เนื้อเพลง People In The City คำอ่านไทย Air

P.E.O.P.L.E.C.I.T.Y
(พี อี โอ พี แอล อี ซี ไอ ที วาย)
People in the city
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
P.E.O.P.L.E.C.I.T.Y
(พี อี โอ พี แอล อี ซี ไอ ที วาย)
People in the city
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
P.E.O.P.L.E.C.I.T.Y
(พี อี โอ พี แอล อี ซี ไอ ที วาย)
People in the city
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
P.E.O.P.L.E.C.I.T.Y
(พี อี โอ พี แอล อี ซี ไอ ที วาย)
People in the city
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่)

Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)
Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)
Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)
Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)

P.E.O.P.L.E.C.I.T.Y
(พี อี โอ พี แอล อี ซี ไอ ที วาย)
People in the city
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
P.E.O.P.L.E.C.I.T.Y
(พี อี โอ พี แอล อี ซี ไอ ที วาย)
People in the city
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
P.E.O.P.L.E.C.I.T.Y
(พี อี โอ พี แอล อี ซี ไอ ที วาย)
People in the city
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่)
P.E.O.P.L.E.C.I.T.Y
(พี อี โอ พี แอล อี ซี ไอ ที วาย)
People in the city
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่)

On the sidewalk [People in the city]
(ออน เดอะ ไซด์ว๊อก [ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่ ])
Near the street lamp [People in the city]
(เนียร์ เดอะ สทรีท แล็มพ [ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่ ])
At the bus stop [People in the city]
(แอ็ท เดอะ บัส สท๊อพ [ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่ ])
Down the station [People in the city]
(เดาน เดอะ สเทชั่น [ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิ๊ที่ ])

Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)
Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)
Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)
Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)
Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)
Moving, watching, working, sleeping, driving, walking, talking, smiling.
(มูฝอิง , วัทชิง , เวิคกิง , ซลีพพิง , ดรายวิง , วอคกิง , ทอคอิง , ซไมลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง People In The City คำอ่านไทย Air

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น