เนื้อเพลง Rabbits Are Roadkill on Rt. 37 คำอ่านไทย AFI

[from ” MySpace Records Vol. 1 ” Compilation]
([ ฟรอม ” มายสเปซ เร๊คขอร์ด โวล วัน ” คอมไพเลฌัน ])

What once did exist, now is meaningless
(ว๊อท วั๊นซ ดิด เอ็กซิ๊สท , นาว อีส มีนนิง เลซ)
And doesn’t it seem funny, how soon you did forget
(แอนด์ ดัสอินท ดิธ ซีม ฟันนิ , ฮาว ซูน ยู ดิด ฟอร์เก๊ท)
[[ECHO:] how soon you did forget]
([ [ เอ๊คโค่ : ] ฮาว ซูน ยู ดิด ฟอร์เก๊ท ])
All the words have now lost their weight
(ออล เดอะ เวิร์ด แฮ็ฝ นาว ล็อซท แดร์ เว๊ท)
But I remember, I remember
(บั๊ท ไอ รีเม๊มเบ่อร์ , ไอ รีเม๊มเบ่อร์)

Desperation, devastation
(เดซเพอะเรฌัน , เดแฝ็ซเทฌัน)
All I truly know [all that I know…]
(ออล ไอ ทรูลิ โนว์ [ ออล แดท ไอ โนว์ ])
Is isolation
(อีส ไอโซะเลฌัน)
Self damnation
(เซลฟ์ แด็มเนฌัน)
All life that I’d own
(ออล ไล๊ฟ แดท อาย โอว์น)
WAS SHED AND WORTHLESS NOW!
(วอส ชี แอนด์ เวิธเล็ซ นาว !)

What I knew was wrong
(ว๊อท ไอ นยู วอส รอง)
One who lived is gone
(วัน ฮู ไล้ฝ อีส กอน)
Guess it was just an echo
(เกสส ซิท วอส จั๊สท แอน เอ๊คโค่)
When you would sing my song
(เว็น ยู เวิด ซิง มาย ซ็อง)
[ECHO: you would sing my song]
([ เอ๊คโค่ : ยู เวิด ซิง มาย ซ็อง ])
All the notes you’d forgotten now
(ออล เดอะ โน๊ท ยูต ฟอร์กอทเดน นาว)
You left abandoned, I remember
(ยู เล๊ฟท อะแบ๊นดั้น , ไอ รีเม๊มเบ่อร์)

Desperation, devastation
(เดซเพอะเรฌัน , เดแฝ็ซเทฌัน)
All I truly know [all that I know…]
(ออล ไอ ทรูลิ โนว์ [ ออล แดท ไอ โนว์ ])
Is isolation
(อีส ไอโซะเลฌัน)
Self Damnation
(เซลฟ์ แด็มเนฌัน)
All life that I’d own
(ออล ไล๊ฟ แดท อาย โอว์น)
WAS SHED AND WORTHLESS NOW!
(วอส ชี แอนด์ เวิธเล็ซ นาว !)

I can
(ไอ แคน)
hate myself
(เฮท ไมเซลฟ)
more…
(โม)
more than anyone
(โม แฑ็น เอนอิวัน)

WILL YOU JOIN ME!?
(วิล ยู จอย มี !)

I KNOW YOU KNOW THAT THIS
(ไอ โนว์ ยู โนว์ แดท ดิส)
TORTURES ME!
(ท๊อเจ้อร มี !)
HAVE I CREATED THE SUFFERING!?
(แฮ็ฝ ไอ คริเอท เดอะ ซัฟเฟอะริง !)
SHOW ME!
(โชว์ มี !)

Or do you happily cut, further in?
(ออ ดู ยู แฮพพิลิ คัท , เฟ๊อร์เธ่อร์ อิน)
to sever what’s left inside, that binds me.
(ทู เซฝเออะ ว๊อท เล๊ฟท อิ๊นไซด์ , แดท ไบนด มี)

Now all i feel is
(นาว ออล ไอ ฟีล อีส)

Desperation, devastation
(เดซเพอะเรฌัน , เดแฝ็ซเทฌัน)
All I truly know [all that I know…]
(ออล ไอ ทรูลิ โนว์ [ ออล แดท ไอ โนว์ ])
Is isolation
(อีส ไอโซะเลฌัน)
Self damnation
(เซลฟ์ แด็มเนฌัน)
All life that I’d own
(ออล ไล๊ฟ แดท อาย โอว์น)
WAS SHED AND WORTHLESS NOW!
(วอส ชี แอนด์ เวิธเล็ซ นาว !)

Desperation, devastation
(เดซเพอะเรฌัน , เดแฝ็ซเทฌัน)
All I truly know [all that I know…]
(ออล ไอ ทรูลิ โนว์ [ ออล แดท ไอ โนว์ ])
Is isolation
(อีส ไอโซะเลฌัน)
Self damnation
(เซลฟ์ แด็มเนฌัน)
All life that I’d own
(ออล ไล๊ฟ แดท อาย โอว์น)
WAS SHED AND WORTHLESS, WORTHLESS NOW!
(วอส ชี แอนด์ เวิธเล็ซ , เวิธเล็ซ นาว !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rabbits Are Roadkill on Rt. 37 คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น