เนื้อเพลง Get Me Bodied (Extended Mix) คำอ่านไทย Beyonce Knowles

[Intro]
([ อินโทร ])
9,4,81 B’Day
(นาย , โฟว , 81 BDay)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Mission one
(มิ๊ชชั่น วัน)
I’ma put this on
(แอมอา พุท ดิส ออน)
When he see me in the dress I’ma get me some [hey]
(เว็น ฮี ซี มี อิน เดอะ เดรส แอมอา เก็ท มี ซัม [ เฮ ])
Mission two
(มิ๊ชชั่น ทู)
Gotta make that call
(กอททะ เม้ค แดท คอลลํ)
Tell him get the bottles poppin’ when they play my song [hey]
(เทลล ฮิม เก็ท เดอะ บ๊อทเทิ่ล พอพปิน เว็น เด เพลย์ มาย ซ็อง [ เฮ ])
Mission three
(มิ๊ชชั่น ทรี)
Got my three best friends
(ก็อท มาย ทรี เบ๊สท์ เฟรน)
Like we do it all the time we gone do it again [hey]
(ไล๊ค วี ดู อิท ดอร์ เดอะ ไทม์ วี กอน ดู อิท อะเกน [ เฮ ])
Mission four
(มิ๊ชชั่น โฟ)
Got the vintage Rolls
(ก็อท เดอะ ฝีนทิจ โรลล)
Drop a couple hundreds tell him leave it at the door
(ดรอพ อะ คั๊พเพิ่ล ฮั๊นเดร็ด เทลล ฮิม ลี๊ฝ อิท แอ็ท เดอะ ดอร์)

[Pre-Chorus:]
([ พรี ค๊อรัส : ])
I ain’t worried doing me tonight
(ไอ เอน ว๊อร์รี่ ดูอิง มี ทูไน๊ท)
A little sweat ain’t never hurt nobody
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล สเว็ท เอน เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท โนบอดี้)
While you all standin’ on the wall
(ไวล์ ยู ออล แสตนดิน ออน เดอะ วอลล์)
I’m the one tonight
(แอม ดิ วัน ทูไน๊ท)
Getting bodied, getting bodied, getting bodied, getting bodied getting bodied
(เกดดดิ้ง บ๊อดี้ , เกดดดิ้ง บ๊อดี้ , เกดดดิ้ง บ๊อดี้ , เกดดดิ้ง บ๊อดี้ เกดดดิ้ง บ๊อดี้)
Want my body
(ว้อนท มาย บ๊อดี้)
Won’t you get me bodied
(ว็อนท ยู เก็ท มี บ๊อดี้)
You want my body
(ยู ว้อนท มาย บ๊อดี้)
Won’t you get me bodied [hey]
(ว็อนท ยู เก็ท มี บ๊อดี้ [ เฮ ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Can you get me bodied?
(แคน ยู เก็ท มี บ๊อดี้)
I wanna be myself tonight
(ไอ วอนนา บี ไมเซลฟ ทูไน๊ท)
Can you get me bodied?
(แคน ยู เก็ท มี บ๊อดี้)
I wanna be myself tonight
(ไอ วอนนา บี ไมเซลฟ ทูไน๊ท)
Won’t you sing my body?
(ว็อนท ยู ซิง มาย บ๊อดี้)
I want to let it out tonight
(ไอ ว้อนท ทู เล็ท ดิธ เอ๊าท ทูไน๊ท)
Wanna party, wanna dance, wanna be myself tonight, me bodied
(วอนนา พ๊าร์ที่ , วอนนา แด๊นซ์ , วอนนา บี ไมเซลฟ ทูไน๊ท , มี บ๊อดี้)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Mission five
(มิ๊ชชั่น ไฟฝ)
Skip to the front of the line
(สคิพ ทู เดอะ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ ไลน์)
Let me fix my hair up ‘fore I go inside [hey]
(เล็ท มี ฟิกซ์ มาย แฮร์ อั๊พ โฟร์ ไอ โก อิ๊นไซด์ [ เฮ ])
Mission six
(มิ๊ชชั่น ซิกซ์)
Gotta check these chicks
(กอททะ เช็ค ฑิส ชิค)
‘Cause you know they gone block when I take these flicks [hey]
(ค๊อส ยู โนว์ เด กอน บล๊อค เว็น นาย เท้ค ฑิส ฟลิค [ เฮ ])
Mission seven
(มิ๊ชชั่น เซเฝ่น)
Gotta make my rounds
(กอททะ เม้ค มาย ราวนด)
Given eyes to the guys now I think I found him [hey]
(กีฝเอ็น อาย ทู เดอะ กาย นาว ไอ ทริ๊งค ไอ เฟานด ฮิม [ เฮ ])
Mission eight
(มิ๊ชชั่น เอท)
Now we conversate
(นาว วี conversate)
And we can skip small talk let’s get right to the chase [hey]
(แอนด์ วี แคน สคิพ สมอลล์ ท๊อล์ค เล็ท เก็ท ไร๊ท ทู เดอะ เชส [ เฮ ])

