เนื้อเพลง F*ck tha police คำอ่านไทย Rage Against The Machine

Good evening,
(กู๊ด อี๊ฝนิ่ง ,)

We want to just quickly send a nice friendly message
(วี ว้อนท ทู จั๊สท ควีคลิ เซ็นด อะ ไน๊ซ์ ฟเรนดลิ เม๊สเสจ)
To uh, fraternal order of police in philadelphia.
(ทู อา , ฟระเทอแน็ล อ๊อร์เด้อร์ อ็อฝ โพลิ๊ซ อิน philadelphia)

Here’s something nice and friendly,
(เฮียร ซัมติง ไน๊ซ์ แอนด์ ฟเรนดลิ ,)
Here’s something nice and friendly,
(เฮียร ซัมติง ไน๊ซ์ แอนด์ ฟเรนดลิ ,)
Here’s something nice and friendly,
(เฮียร ซัมติง ไน๊ซ์ แอนด์ ฟเรนดลิ ,)
And it goes something like this.
(แอนด์ ดิท โกซ ซัมติง ไล๊ค ดิส)

F*ck tha police,
(เอฟ *ck ท่า โพลิ๊ซ ,)
Comin straight from the underground.
(คัมอิน สเทร๊ท ฟรอม ดิ อันเดิกเรานด)
Young n*gga got it bad cuz I’m brown,
(ยัง เอ็น *gga ก็อท ดิธ แบ้ด คัซ แอม บราวนํ ,)
And not the other color so police think,
(แอนด์ น็อท ดิ อ๊อเธ่อร์ คัลเออะ โซ โพลิ๊ซ ทริ๊งค ,)
They have the authority to kill a minority.
(เด แฮ็ฝ ดิ ออร์โท๊ริที่ ทู คิลล์ อะ ไมน๊อริที่)

F*ck that sh*t, cuz I ain’t tha one,
(เอฟ *ck แดท ฌะ *ที , คัซ ไอ เอน ท่า วัน ,)
For a punk mutha f*cka with a badge and a gun,
(ฟอร์ รา พรัค มาตดา เอฟ *cka วิธ อะ แบ็จ แอนด์ อะ กัน ,)
To be beatin on, and throwin in jail.
(ทู บี บีดิน ออน , แอนด์ โตวอิน อิน เจล)
We could go toe to toe in the middle of a cell.
(วี เคิด โก โท ทู โท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ เซล)

F*ckin with me cuz I’m a teenager,
(เอฟ *ckin วิธ มี คัซ แอม มา ทีนเอเจอะ ,)
With a little bit of gold and a pager.
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โกลด์ แอนด์ อะ เฝน)
Searchin my car, lookin for the product.
(เสริทชิน มาย คารํ , ลุคกิน ฟอร์ เดอะ โพร๊ดัคท)
Thinkin every n*gga is sellin narcotics.
(ติ้งกิน เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga อีส เซลลิน นาคอทอิค)

You’d rather see me in the pen,
(ยูต ร๊าเธ่อร์ ซี มี อิน เดอะ เพ็น ,)
Then me and lorenzo chilling in the benzo.
(เด็น มี แอนด์ lorenzo ชิลลิง อิน เดอะ benzo)
Beat tha police outta shape,
(บีท ท่า โพลิ๊ซ เอ๊าตา เชพ ,)
And when I’m finished, bring the yellow tape,
(แอนด์ เว็น แอม ฟิ๊หนิช , บริง เดอะ เย๊ลโล่ว เท๊พ ,)
To mark off the scene of the slaughter.
(ทู ม๊าร์ค ออฟฟ เดอะ ซีน อ็อฝ เดอะ ซลอเทอะ)
No controller, bread and water.
(โน ค็อนทโรลเลอะ , เบร้ด แอนด์ ว๊อเท่อร)

A young n*gga on a warpath,
(อะ ยัง เอ็น *gga ออน อะ warpath ,)
And when I’m finished, it’s gonna be a bloodbath,
(แอนด์ เว็น แอม ฟิ๊หนิช , อิทซ กอนนะ บี อะ bloodbath ,)
Of cops, dyin in l. a.
(อ็อฝ ค็อพ , ดายอิน อิน แอล อะ)

Yo, I got somethin to say.
(โย , ไอ ก็อท ซัมติน ทู เซย์)
F*ck the police,
(เอฟ *ck เดอะ โพลิ๊ซ ,)
Comon! off, what?
(Comon ! ออฟฟ , ว๊อท)
F*ck the police,
(เอฟ *ck เดอะ โพลิ๊ซ ,)
Yeah!
(เย่ !)
Comon!
(Comon !)
F*ck tha police,
(เอฟ *ck ท่า โพลิ๊ซ ,)
Yeah.
(เย่)

F*ck the police,
(เอฟ *ck เดอะ โพลิ๊ซ ,)
Comin straight from the underground.
(คัมอิน สเทร๊ท ฟรอม ดิ อันเดิกเรานด)
Young n*gga got it bad cuz I’m brown,

