เนื้อเพลง Maxine คำอ่านไทย Eminem

Maxine!! [Phone Rings]
(Maxine ! ! [ โฟน ริง เอส ])

Maxine: Hello
(Maxine : เฮ็ลโล)
Denaun: Can I speak to Maxine?
(Denaun : แคน นาย สพี๊ค ทู Maxine)
Maxine: Yeah this is me what’s up?
(Maxine : เย่ ดิส ซิส มี ว๊อท อั๊พ)
Denaun: What up?
(Denaun : ว๊อท อั๊พ)
Maxine: Who dis?
(Maxine : ฮู ดิซ)
Denaun: Denaun
(Denaun : Denaun)
Maxine: Yeah what’s up?
(Maxine : เย่ ว๊อท อั๊พ)
Denaun: What are you doing?
(Denaun : ว๊อท อาร์ ยู ดูอิง)
Maxine: Nothing, just laying in bed
(Maxine : นัธอิง , จั๊สท เลยิง อิน เบ๊ด)
Denaun: Huh?
(Denaun : ฮู)
Maxine: Nothing, just laying in bed
(Maxine : นัธอิง , จั๊สท เลยิง อิน เบ๊ด)
Denaun: Why?
(Denaun : วาย)
Maxine: I don’t know, thinking about something freaky to do
(Maxine : ไอ ด้อนท์ โนว์ , ติ้งกิง อะเบ๊าท ซัมติง ฟรีคกี้ ทู ดู)

Verse 1: Eminem
(เฝิซ วัน : เอมมีนเอม)
I know this crack fiend Maxine who needs a vaccine
(ไอ โนว์ ดิส แคร๊ค ฟีนด Maxine ฮู นี๊ด ซา แฝ๊คซีน)
She tests positive but tells you that her act’s clean
(ชี เทสท์ โพ๊สิถีฝ บั๊ท เทลล ยู แดท เฮอ แอ๊คท คลีน)
Plus she got a sugar daddy
(พลัส ชี ก็อท ดา ชู๊ก้าร แดดดิ)
Asking every hooker that he takes in to crook her badly
(อาคกิ้ง เอ๊เฝอร์รี่ ฮุคเคอ แดท ฮี เท้ค ซิน ทู ครุค เฮอ แบดลิ)
If you mistook her sadly, on her reputation
(อิ๊ฟ ยู มิซทูค เฮอ แซดลิ , ออน เฮอ เรพิวเทฌัน)
You’re in jepordation, if you ain’t got no preparation
(ยัวร์ อิน jepordation , อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท โน พเรพะเรฌัน)
When you step away son, she got her face done
(เว็น ยู สเท็พ อะเวย์ ซัน , ชี ก็อท เฮอ เฟซ ดัน)
Looking provocative, she’ll let you knock it if
(ลุคอิง พโระฝอคอะทิฝ , เชลล์ เล็ท ยู น๊อค อิท อิ๊ฟ)
You press the issue and get undressed to kiss you
(ยู เพรส ดิ อิ๊ชชู่ แอนด์ เก็ท อันดเรซ ทู คิซ ยู)
If you match the price, otherwise she won’t look at you twice
(อิ๊ฟ ยู แหมทช์ เดอะ ไพร๊ซ์ , อัฑเออะไวส ชี ว็อนท ลุ๊ค แกท ยู ทไวซ)
But when you catch the lice, or get the urgency
(บั๊ท เว็น ยู แค็ทช เดอะ ไลซ , ออ เก็ท ดิ เออเจ็นซิ)
To go to the emergency cause it burns to pee
(ทู โก ทู ดิ อีเม๊อร์เจนซี่ ค๊อส อิท เบิร์น ทู พี)
Don’t bring your germs to me, cause I ain’t trying to hear it
(ด้อนท์ บริง ยุร เจิม ทู มี , ค๊อส ไอ เอน ทไรอิง ทู เฮียร อิท)
While your fighting you f*cking disease trying to clear it [Maxine!!]
(ไวล์ ยุร ไฟท์ดิง ยู เอฟ *คิง ดีซี๊ส ทไรอิง ทู เคลียร์ อิท [ Maxine ! ! ])