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])

You should see my body
(ยู เชิด ซี มาย บ๊อดี้)

I gotta know enough to know if you can get me bodied
(ไอ กอททะ โนว์ อีน๊าฟ ทู โนว์ อิ๊ฟ ยู แคน เก็ท มี บ๊อดี้)
I’m kinda tight, I’m feeling right enough to see somebody
(แอม กินดา ไท๊ท , แอม ฟีลอิง ไร๊ท อีน๊าฟ ทู ซี ซัมบอดี้)
I wanna let it off tonight
(ไอ วอนนา เล็ท ดิธ ออฟฟ ทูไน๊ท)
Wanna dance, wanna party wanna be myself tonight
(วอนนา แด๊นซ์ , วอนนา พ๊าร์ที่ วอนนา บี ไมเซลฟ ทูไน๊ท)

Baby all I want is to let it go
(เบ๊บี้ ออล ไอ ว้อนท อีส ทู เล็ท ดิธ โก)
Ain’t no worries, oh
(เอน โน วอรีสฺ , โอ)
We can dance all night
(วี แคน แด๊นซ์ ออล ไน๊ท)
Get me bodied
(เก็ท มี บ๊อดี้)
That means come closer to me
(แดท มีน คัม โคลเซอร์ ทู มี)
While we grind to the beat
(ไวล์ วี ไกรนด ทู เดอะ บีท)
And your body’s touching my body
(แอนด์ ยุร บ๊อดี้ ทัชชิง มาย บ๊อดี้)
All I need is to let it be
(ออล ไอ นี๊ด อีส ทู เล็ท ดิธ บี)
Ain’t no worry, no
(เอน โน ว๊อร์รี่ , โน)
Boy dance with me
(บอย แด๊นซ์ วิธ มี)
Feel my body
(ฟีล มาย บ๊อดี้)
Don’t stop just come closer to me
(ด้อนท์ สท๊อพ จั๊สท คัม โคลเซอร์ ทู มี)
While we grind to the beat
(ไวล์ วี ไกรนด ทู เดอะ บีท)
With your body touching my body
(วิธ ยุร บ๊อดี้ ทัชชิง มาย บ๊อดี้)

