เนื้อเพลง Here I Come คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie)

Here ya go..
(เฮียร ยา โก)

Yeah
(เย่)
Yeah
(เย่)
Yeah
(เย่)

[verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Aint nobody rock it like this
(เอน โนบอดี้ ร๊อค อิท ไล๊ค ดิส)
Aint nobody out there swift like this
(เอน โนบอดี้ เอ๊าท แดร์ ซิวิฟท ไล๊ค ดิส)
Everywhere i go all i hear is this [you’re alright]
(เอวี่แวร์ ไอ โก ออล ไอ เฮียร อีส ดิส [ ยัวร์ ออลไร๊ท ])
Yes i must confess [not sure bout that part]
(เย็ซ ซาย มัสท์ คอนเฟสส [ น็อท ชัวร์ เบาท แดท พาร์ท ])
And its true we keeps it fresh
(แอนด์ อิทซ ทรู วี คี๊พ ซิท เฟรช)
Cuz keepin it fresh is my main interest
(คัซ คริพปิน หนิด เฟรช อีส มาย เมน อิ๊นเทรสท)
Just stayin consistent givin them hits
(จั๊สท สเตยิน คอนซิ๊สเท่นท กีฝอิน เด็ม ฮิท)
Cant hate on this
(แค็นท เฮท ออน ดิส)

[bridge]
([ บริดจ ])
Just be who you wanna wanna
(จั๊สท บี ฮู ยู วอนนา วอนนา)
Together we gonna gonna
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี กอนนะ กอนนะ)
Form a comunity
(ฟอร์ม มา comunity)
Thats somethin u cant stop
(แด้ท ซัมติน ยู แค็นท สท๊อพ)
Connectin with everybody
(Connectin วิธ เอวี่บอดี้)
So all y’all can join the party
(โซ ออล ยอล แคน จอย เดอะ พ๊าร์ที่)
Now be free to be yourself
(นาว บี ฟรี ทู บี ยุรเซลฟ)
When u see double u, spot
(เว็น ยู ซี ดั๊บเบิ้ล ยู , สพอท)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
And any minute ill be rollin through
(แอนด์ เอ๊นี่ มิ๊หนิท อิลล บี โรลลิน ทรู)
So get ready, so get ready
(โซ เก็ท เร๊ดี้ , โซ เก็ท เร๊ดี้)
And any minute ill be comin through
(แอนด์ เอ๊นี่ มิ๊หนิท อิลล บี คัมอิน ทรู)
So get ready, so get ready
(โซ เก็ท เร๊ดี้ , โซ เก็ท เร๊ดี้)
Cuz here we come, get ready cuz here we come
(คัซ เฮียร วี คัม , เก็ท เร๊ดี้ คัซ เฮียร วี คัม)
Comin for yah baby [get ready, cuz here we come]
(คัมอิน ฟอร์ ยา เบ๊บี้ [ เก็ท เร๊ดี้ , คัซ เฮียร วี คัม ])
Takin yah high now [get ready, cuz here we come]
(ทอคกิ่น ยา ไฮฮ นาว [ เก็ท เร๊ดี้ , คัซ เฮียร วี คัม ])
Get ready, cuz here we come
(เก็ท เร๊ดี้ , คัซ เฮียร วี คัม)

[verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Aint nobody rip it like me
(เอน โนบอดี้ ริพ อิท ไล๊ค มี)
F to the E-R-G-I-E
(เอฟ ทู ดิ อี อาร์ จี ไอ อี)
I rock it h*rdcore for my fly ladies
(ไอ ร๊อค อิท เฮส *rdcore ฟอร์ มาย ฟลาย เลดิส)
I rock it, yes indeed
(ไอ ร๊อค อิท , เย็ซ อินดี๊ด)
I represent los angeles city
(ไอ รีเพรสเซ่นท โรซ angeles ซิ๊ที่)
Hacienda Heights is the vecinity
(Hacienda ไฮท ซิส เดอะ vecinity)
Old school homies still rollin with me
(โอลด์ สคูล โฮมี สทิลล โรลลิน วิธ มี)
Money dont change me
(มั๊นนี่ ด้อนท์ เช้งจํ มี)

[bridge]
([ บริดจ ])
Just be who you wanna wanna
(จั๊สท บี ฮู ยู วอนนา วอนนา)
Together we gonna gonna
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี กอนนะ กอนนะ)
Form a comunity
(ฟอร์ม มา comunity)
Thats somethin u cant stop
(แด้ท ซัมติน ยู แค็นท สท๊อพ)
Connectin with everybody
(Connectin วิธ เอวี่บอดี้)
So all y’all can join the party
(โซ ออล ยอล แคน จอย เดอะ พ๊าร์ที่)
Now be free to be yourself
(นาว บี ฟรี ทู บี ยุรเซลฟ)
When u see double u, spot
(เว็น ยู ซี ดั๊บเบิ้ล ยู , สพอท)