Verse 2: Denaun Porter
(เฝิซ ทู : Denaun โพเทอะ)
Sometimes I wonder, what’s your purpose? In life that is
(ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร , ว๊อท ยุร เพ๊อร์โพส อิน ไล๊ฟ แดท อีส)
To get with every brother and unveil one of his kids, sh*t
(ทู เก็ท วิธ เอ๊เฝอร์รี่ บร๊าเท่อรํ แอนด์ อันเฝล วัน อ็อฝ ฮิส คิด , ฌะ *ที)
You living trife, got three kids at home and club hopping every night
(ยู ลีฝอิง ทริฟ , ก็อท ทรี คิด แอ็ท โฮม แอนด์ คลับ ฮํอบปิง เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
You say it’s gonna stop but it.. just.. slows.. down
(ยู เซย์ อิทซ กอนนะ สท๊อพ บั๊ท ดิธ จั๊สท สโลว์ เดาน)
And then speeds back to a regular pace, there is no end to this
(แอนด์ เด็น สพี๊ด แบ็ค ทู อะ เร๊กกูล่าร์ เพซ , แดร์ อีส โน เอ็นด ทู ดิส)
Mystery, whatever your reason even is to be
(มิ๊สเทอรี่ , ฮว็อทเอฝเออะ ยุร รี๊ซั่น อี๊เฝ่น อีส ทู บี)
You say you wanna be with me, but how can you say that
(ยู เซย์ ยู วอนนา บี วิธ มี , บั๊ท ฮาว แคน ยู เซย์ แดท)
When you got n*ggas hiding in your closet
(เว็น ยู ก็อท เอ็น *ggas ไฮดอิง อิน ยุร คลอสเอ็ท)
I refrain from getting angry but you keep on that strangely
(ไอ ริฟเรน ฟรอม เกดดดิ้ง แองกริ บั๊ท ยู คี๊พ ออน แดท ซทเรนจลิ)

Verse 3: 3
(เฝิซ ที : ที)
I met this girl last week, she was a freak, and she liked me
(ไอ เม็ท ดิส เกิร์ล ล๊าสท วี๊ค , ชี วอส ซา ฟรี๊ค , แอนด์ ชี ลิค มี)
So I stepped on it and then asked my homies
(โซ ไอ สตอปชฺ ออน หนิด แอนด์ เด็น อาสคฺ มาย โฮมี)
And chilled on the side and then watched they n*ggas
(แอนด์ ชิล ออน เดอะ ไซด์ แอนด์ เด็น ว๊อทช เด เอ็น *ggas)
Big game over there and take notes, while I get this number
(บิ๊ก เกม โอ๊เฝ่อร แดร์ แอนด์ เท้ค โน๊ท , ไวล์ ไอ เก็ท ดิส นั๊มเบ้อร์)
I stepped to her first I cleared my throat and said ” Hey B*tch..
(ไอ สตอปชฺ ทู เฮอ เฟิร์สท ไอ เคลียร์ มาย โธร๊ท แอนด์ เซ็ด ” เฮ บี *tch)
Haven’t I seen you before? ” , looked at my n*gga
(แฮฟเวน ไอ ซีน ยู บีฟอร์ ” , ลุ๊ค แอ็ท มาย เอ็น *gga)
Turned around and got slapped throughout my hands
(เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ก็อท สแลพ ธรูเอาท มาย แฮนด์)
And said ” Oh it’s like that? ”
(แอนด์ เซ็ด ” โอ อิทซ ไล๊ค แดท “)
She said she just broke up with her n*gga and sh*t
(ชี เซ็ด ชี จั๊สท บโรค อั๊พ วิธ เฮอ เอ็น *gga แอนด์ ฌะ *ที)
She started crying, and asked me to forgive her and sh*t
(ชี สท๊าร์ท คไรอิง , แอนด์ อาสคฺ มี ทู ฟอร์กี๊ฝ เฮอ แอนด์ ฌะ *ที)
She said her name was Maxine, so I told her I wanted her number
(ชี เซ็ด เฮอ เนม วอส Maxine , โซ ไอ โทลด เฮอ ไอ ว้อนท เฮอ นั๊มเบ้อร์)
She asked could I give her mine two
(ชี อาสคฺ เคิด ดาย กี๊ฝ เฮอ ไมน์ ทู)
Got to the crib and called her up
(ก็อท ทู เดอะ คริบ แอนด์ คอลลํ เฮอ อั๊พ)
We got into a good conversation that’s when she asked me could I f*ck
(วี ก็อท อิ๊นทู อะ กู๊ด คอนเฝอะเซฌัน แด้ท เว็น ชี อาสคฺ มี เคิด ดาย เอฟ *ck)
I said ” Maxine check this out,
(ไอ เซ็ด ” Maxine เช็ค ดิส เอ๊าท ,)
Give me your address I’ll be through and you’ll find out ”
(กี๊ฝ มี ยุร แอ๊ดเดรส อิลล บี ทรู แอนด์ โยว ไฟนด์ เอ๊าท “)
Got to the crib she let me in
(ก็อท ทู เดอะ คริบ ชี เล็ท มี อิน)
She didn’t waste time she grabbed my hand and proceeded to the bedroom
(ชี ดิ๊นอิน เวซท ไทม์ ชี แกรบเบด มาย แฮนด์ แอนด์ โพรซี๊ด ทู เดอะ เบดรูม)
I said ” Hold up, and stop proceeding, you rushing things ”
(ไอ เซ็ด ” โฮลด์ อั๊พ , แอนด์ สท๊อพ พโระซีดอิง , ยู รูซชิง ทริง เอส “)
What the f*ck are you doing?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยู ดูอิง)
So I went for my protection, took off my clothes and started flexing
(โซ ไอ เว็นท ฟอร์ มาย พโระเทคฌัน , ทุค ออฟฟ มาย คโลฑ แซน สท๊าร์ท เฟรคซิง)
As she went for my midsection
(แอส ชี เว็นท ฟอร์ มาย midsection)
I threw her down as I tore off her shirt
(ไอ ธรู เฮอ เดาน แอส ซาย โท ออฟฟ เฮอ เชิ๊ร์ท)
Pulled out my jimmy and I thought about putting in work
(พูลล เอ๊าท มาย จิมมี่ แอนด์ ดาย ธอท อะเบ๊าท พูทดิง อิน เวิ๊ร์ค)
Before I hit it she said
(บีฟอร์ ไอ ฮิท ดิธ ชี เซ็ด)
” 3 don’t get mad but there’s something that I gotta tell your ass ”
(” ที ด้อนท์ เก็ท แม้ด บั๊ท แดร์ ซัมติง แดท ไอ กอททะ เทลล ยุร อาซ “)
I said ” What is it, another n*gga? It’s ok ”
(ไอ เซ็ด ” ว๊อท อีส ซิท , อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga อิทซ โอเค “)
She said ” No I forgot to tell you, that I got AIDS ”
(ชี เซ็ด ” โน ไอ เฟาะกอท ทู เทลล ยู , แดท ไอ ก็อท เอด “)
I got up out
(ไอ ก็อท อั๊พ เอ๊าท)