Get somebody
(เก็ท ซัมบอดี้)
Ain’t no shame ’cause I gotta get mine
(เอน โน เชม ค๊อส ไอ กอททะ เก็ท ไมน์)
I swing my hair, kick off my shoes
(ไอ สวิง มาย แฮร์ , คิ๊ค ออฟฟ มาย ชู)
Come her boy let me work on you
(คัม เฮอ บอย เล็ท มี เวิ๊ร์ค ออน ยู)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
Ladies on the floor, all my ladies on the floor if you ready get it ready lets get it and drop it.
(เลดิส ออน เดอะ ฟลอร์ , ออล มาย เลดิส ออน เดอะ ฟลอร์ อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ เก็ท ดิธ เร๊ดี้ เล็ท เก็ท ดิธ แอนด์ ดรอพ อิท)
Drop down low and sweep the floor wit it drop drop down low and sweep the floor wit it,
(ดรอพ เดาน โลว แอนด์ สวี้พ เดอะ ฟลอร์ วิท ดิธ ดรอพ ดรอพ เดาน โลว แอนด์ สวี้พ เดอะ ฟลอร์ วิท ดิธ ,)
Drop down low and sweep the floor wit it drop drop down low and sweep the floor wit it.
(ดรอพ เดาน โลว แอนด์ สวี้พ เดอะ ฟลอร์ วิท ดิธ ดรอพ ดรอพ เดาน โลว แอนด์ สวี้พ เดอะ ฟลอร์ วิท ดิธ)
Do the uh oh do the uh oh do the uh oh uh oh uh oh oh no no, uh oh do the uh oh do the uh oh uh oh uh oh oh no no.
(ดู ดิ อา โอ ดู ดิ อา โอ ดู ดิ อา โอ อา โอ อา โอ โอ โน โน , อา โอ ดู ดิ อา โอ ดู ดิ อา โอ อา โอ อา โอ โอ โน โน)
Pat your weaves ladies pat pat pat your weaves ladies watch it while he check up on it,
(แพ็ท ยุร วีฝ เลดิส แพ็ท แพ็ท แพ็ท ยุร วีฝ เลดิส ว๊อทช อิท ไวล์ ฮี เช็ค อั๊พ ออน หนิด ,)
Pat your weaves ladies pat pat pat your weaves ladies watch it while he check up on it.
(แพ็ท ยุร วีฝ เลดิส แพ็ท แพ็ท แพ็ท ยุร วีฝ เลดิส ว๊อทช อิท ไวล์ ฮี เช็ค อั๊พ ออน หนิด)
Tick tick tick tick fight,
(ทิค ทิค ทิค ทิค ไฟ้ท ,)
now tick tick tick tick tick tick fight,
(นาว ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ไฟ้ท ,)
now tick tick tick tick fight,
(นาว ทิค ทิค ทิค ทิค ไฟ้ท ,)
now tick tick tick tick tick tick fight.
(นาว ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ไฟ้ท)
Now pose for the camera now flick flick flick, pose for the camera
(นาว โพส ฟอร์ เดอะ แค๊เมร่า นาว ฟลิค ฟลิค ฟลิค , โพส ฟอร์ เดอะ แค๊เมร่า)
now flick flick flick, pose for the camera
(นาว ฟลิค ฟลิค ฟลิค , โพส ฟอร์ เดอะ แค๊เมร่า)
now flick flick flick, pose for the camera
(นาว ฟลิค ฟลิค ฟลิค , โพส ฟอร์ เดอะ แค๊เมร่า)
now flick flick flick.
(นาว ฟลิค ฟลิค ฟลิค)
Do an old school dance an old school dance an old school dance do an old school,
(ดู แอน โอลด์ สคูล แด๊นซ์ แอน โอลด์ สคูล แด๊นซ์ แอน โอลด์ สคูล แด๊นซ์ ดู แอน โอลด์ สคูล ,)
Do an old school dance an old school dance an old school dance get old school.
(ดู แอน โอลด์ สคูล แด๊นซ์ แอน โอลด์ สคูล แด๊นซ์ แอน โอลด์ สคูล แด๊นซ์ เก็ท โอลด์ สคูล)
Stop now cool off cool off, cool off cool off,
(สท๊อพ นาว คูล ออฟฟ คูล ออฟฟ , คูล ออฟฟ คูล ออฟฟ ,)
Drop and cool off cool off cool off cool off.
(ดรอพ แอนด์ คูล ออฟฟ คูล ออฟฟ คูล ออฟฟ คูล ออฟฟ)
Wine it back girl, wine it back girl make your hair touch the floor wine it
(ไวน์ อิท แบ็ค เกิร์ล , ไวน์ อิท แบ็ค เกิร์ล เม้ค ยุร แฮร์ ทั๊ช เดอะ ฟลอร์ ไวน์ อิท)
back, Wine it back girl, wine it back girl make your hair touch the floor wine it back.
(แบ็ค , ไวน์ อิท แบ็ค เกิร์ล , ไวน์ อิท แบ็ค เกิร์ล เม้ค ยุร แฮร์ ทั๊ช เดอะ ฟลอร์ ไวน์ อิท แบ็ค)
