เนื้อเพลง You Are My Life คำอ่านไทย Fred Hammond

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
The evening now in sight
(ดิ อี๊ฝนิ่ง นาว อิน ไซ๊ท)
I earnestly contend
(ไอ เออเน็ซทลิ คอนเท็นดํ)
To just stay grounded
(ทู จั๊สท สเทย์ กราวนด์)
With the absence of the light
(วิธ ดิ แอบเซ็นซ อ็อฝ เดอะ ไล๊ท)
The enemy moves in
(ดิ เอ๊นนิมี่ มู๊ฝ ซิน)
And I am surrounded
(แอนด์ ดาย แอ็ม เซอร์ราวนด์)
With a weary heart
(วิธ อะ เวียริ ฮาร์ท)
The battle goes on
(เดอะ แบ๊ทเทิ้ล โกซ ออน)
Lord I will rest in the Words
(หลอร์ด ดาย วิล เรสท อิน เดอะ เวิร์ด)
That You spoke to me
(แดท ยู ซโพค ทู มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You are my Life
(ยู อาร์ มาย ไล๊ฟ)
You are my Strength
(ยู อาร์ มาย ซทเร็งธ)
My Faithful Defense and my Cover
(มาย เฟธฟุล ดิเฟนซ แอนด์ มาย โค๊ฝเฝ่อร์)
My Shield and Shelter
(มาย ชีลด แอนด์ เช๊ลเท่อร์)
Savior and Shepherd
(เซฝเยอะ แอนด์ เฌพเอิด)
You’re my Life and my Strength
(ยัวร์ มาย ไล๊ฟ แอนด์ มาย ซทเร็งธ)
Jesus You Are
(จีสัซ ยู อาร์)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
The warfare rages on
(เดอะ วอแฟ เร้จ ออน)
The toll it takes is that
(เดอะ โทลล อิท เท้ค ซิส แดท)
My heart is tender
(มาย ฮาร์ท อีส เท๊นเด้อร์)
My spirit yet is strong
(มาย สพีหริท เย๊ท อีส สทรอง)
But as usual my flesh
(บั๊ท แอส ยูฉวล มาย เฟลช)
Wants to surrender
(ว้อนท ทู เซอร์เร๊นเด้อร์)
Though it’s hard to wait
(โธ อิทซ ฮาร์ด ทู เว้ท)
On Your Word I’ll depend
(ออน ยุร เวิร์ด อิลล ดีเพ็นดํ)
And believe with my heart
(แอนด์ บีลี๊ฝ วิธ มาย ฮาร์ท)
Until the end
(อันทิล ดิ เอ็นด)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
In my distress
(อิน มาย ดิสเทรสส)
I called on You
(ไอ คอลลํ ออน ยู)
And from Your throne
(แอนด์ ฟรอม ยุร ธโรน)
You heard me and saved me
(ยู เฮิด มี แอนด์ เซฝ มี)

[Vamp]
([ แฝ็มพ ])
You are, You are, You are
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์)
You are, You are, You are
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์)
Oh, You are
(โอ , ยู อาร์)
Jesus You are
(จีสัซ ยู อาร์)
My Shield and Shelter
(มาย ชีลด แอนด์ เช๊ลเท่อร์)
Savior and Shepherd
(เซฝเยอะ แอนด์ เฌพเอิด)
You’re my life
(ยัวร์ มาย ไล๊ฟ)
Jesus You are
(จีสัซ ยู อาร์)

[Repeat Vamp]
([ รีพี๊ท แฝ็มพ ])

You are my Life
(ยู อาร์ มาย ไล๊ฟ)
You are my Strength
(ยู อาร์ มาย ซทเร็งธ)
You are my Life
(ยู อาร์ มาย ไล๊ฟ)
You are my Strength
(ยู อาร์ มาย ซทเร็งธ)
[Out]
([ เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are My Life คำอ่านไทย Fred Hammond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น