เนื้อเพลง Certainly คำอ่านไทย Erykah Badu

Who gave you permission to rearrange me
(ฮู เกฝ ยู เพอมีฌอัน ทู รีโอเรง มี)
Certainly not me
(เซอทินลิ น็อท มี)
Who told you that it was alright to love me
(ฮู โทลด ยู แดท ดิธ วอส ออลไร๊ท ทู ลัฝ มี)
Certainly, certainly not me
(เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี)

I was not looking for no love affair
(ไอ วอส น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์)
And now you wanna fix me
(แอนด์ นาว ยู วอนนา ฟิกซ์ มี)
Was not looking for no love affair
(วอส น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์)
And now you wanna mold me
(แอนด์ นาว ยู วอนนา โมลด์ มี)
I was not looking for no love affair
(ไอ วอส น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์)
And now you wanna kiss me
(แอนด์ นาว ยู วอนนา คิซ มี)
Was not looking for no love affair
(วอส น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์)
And now you wanna control me
(แอนด์ นาว ยู วอนนา คอนโทรล มี)
Hold me
(โฮลด์ มี)

I know you’re tryin’ to get creative with my love
(ไอ โนว์ ยัวร์ ทายอิน ทู เก็ท คริเอทิฝ วิธ มาย ลัฝ)
And that’s alright, but
(แอนด์ แด้ท ออลไร๊ท , บั๊ท)
You tried to get a little tricky, turned my back
(ยู ทไร ทู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทรีคคิ , เทิร์น มาย แบ็ค)
And then you slipped me a mickey
(แอนด์ เด็น ยู สลิป มี อะ มิคกี้)

Certainly, certainly, certainly not me
(เซอทินลิ , เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี)
Certainly, certainly, certainly not me
(เซอทินลิ , เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี)
Certainly, certainly, certainly not me
(เซอทินลิ , เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี)
Certainly, certainly, certainly not me
(เซอทินลิ , เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี)

The world is mine
(เดอะ เวิลด อีส ไมน์)
When I wake up
(เว็น นาย เว้ค อั๊พ)
I don’t need nobody tellin’ me the time
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โนบอดี้ เทลลิน มี เดอะ ไทม์)

Who told you that it was alright to love me
(ฮู โทลด ยู แดท ดิธ วอส ออลไร๊ท ทู ลัฝ มี)
Certainly not me no way no
(เซอทินลิ น็อท มี โน เวย์ โน)
Who gave you permission to rearrange me
(ฮู เกฝ ยู เพอมีฌอัน ทู รีโอเรง มี)
Certainly, certainly not me no no no
(เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี โน โน โน)

I was not looking for no love affair
(ไอ วอส น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์)
And now you wanna fix me
(แอนด์ นาว ยู วอนนา ฟิกซ์ มี)
Was not looking for no love affair
(วอส น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์)
And now you wanna mold me
(แอนด์ นาว ยู วอนนา โมลด์ มี)
I was not looking for no love affair no no no
(ไอ วอส น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์ โน โน โน)
And now you wanna kiss me
(แอนด์ นาว ยู วอนนา คิซ มี)
I was not looking for no love affair no no
(ไอ วอส น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์ โน โน)
And now you wanna control me
(แอนด์ นาว ยู วอนนา คอนโทรล มี)
Hold me
(โฮลด์ มี)

I know you’re tryin’ to get creative with my love
(ไอ โนว์ ยัวร์ ทายอิน ทู เก็ท คริเอทิฝ วิธ มาย ลัฝ)
And that’s real cute, but
(แอนด์ แด้ท เรียล คยูท , บั๊ท)
You tried to get a little tricky
(ยู ทไร ทู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทรีคคิ)
Turned my back and then you slipped me a mickey
(เทิร์น มาย แบ็ค แอนด์ เด็น ยู สลิป มี อะ มิคกี้)

Certainly, certainly, certainly not me
(เซอทินลิ , เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี)
Certainly, certainly, certainly not me
(เซอทินลิ , เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี)
Certainly, certainly, certainly not me
(เซอทินลิ , เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี)
Certainly, certainly, certainly not me
(เซอทินลิ , เซอทินลิ , เซอทินลิ น็อท มี)

World is mine
(เวิลด อีส ไมน์)
When I wake up [when I wake up]
(เว็น นาย เว้ค อั๊พ [ เว็น นาย เว้ค อั๊พ ])
I don’t need nobody tellin’ me the time
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โนบอดี้ เทลลิน มี เดอะ ไทม์)

Certainly…. [certainly not me, no]
(เซอทินลิ [ เซอทินลิ น็อท มี , โน ])
Certainly…. [was not looking, was not looking, for no love affair]
(เซอทินลิ [ วอส น็อท ลุคอิง , วอส น็อท ลุคอิง , ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์ ])
Certainly…. [certainly not me, no no, no way]
(เซอทินลิ [ เซอทินลิ น็อท มี , โน โน , โน เวย์ ])
Certainly….
(เซอทินลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Certainly คำอ่านไทย Erykah Badu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น