Drop to your knees arch your back girl shake shake it like that alley cat,
(ดรอพ ทู ยุร นี อาช ยุร แบ็ค เกิร์ล เช้ค เช้ค อิท ไล๊ค แดท แอลลิ แค๊ท ,)
Drop drop to your knees arch your back girl shake shake it like that alley cat.
(ดรอพ ดรอพ ทู ยุร นี อาช ยุร แบ็ค เกิร์ล เช้ค เช้ค อิท ไล๊ค แดท แอลลิ แค๊ท)
Shake ya derriere in them Dereon’s
(เช้ค ยา เดอร์รีเออร์ อิน เด็ม Dereons)
Shake shake ya diary air in the House of Dereon
(เช้ค เช้ค ยา ได๊อะรี่ แอร์ อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ Dereon)
Shake ya derriere in them Dereon’s
(เช้ค ยา เดอร์รีเออร์ อิน เด็ม Dereons)
Shake shake ya diary air in the House of Dereon
(เช้ค เช้ค ยา ได๊อะรี่ แอร์ อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ Dereon)
Do the scissor leg, touch ya heels touch ya toes
(ดู เดอะ ซีเซอร์ เล้ก , ทั๊ช ยา ฮีล ทั๊ช ยา โท)
Do the scissor leg, touch ya heels touch ya toes
(ดู เดอะ ซีเซอร์ เล้ก , ทั๊ช ยา ฮีล ทั๊ช ยา โท)
Do the scissor leg, touch ya heels touch ya toes
(ดู เดอะ ซีเซอร์ เล้ก , ทั๊ช ยา ฮีล ทั๊ช ยา โท)
Do the scissor leg, touch ya heels touch ya toes
(ดู เดอะ ซีเซอร์ เล้ก , ทั๊ช ยา ฮีล ทั๊ช ยา โท)
Do the Naomi Campbell walk, Naomi Campbell walk
(ดู เดอะ Naomi Campbell ว๊อล์ค , Naomi Campbell ว๊อล์ค)
Walk across the room like Naomi Campbell
(ว๊อล์ค อะคร๊อส เดอะ รูม ไล๊ค Naomi Campbell)
Do the Naomi Campbell walk, Naomi Campbell walk
(ดู เดอะ Naomi Campbell ว๊อล์ค , Naomi Campbell ว๊อล์ค)
Walk across the room like Naomi Campbell
(ว๊อล์ค อะคร๊อส เดอะ รูม ไล๊ค Naomi Campbell)
Snap for the kids, snap for the kids
(ซแน็พ ฟอร์ เดอะ คิด , ซแน็พ ฟอร์ เดอะ คิด)
Snap for them s*ckas few times
(ซแน็พ ฟอร์ เด็ม เอส *ckas ฟิว ไทม์)
Snap for the kids, snap for the kids
(ซแน็พ ฟอร์ เดอะ คิด , ซแน็พ ฟอร์ เดอะ คิด)
Snap for them s*ckas few times
(ซแน็พ ฟอร์ เด็ม เอส *ckas ฟิว ไทม์)
I touch ya body, while ya touch my body
(ไอ ทั๊ช ยา บ๊อดี้ , ไวล์ ยา ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
We touching bodies tonight
(วี ทัชชิง บอดีสฺ ทูไน๊ท)
We getting bodied
(วี เกดดดิ้ง บ๊อดี้)
I touch ya body,while ya touch my body
(ไอ ทั๊ช ยา บ๊อดี้ , ไวล์ ยา ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
We touching bodies tonight
(วี ทัชชิง บอดีสฺ ทูไน๊ท)
We getting bodied
(วี เกดดดิ้ง บ๊อดี้)
Gettin’ bodied [gettin’ bodied]
(เกดดิน บ๊อดี้ [ เกดดิน บ๊อดี้ ])
Gettin’ bodied [gettin’ bodied]
(เกดดิน บ๊อดี้ [ เกดดิน บ๊อดี้ ])
Gettin’ bodied [I’m the only one tonight]
(เกดดิน บ๊อดี้ [ แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ทูไน๊ท ])
Gettin’ bodied [gettin’ bodied]
(เกดดิน บ๊อดี้ [ เกดดิน บ๊อดี้ ])
Want my body [get me body]
(ว้อนท มาย บ๊อดี้ [ เก็ท มี บ๊อดี้ ])
Won’t ya get me body [get me body]
(ว็อนท ยา เก็ท มี บ๊อดี้ [ เก็ท มี บ๊อดี้ ])
You want my body [I’m the only one tonight]
(ยู ว้อนท มาย บ๊อดี้ [ แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ทูไน๊ท ])
Won’t ya get me bodied [get me bodied]
(ว็อนท ยา เก็ท มี บ๊อดี้ [ เก็ท มี บ๊อดี้ ])
Hey
(เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Me Bodied (Extended Mix) คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น