Denaun: Hey, Maxine
(Denaun : เฮ , Maxine)
Maxine: What
(Maxine : ว๊อท)
Denaun: You thinking about s*cking my d*ck?
(Denaun : ยู ติ้งกิง อะเบ๊าท เอส *คิง มาย ดี *ck)
Maxine: Yeah for a small price
(Maxine : เย่ ฟอร์ รา สมอลล์ ไพร๊ซ์)
Denaun: For a small price? What you mean?
(Denaun : ฟอร์ รา สมอลล์ ไพร๊ซ์ ว๊อท ยู มีน)
Maxine: You know, money n*gga
(Maxine : ยู โนว์ , มั๊นนี่ เอ็น *gga)
Denaun: You don’t need no damn money,
(Denaun : ยู ด้อนท์ นี๊ด โน แดมนํ มั๊นนี่ ,)
I can’t give you no money anyways, I heard you got some sh*t.
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู โน มั๊นนี่ เอนอิเว , ไอ เฮิด ยู ก็อท ซัม ฌะ *ที)
Maxine: [laughing] What you, what you hear I got?
(Maxine : [ ลาฟอิง ] ว๊อท ยู , ว๊อท ยู เฮียร ไอ ก็อท)
Denaun: AIDS
(Denaun : เอด)
Maxine: [laughing] Who told you that bullsh*t?
(Maxine : [ ลาฟอิง ] ฮู โทลด ยู แดท bullsh*ที)
Denaun: My n*gga Kyu, he wouldn’t lie
(Denaun : มาย เอ็น *gga Kyu , ฮี วูดดึ่น ไล)
Maxine: Well if that’s the case, Kyu got it then
(Maxine : เวลล อิ๊ฟ แด้ท เดอะ เค๊ส , Kyu ก็อท ดิธ เด็น)
Denaun: Oh for real, it’s like that?
(Denaun : โอ ฟอร์ เรียล , อิทซ ไล๊ค แดท)
Maxine: [laughing] Well I ain’t got sh*t,
(Maxine : [ ลาฟอิง ] เวลล ไอ เอน ก็อท ฌะ *ที ,)
so he ain’t got sh*t, and if he do, he ain’t get that sh*t from me,
(โซ ฮี เอน ก็อท ฌะ *ที , แอนด์ อิ๊ฟ ฮี ดู , ฮี เอน เก็ท แดท ฌะ *ที ฟรอม มี ,)
I ain’t f*cking around with no 3rd n*gga
(ไอ เอน เอฟ *คิง อะราวนฺดฺ วิธ โน 3rd เอ็น *gga)
Denaun: F*ck that, I ain’t f*cking with you
(Denaun : เอฟ *ck แดท , ไอ เอน เอฟ *คิง วิธ ยู)
Maxine: No, see..
(Maxine : โน , ซี)
Denaun: You got that sh*t, I ain’t gotta f*ck with you
(Denaun : ยู ก็อท แดท ฌะ *ที , ไอ เอน กอททะ เอฟ *ck วิธ ยู)
Maxine: Hold on, why it ain’t even like that
(Maxine : โฮลด์ ออน , วาย อิท เอน อี๊เฝ่น ไล๊ค แดท)
Denaun: I want ya’ll to get paid, f*cking..
(Denaun : ไอ ว้อนท ยอล ทู เก็ท เพลด , เอฟ *คิง)
Maxine: [laughing as the phone hangs up]
(Maxine : [ ลาฟอิง แอส เดอะ โฟน แฮง อั๊พ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maxine คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น