(ยัง เอ็น *gga ก็อท ดิธ แบ้ด คัซ แอม บราวนํ ,)
And not the other color so police think,
(แอนด์ น็อท ดิ อ๊อเธ่อร์ คัลเออะ โซ โพลิ๊ซ ทริ๊งค ,)
They have the authority to kill a minority.
(เด แฮ็ฝ ดิ ออร์โท๊ริที่ ทู คิลล์ อะ ไมน๊อริที่)

F*ck that sh*t, cuz I ain’t tha one,
(เอฟ *ck แดท ฌะ *ที , คัซ ไอ เอน ท่า วัน ,)
For a punk mutha f*cka with a badge and a gun,
(ฟอร์ รา พรัค มาตดา เอฟ *cka วิธ อะ แบ็จ แอนด์ อะ กัน ,)
To be beatin on, and throwin in jail.
(ทู บี บีดิน ออน , แอนด์ โตวอิน อิน เจล)
We could go toe to toe in the middle of a cell.
(วี เคิด โก โท ทู โท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ เซล)

F*ckin with me cuz I’m a teenager,
(เอฟ *ckin วิธ มี คัซ แอม มา ทีนเอเจอะ ,)
With a little bit of gold and a pager.
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โกลด์ แอนด์ อะ เฝน)
Searchin my car, lookin for the product.
(เสริทชิน มาย คารํ , ลุคกิน ฟอร์ เดอะ โพร๊ดัคท)
Thinkin every n*gga is sellin narcotics.
(ติ้งกิน เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga อีส เซลลิน นาคอทอิค)

You’d rather see me in the pen,
(ยูต ร๊าเธ่อร์ ซี มี อิน เดอะ เพ็น ,)
Then me and lorenzo chilling in the benzo.
(เด็น มี แอนด์ lorenzo ชิลลิง อิน เดอะ benzo)
Beat tha police outta shape,
(บีท ท่า โพลิ๊ซ เอ๊าตา เชพ ,)
And when I’m finished, bring the yellow tape,
(แอนด์ เว็น แอม ฟิ๊หนิช , บริง เดอะ เย๊ลโล่ว เท๊พ ,)
To mark off the scene of the slaughter.
(ทู ม๊าร์ค ออฟฟ เดอะ ซีน อ็อฝ เดอะ ซลอเทอะ)
No controller, bread and water.
(โน ค็อนทโรลเลอะ , เบร้ด แอนด์ ว๊อเท่อร)

I don’t know if they fags or what,
(ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ เด แฟ็ก ออ ว๊อท ,)
Search a n*gga down and grabbin in the nuts.
(เซิร์ช อะ เอ็น *gga เดาน แอนด์ กราบบิน อิน เดอะ นัท)
And on the other hand, without a gun they can’t get none.
(แอนด์ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ แฮนด์ , วิธเอ๊าท ดา กัน เด แค็นท เก็ท นัน)
But don’t let it be a black and a white one.
(บั๊ท ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี อะ แบล๊ค แอนด์ อะ ไว๊ท วัน)
Cuz they slam ya down to the street top,
(คัซ เด ซแล็ม ยา เดาน ทู เดอะ สทรีท ท๊อพ ,)
Black police showin out for the white cop.
(แบล๊ค โพลิ๊ซ โชว์วิน เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ไว๊ท ค็อพ)

Yeah, my brothas will swarm,
(เย่ , มาย บอตดา วิล ซวอม ,)
On any mutha f*cka in a blue uniform.
(ออน เอ๊นี่ มาตดา เอฟ *cka อิน อะ บลู ยู๊นิฟอร์ม)
Just cuz we in washington d.c, punk police are afraid of me.
(จั๊สท คัซ วี อิน ว็อฌนิ่ง ท็อง ดี ซี , พรัค โพลิ๊ซ อาร์ อะเฟรด อ็อฝ มี)
Hey!
(เฮ !)

Punk on a warpath,
(พรัค ออน อะ warpath ,)
And when I’m finished, it’s gonna be a bloodbath,
(แอนด์ เว็น แอม ฟิ๊หนิช , อิทซ กอนนะ บี อะ bloodbath ,)
Of cops, dyin in l. a.
(อ็อฝ ค็อพ , ดายอิน อิน แอล อะ)

Hey yo, we got somethin to say.
(เฮ โย , วี ก็อท ซัมติน ทู เซย์)
F*ck the police,
(เอฟ *ck เดอะ โพลิ๊ซ ,)
Comon, sing that sh*t,
(Comon , ซิง แดท ฌะ *ที ,)
Right now,
(ไร๊ท นาว ,)
Comon!
(Comon !)
Comon!
(Comon !)
One more time,
(วัน โม ไทม์ ,)
Here we go, here we go,
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก ,)
Comon!
(Comon !)
One more, we gotta do it, right now,
(วัน โม , วี กอททะ ดู อิท , ไร๊ท นาว ,)
Yeah,
(เย่ ,)
Check it out.
(เช็ค อิท เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck tha police คำอ่านไทย Rage Against The Machine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น