Oh!
(โอ !)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
And any minute ill be rollin through
(แอนด์ เอ๊นี่ มิ๊หนิท อิลล บี โรลลิน ทรู)
So get ready, so get ready
(โซ เก็ท เร๊ดี้ , โซ เก็ท เร๊ดี้)
And any minute ill be comin through
(แอนด์ เอ๊นี่ มิ๊หนิท อิลล บี คัมอิน ทรู)
So get ready, so get ready
(โซ เก็ท เร๊ดี้ , โซ เก็ท เร๊ดี้)
Cuz here we come, get ready cuz here we come
(คัซ เฮียร วี คัม , เก็ท เร๊ดี้ คัซ เฮียร วี คัม)
Comin for yah baby [get ready, cuz here we come]
(คัมอิน ฟอร์ ยา เบ๊บี้ [ เก็ท เร๊ดี้ , คัซ เฮียร วี คัม ])
Takin yah high now [get ready, cuz here we come]
(ทอคกิ่น ยา ไฮฮ นาว [ เก็ท เร๊ดี้ , คัซ เฮียร วี คัม ])
Get ready, cuz here we come
(เก็ท เร๊ดี้ , คัซ เฮียร วี คัม)

[Will.I.Am, verse 3]
([ วิล ไอ แอ็ม , เฝิซ ที ])
Will.i.am steppin in just like a gentleman
(วิล ไอ แอ็ม สเตปปิน อิน จั๊สท ไล๊ค เก เจนเทิลแมน)
Dressed to impress just to mess with them femines
(เดรส ทู อิมเพรส จั๊สท ทู เมซ วิธ เด็ม femines)
Buy you long island but my name aint gilligan
(บาย ยู ลอง ไอ๊แลนด์ บั๊ท มาย เนม เอน gilligan)
If i get u tipsy do u mind if i fill him in [not sure bout that]
(อิ๊ฟ ฟาย เก็ท ยู ทีพซิ ดู ยู ไมนด์ อิ๊ฟ ฟาย ฟิลล ฮิม อิน [ น็อท ชัวร์ เบาท แดท ])
How yah doin? yea yea wats the dealy
(ฮาว ยา โดย เย เย วัท เดอะ dealy)
U can call me willy, u can call me billy
(ยู แคน คอลลํ มี วิวลี , ยู แคน คอลลํ มี บีลลิ)
U can call me whatever ud like, no really
(ยู แคน คอลลํ มี ฮว็อทเอฝเออะ ud ไล๊ค , โน ริแอ็ลลิ)
Just dont call me up cuz i got a milli-on dollars in the bank,
(จั๊สท ด้อนท์ คอลลํ มี อั๊พ คัซ ไอ ก็อท ดา มีลลิ ออน ดอลเลอะ ซิน เดอะ แบ๊งค ,)
Gotta be frank
(กอททะ บี แฟร๊งค)
Captian hook chicks quick to make you walk the plank
(Captian ฮุ๊ค ชิค ควิค ทู เม้ค ยู ว๊อล์ค เดอะ พแล็งค)
Right to the carribean i aint bein robbed for my dividends for not seein it comin
(ไร๊ท ทู เดอะ คาร์รีบีเอน นาย เอน บีนโพล รอบ ฟอร์ มาย ดีฝอิเด็นด ฟอร์ น็อท ซีอิน หนิด คัมอิน)
I keep movin and runnin, i keep shootin and gunnin
(ไอ คี๊พ มูฝวิน แอนด์ รูนนิน , ไอ คี๊พ ชูดทิน แอนด์ กันนิน)
Im holdin it down, i aint foolin around
(แอม โฮดดิน หนิด เดาน , ไอ เอน ฟูลิน อะราวนฺดฺ)
Will.i.am bring the heat in your town
(วิล ไอ แอ็ม บริง เดอะ ฮีท อิน ยุร ทาวน์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
And any minute ill be rollin through
(แอนด์ เอ๊นี่ มิ๊หนิท อิลล บี โรลลิน ทรู)
So get ready, so get ready
(โซ เก็ท เร๊ดี้ , โซ เก็ท เร๊ดี้)
And any minute ill be comin through
(แอนด์ เอ๊นี่ มิ๊หนิท อิลล บี คัมอิน ทรู)
So get ready, so get ready
(โซ เก็ท เร๊ดี้ , โซ เก็ท เร๊ดี้)
Cuz here we come, get ready cuz here we come
(คัซ เฮียร วี คัม , เก็ท เร๊ดี้ คัซ เฮียร วี คัม)
Comin for yah baby [get ready, cuz here we come]
(คัมอิน ฟอร์ ยา เบ๊บี้ [ เก็ท เร๊ดี้ , คัซ เฮียร วี คัม ])
Takin yah high now [get ready, cuz here we come]
(ทอคกิ่น ยา ไฮฮ นาว [ เก็ท เร๊ดี้ , คัซ เฮียร วี คัม ])
Get ready, cuz here we come
(เก็ท เร๊ดี้ , คัซ เฮียร วี คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here I Come คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น