run for cover
(เบ๊ทเท่อร์ รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์)
You’re a hurricane full of lies
(ยัวร์ อะ เฮอริเคน ฟูล อ็อฝ ไล)
And the way you’re heading
(แอนด์ เดอะ เวย์ ยัวร์ เฮดอิง)
No one’s getting out alive
(โน วัน เกดดดิ้ง เอ๊าท อะไล๊ฝ)

So do us all a favor
(โซ ดู อัซ ซอร์ อะ เฟเฝอะ)
Would you find somebody else to blame
(เวิด ยู ไฟนด์ ซัมบอดี้ เอ๊ลส ทู เบลม)
‘Cause your words are like bullets
(ค๊อส ยุร เวิร์ด แซร์ ไล๊ค บัลเล่)
And I’m the way your weapons aim
(แอนด์ แอม เดอะ เวย์ ยุร เว๊พ่อน เอม)

I guess I can fill the book
(ไอ เกสส ซาย แคน ฟิลล เดอะ บุ๊ค)
With things that I don’t know about you, baby
(วิธ ทริง เอส แดท ไอ ด้อนท์ โนว์ อะเบ๊าท ยู , เบ๊บี้)
You’re not misunderstood but you got
(ยัวร์ น็อท มิซันเดิซทูด บั๊ท ยู ก็อท)
You got to go
(ยู ก็อท ทู โก)

[Lies]
([ ไล ])
Living in a fantasy
(ลีฝอิง อิน อะ แฟนทะซิ)
[Lies]
([ ไล ])
Don’t even know reality
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ริแอลอิทิ)
[Lies]
([ ไล ])
When you start talking, I start walking
(เว็น ยู สท๊าร์ท ทอคอิง , ไอ สท๊าร์ท วอคกิง)
[Lies]
([ ไล ])
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)

Don’t even wanna know the truth
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น วอนนา โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
[Lies]
([ ไล ])
The devil has his eye on you, girl
(เดอะ เด๊ฝิ้ล แฮ็ส ฮิส อาย ออน ยู , เกิร์ล)
[Lies]
([ ไล ])
When you start talking I start walking
(เว็น ยู สท๊าร์ท ทอคอิง ไอ สท๊าร์ท วอคกิง)
[Lies]
([ ไล ])
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)

So don’t forget your seatbelt
(โซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ยุร ซิตเบลทฺ)
Don’t you think of picking up the phone
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค อ็อฝ พีคคิงส อั๊พ เดอะ โฟน)
Better say your prayers
(เบ๊ทเท่อร์ เซย์ ยุร พเรเออะ)
‘Cause you’re never gonna make it home
(ค๊อส ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เม้ค อิท โฮม)

Did you miss the stop sign
(ดิด ยู มิซ เดอะ สท๊อพ ซายน)
That last decision was your last
(แดท ล๊าสท ดีซิ๊ชั่น วอส ยุร ล๊าสท)
‘Cause you can’t come back once you’re lying in the broken glass
(ค๊อส ยู แค็นท คัม แบ็ค วั๊นซ ยัวร์ ลายยิง อิน เดอะ บโรเค็น กล๊าสส)

And I hope,
(แอนด์ ดาย โฮพ ,)
You get to hear me say,
(ยู เก็ท ทู เฮียร มี เซย์ ,)
” Who gets the last laugh now? ”
(” ฮู เก็ท เดอะ ล๊าสท ล๊าฟ นาว “)

[Lies]
([ ไล ])
Living in a fantasy
(ลีฝอิง อิน อะ แฟนทะซิ)
[Lies]
([ ไล ])
Don’t even know reality
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ริแอลอิทิ)
[Lies]
([ ไล ])
When you start talking, I start walking
(เว็น ยู สท๊าร์ท ทอคอิง , ไอ สท๊าร์ท วอคกิง)
[Lies]
([ ไล ])
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)

Don’t even wanna know the truth
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น วอนนา โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
[Lies]
([ ไล ])
The devil has his eye on you, girl
(เดอะ เด๊ฝิ้ล แฮ็ส ฮิส อาย ออน ยู , เกิร์ล)
[Lies]
([ ไล ])
When you start talking I start walking
(เว็น ยู สท๊าร์ท ทอคอิง ไอ สท๊าร์ท วอคกิง)
[Lies]
([ ไล ])
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)

No more excuses
(โน โม เอ็กซคิ้วส)
No more running
(โน โม รันนิง)
Only God can save you now
(โอ๊นลี่ ก๊อด แคน เซฝ ยู นาว)
[God can save you now]
([ ก๊อด แคน เซฝ ยู นาว ])
‘Cause I know the truth
(ค๊อส ไอ โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
Time is running out
(ไทม์ อีส รันนิง เอ๊าท)

And I’m just one drink away
(แอนด์ แอม จั๊สท วัน ดริ๊งค อะเวย์)
And I’m back in Wonderland
(แอนด์ แอม แบ็ค อิน วันเดอร์แลน)
Like it was yesterday
(ไล๊ค อิท วอส เยซเทอะดิ)

And I hope,
(แอนด์ ดาย โฮพ ,)
You get to hear me say, ” Who gets the last ”
(ยู เก็ท ทู เฮียร มี เซย์ , ” ฮู เก็ท เดอะ ล๊าสท “)
” Who gets the last ”
(” ฮู เก็ท เดอะ ล๊าสท “)
” Who gets the last laugh now? ”
(” ฮู เก็ท เดอะ ล๊าสท ล๊าฟ นาว “)

[Lies]
([ ไล ])
Living in a fantasy
(ลีฝอิง อิน อะ แฟนทะซิ)
[Lies]
([ ไล ])
Don’t even know reality
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ริแอลอิทิ)
[Lies]
([ ไล ])
When you start talking I start walking
(เว็น ยู สท๊าร์ท ทอคอิง ไอ สท๊าร์ท วอคกิง)
[Lies]
([ ไล ])
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)

Don’t even wanna know the truth
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น วอนนา โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
[Lies]
([ ไล ])
The devil has his eye on you girl
(เดอะ เด๊ฝิ้ล แฮ็ส ฮิส อาย ออน ยู เกิร์ล)
[Lies]
([ ไล ])
When you start talking I start walking
(เว็น ยู สท๊าร์ท ทอคอิง ไอ สท๊าร์ท วอคกิง)
[Lies]
([ ไล ])
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)

Woah
(ว้าว)
Oh
(โอ)
Oh
(โอ)
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)
Lies
(ไล)
[x 4]
([ เอ๊กซฺ โฟว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lies คำอ่านไทย McFly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น