เนื้อเพลง Serious คำอ่านไทย Gwen Stefani

Baby, I don’t know when the danger came
(เบ๊บี้ , ไอ ด้อนท์ โนว์ เว็น เดอะ แด๊งเจ้อร์ เคม)
I wanna find someone that I can blame
(ไอ วอนนา ไฟนด์ ซัมวัน แดท ไอ แคน เบลม)
Call the doctor cause I am sick in love
(คอลลํ เดอะ ด๊อคเท่อร์ ค๊อส ไอ แอ็ม ซิ๊ค อิน ลัฝ)
And I can’t help it
(แอนด์ ดาย แค็นท เฮ้ลพ อิท)

Baby, I’m worried about my mental state
(เบ๊บี้ , แอม ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท มาย เม๊นท่อล สเทท)
Don’t know if I’ll recuperate
(ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ อิลล ริคยูเพอะเรท)
Think it’s serious, gone from bad to worse
(ทริ๊งค อิทซ ซี๊เรี๊ยส , กอน ฟรอม แบ้ด ทู เวิ๊ร์ส)
And I’m in trouble
(แอนด์ แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล)

I think I’m coming down with something
(ไอ ทริ๊งค แอม คัมอิง เดาน วิธ ซัมติง)
I know it gonna need your medicine
(ไอ โนว์ อิท กอนนะ นี๊ด ยุร เม๊ดดิซิน)
So help me now, I’m freaking out lover
(โซ เฮ้ลพ มี นาว , แอม เฟรคกิ้ง เอ๊าท ลัฝเออะ)

This love is serious [everybody knows I’m mad for you]
(ดิส ลัฝ อีส ซี๊เรี๊ยส [ เอวี่บอดี้ โนว์ แอม แม้ด ฟอร์ ยู ])
You get me seriously out of my mind
(ยู เก็ท มี ซีเรียซลิ เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
And I am so into us [not gonna let no one get hold of you]
(แอนด์ ดาย แอ็ม โซ อิ๊นทู อัซ [ น็อท กอนนะ เล็ท โน วัน เก็ท โฮลด์ อ็อฝ ยู ])
Baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Cause this is serious, we’re seriously onto something
(ค๊อส ดิส ซิส ซี๊เรี๊ยส , เวีย ซีเรียซลิ ออนทู ซัมติง)

Lover, you love me like no one can
(ลัฝเออะ , ยู ลัฝ มี ไล๊ค โน วัน แคน)
So if I’m crazy hope you understand
(โซ อิ๊ฟ แอม คเรสิ โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Hurry doctor come, need to get me some
(เฮ๊อร์รี่ ด๊อคเท่อร์ คัม , นี๊ด ทู เก็ท มี ซัม)
You know what time it is
(ยู โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส)

I think I’m coming down with something
(ไอ ทริ๊งค แอม คัมอิง เดาน วิธ ซัมติง)
I know it gonna need your medicine
(ไอ โนว์ อิท กอนนะ นี๊ด ยุร เม๊ดดิซิน)
So help me now, I’m freaking out lover
(โซ เฮ้ลพ มี นาว , แอม เฟรคกิ้ง เอ๊าท ลัฝเออะ)

This love is serious [everybody knows I’m mad for you]
(ดิส ลัฝ อีส ซี๊เรี๊ยส [ เอวี่บอดี้ โนว์ แอม แม้ด ฟอร์ ยู ])
You get me seriously out of my mind
(ยู เก็ท มี ซีเรียซลิ เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
And I am so into us [let no one get hold of you]
(แอนด์ ดาย แอ็ม โซ อิ๊นทู อัซ [ เล็ท โน วัน เก็ท โฮลด์ อ็อฝ ยู ])
Baby you’re mine [you’re seriously fine]
(เบ๊บี้ ยัวร์ ไมน์ [ ยัวร์ ซีเรียซลิ ไฟน ])

And you know I can’t stand
(แอนด์ ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์)
How the girls all wanna be getting all up in my place
(ฮาว เดอะ เกิร์ล ซอร์ วอนนา บี เกดดดิ้ง ออล อั๊พ อิน มาย เพลส)
So get off of my man and don’t try to mess with me
(โซ เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มาย แมน แอนด์ ด้อนท์ ธราย ทู เมซ วิธ มี)
Cause this love is serious, we’re seriously onto something
(ค๊อส ดิส ลัฝ อีส ซี๊เรี๊ยส , เวีย ซีเรียซลิ ออนทู ซัมติง)

You got me so delirious, I’m under your control
(ยู ก็อท มี โซ ดิลีเรียซ , แอม อั๊นเด้อร ยุร คอนโทรล)
Point it at me if you must, your arrow’s got me poisoned
(พ๊อยท์ ดิธ แอ็ท มี อิ๊ฟ ยู มัสท์ , ยุร แอ๊โร่ ก็อท มี พ๊อยซั่น)
Tell me what my treatment is, your love’s got me insane
(เทลล มี ว๊อท มาย ทรีทเม็นท อีส , ยุร ลัฝ ก็อท มี อินเซน)
My prescription is your kiss and boy you got me wantin’ it
(มาย พริซครีพฌัน อีส ยุร คิซ แซน บอย ยู ก็อท มี วอนทิน หนิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Serious คำอ่านไทย Gwen Stefani

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น