เนื้อเพลง Bitter คำอ่านไทย Nine Days

In my heartsent my confession my condolence,
(อิน มาย heartsent มาย ค็อนเฟฌอัน มาย ค็อนโดเล็นซ ,)
You’re indefinite you’re incompetent inconsiderate.
(ยัวร์ อินเด๊ฟินิท ยัวร์ อินคอมพิเท็นท อินค็อนซีดเออะริ)
You’re so childish,
(ยัวร์ โซ ไชลดิฌ ,)
I will push you out of what is real out of my head.
(ไอ วิล พุช ยู เอ๊าท อ็อฝ ว๊อท อีส เรียล เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
You can stick and drown at your residence of dissapointments,
(ยู แคน สทิ๊ค แอนด์ ดราวน แอ็ท ยุร เร๊สซิเด้นท อ็อฝ dissapointments ,)
Are of yours to come.
(อาร์ อ็อฝ ยุร ทู คัม)
So embrace them oh my shallow one today,
(โซ เอ็มเบรซ เด็ม โอ มาย แชลโล่ว วัน ทูเดย์ ,)
If I could change anything then I would change everything.
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ เอนอิธิง เด็น นาย เวิด เช้งจํ เอ๊วี่ติง)
These bitter days shall remain.
(ฑิส บิ๊ทเท่อร์ เดย์ แชลล์ รีเมน)
I don’t ask for your forgiveness I don’t care much for your actress.
(ไอ ด้อนท์ อาสคฺ ฟอร์ ยุร ฟอร์กีพเหนด ซาย ด้อนท์ แคร์ มัช ฟอร์ ยุร แอคทเร็ซ)
That’s just you though shallow and selfish.
(แด้ท จั๊สท ยู โธ แชลโล่ว แอนด์ เซลฟิส)
So I go now oh my hollow one today.
(โซ ไอ โก นาว โอ มาย ฮ๊อลโล่ว วัน ทูเดย์)
If I could change anything then I would change everything.
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ เอนอิธิง เด็น นาย เวิด เช้งจํ เอ๊วี่ติง)
These bitter days shall remain.
(ฑิส บิ๊ทเท่อร์ เดย์ แชลล์ รีเมน)
So carry your blues behind your eyes,
(โซ แค๊รรี่ ยุร บลู บีฮายน์ ยุร อาย ,)
Don’t flatter yourself I will survive.
(ด้อนท์ ฟแลทเทอะ ยุรเซลฟ ไอ วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
So carry your blues your own denial.
(โซ แค๊รรี่ ยุร บลู ยุร โอว์น ดิไนแอ็ล)
Your feathers are gone you’ll never fly.
(ยุร เฟฑเออะ แซร์ กอน โยว เน๊เฝ่อร์ ฟลาย)
If I could change anything,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ เอนอิธิง ,)
Then I would wipe the years away.
(เด็น นาย เวิด ไว๊พ เดอะ เยียร์ อะเวย์)
If I could change anything,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ เอนอิธิง ,)
Then I would wipe the years away.
(เด็น นาย เวิด ไว๊พ เดอะ เยียร์ อะเวย์)
If I could change anything,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ เอนอิธิง ,)
Then I would change everything.
(เด็น นาย เวิด เช้งจํ เอ๊วี่ติง)
These bitter days shall remain.
(ฑิส บิ๊ทเท่อร์ เดย์ แชลล์ รีเมน)
Since you’re gone I’m much better than you.
(ซิ๊นซ ยัวร์ กอน แอม มัช เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู)
So carry your blues behind your eyes,
(โซ แค๊รรี่ ยุร บลู บีฮายน์ ยุร อาย ,)
Don’t flatter yourself I will survive.
(ด้อนท์ ฟแลทเทอะ ยุรเซลฟ ไอ วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
So carry your blues your own denial.
(โซ แค๊รรี่ ยุร บลู ยุร โอว์น ดิไนแอ็ล)
Your feathers are gone you’ll never fly.
(ยุร เฟฑเออะ แซร์ กอน โยว เน๊เฝ่อร์ ฟลาย)
She’ll never fly.
(เชลล์ เน๊เฝ่อร์ ฟลาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bitter คำอ่านไทย Nine Days

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น