เนื้อเพลง Black Rain คำอ่านไทย Teena Marie

What Michelle say?
(ว๊อท มิเชลอ เซย์)
Do you love her as much as you love me?
(ดู ยู ลัฝ เฮอ แอส มัช แอส ยู ลัฝ มี)

I sit alone
(ไอ ซิท อะโลน)
I watch the phone get dial toned
(ไอ ว๊อทช เดอะ โฟน เก็ท ได๊อัล ท็อง)
Then you I’ve known
(เด็น ยู แอฝ โนน)
The marrow bone
(เดอะ แมโร โบน)
A rolling stone
(อะ โรลลิง สโทน)

My body’s well
(มาย บ๊อดี้ เวลล)
On cigarettes and coffee grounds
(ออน ซิกะเรท แซน คีอฟฟี่ กราวนด์)
Tears of a clown
(เทียร์ อ็อฝ อะ คลาวนํ)
Love had me downs
(ลัฝ แฮ็ด มี เดาน)
Reverbs and nouns
(รีเหวิบ แซน เนาน)

Because I can’t stand the rain
(บิคอส ไอ แค็นท สแทนด์ เดอะ เรน)
Falling on the inside
(ฟ๊อลิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
Of my window pane
(อ็อฝ มาย วิ๊นโด้ว เพน)
It gets so cold inside
(อิท เก็ท โซ โคลด์ อิ๊นไซด์)
So if you leave
(โซ อิ๊ฟ ยู ลี๊ฝ)
Please make haste
(พลีซ เม้ค เฮซท)
Cause it’s starting on the inside
(ค๊อส อิทซ ซทาททิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
And it just might be too late
(แอนด์ ดิท จั๊สท ไมท บี ทู เหลท)

Make no mistakes
(เม้ค โน มิสเท้ค)
You gonna drown and now it’s on [?]
(ยู กอนนะ ดราวน แอนด์ นาว อิทซ ออน [ ])
To hear my rhyme
(ทู เฮียร มาย ไรม)
Sad as it goes
(แซ้ด แอส ซิท โกซ)
Five seven slow [?]
(ไฟฝ เซเฝ่น สโลว์ [ ])
I loved you so
(ไอ ลัฝ ยู โซ)
Uh
(อา)

The beautiful ones always smash the picture
(เดอะ บยูทิฟุล วัน ออลเว สแม๊ช เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
Hooooo
(Hooooo)
No subtle hints
(โน ซับเดิล ฮินท์)
No words I missed
(โน เวิร์ด ซาย มิส)
I quote a former Prince
(ไอ โควท อะ ฟ๊อร์เม่อร์ พริ๊นซ์)

Because I can’t stand the rain
(บิคอส ไอ แค็นท สแทนด์ เดอะ เรน)
Falling on the inside
(ฟ๊อลิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
Of my window pane
(อ็อฝ มาย วิ๊นโด้ว เพน)
It gets so cold inside
(อิท เก็ท โซ โคลด์ อิ๊นไซด์)
So if you leave
(โซ อิ๊ฟ ยู ลี๊ฝ)
Please make haste
(พลีซ เม้ค เฮซท)
Cause it’s starting on the inside
(ค๊อส อิทซ ซทาททิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
And it just might be too late
(แอนด์ ดิท จั๊สท ไมท บี ทู เหลท)

It’s a thin line between love and hate baby
(อิทซ ซา ทริน ไลน์ บีทะวีน ลัฝ แอนด์ เฮท เบ๊บี้)
Here in my heart
(เฮียร อิน มาย ฮาร์ท)
Where pain is swift
(แวร์ เพน อีส ซิวิฟท)
And lyrics start
(แอนด์ ลีริค สท๊าร์ท)
You took the best that I gave
(ยู ทุค เดอะ เบ๊สท์ แดท ไอ เกฝ)
As though I was your slave
(แอส โธ ไอ วอส ยุร สเล๊ฝ)
Say it’s not fair
(เซย์ อิทซ น็อท แฟร์)
It’s willing tell her that you care
(อิทซ วีลลิง เทลล เฮอ แดท ยู แคร์)
No time to delay
(โน ไทม์ ทู ดีเลย์)
To be on your way
(ทู บี ออน ยุร เวย์)

Black Rain
(แบล๊ค เรน)
Black Rain
(แบล๊ค เรน)
Black Rain
(แบล๊ค เรน)
Black Rain!
(แบล๊ค เรน !)

Sweet black rain
(สวี้ท แบล๊ค เรน)
I’ve been ordained
(แอฝ บีน ออเดน)
Taken from me again
(เทคเอ็น ฟรอม มี อะเกน)
Only plain rain remains
(โอ๊นลี่ เพลน เรน รีเมน)

My heart is stained
(มาย ฮาร์ท อีส สเทน)
Baptized by flame
(แบพไทส บาย เฟลม)
You gave me pain
(ยู เกฝ มี เพน)
Sweet black rain
(สวี้ท แบล๊ค เรน)
Only plain rain remains
(โอ๊นลี่ เพลน เรน รีเมน)

Lord I love Black Rain
(หลอร์ด ดาย ลัฝ แบล๊ค เรน)
Black Rain
(แบล๊ค เรน)
Black Rain
(แบล๊ค เรน)
Black Rain, uh
(แบล๊ค เรน , อา)

Black Rain
(แบล๊ค เรน)
Black Rain
(แบล๊ค เรน)
I’ve been ordained
(แอฝ บีน ออเดน)
Black Rain
(แบล๊ค เรน)

My sweet Black Rain
(มาย สวี้ท แบล๊ค เรน)
I wanna go outside
(ไอ วอนนา โก เอ๊าทไซ้ด)
In Black Rain
(อิน แบล๊ค เรน)

I sit alone
(ไอ ซิท อะโลน)
I watch the phone get dial toned
(ไอ ว๊อทช เดอะ โฟน เก็ท ได๊อัล ท็อง)
Then you I’ve known
(เด็น ยู แอฝ โนน)
A rolling stone
(อะ โรลลิง สโทน)
The marrow bone
(เดอะ แมโร โบน)

My body’s well
(มาย บ๊อดี้ เวลล)
On cigarettes and coffee ground
(ออน ซิกะเรท แซน คีอฟฟี่ กราวนด์)
Tears of a clown
(เทียร์ อ็อฝ อะ คลาวนํ)
Reverbs and nouns
(รีเหวิบ แซน เนาน)
Love had me down
(ลัฝ แฮ็ด มี เดาน)
Sweet Black Rain
(สวี้ท แบล๊ค เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Rain คำอ่านไทย Teena Marie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น