เนื้อเพลง This Can’t Be Life คำอ่านไทย Jay-Z

[feat. Beanie Sigel, Scarface]
([ ฟีท Beanie Sigel , สกาฟเฟส ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Geah.. whassup?
(Geah ฮวัดสับ)
Where’s all my street n*ggaz, project n*ggaz
(แวร์ ซอร์ มาย สทรีท เอ็น *ggaz , โพร๊เจ็คท เอ็น *ggaz)
Real n*ggaz, worldwide
(เรียล เอ็น *ggaz , เวิรดวาย)
Let’s reflect.. e’rybody got a story
(เล็ท รีเฟล็คท เอรี่บอดี้ ก็อท ดา สท๊อรี่)
We all ghetto B – here’s mine
(วี ออล เกทโท บี เฮียร ไมน์)
Geah
(Geah)

See I was — born in sewage, born to make bomb music
(ซี ไอ วอส บอน อิน ซยูอิจ , บอน ทู เม้ค บอมบฺ มิ๊วสิค)
Flow tight like I was born Jewish
(โฟลว์ ไท๊ท ไล๊ค ไก วอส บอน จูอิฌ)
Used the streets as a conduit – I kept arms
(ยู๊ส เดอะ สทรีท แอส ซา คอนดิท ไอ เค็พท อาร์ม)
38 longs inside my mom’s Buick
(38 ลอง อิ๊นไซด์ มาย มัม บีเลก)
At any given moment Shawn could lose it, be on the news
(แอ็ท เอ๊นี่ กีฝเอ็น โม๊เม้นท ชอน เคิด ลู้ส อิท , บี ออน เดอะ นิว)
Iron cuffs – arms through it; or stuffed with embalmin fluid
(ไอ๊อ้อน คัฟ อาร์ม ทรู อิท ; ออ สทั๊ฟฟ วิธ embalmin ฟลู๊อิด)
Sh*t, I’m goin through it – mom dukes too
(ฌะ *ที , แอม โกอิน ทรู อิท มัม ดยูค ทู)
Tears streamin down her pretty face, she got her palms to it
(เทียร์ streamin เดาน เฮอ พริ๊ทที่ เฟซ , ชี ก็อท เฮอ พาล์ม ทู อิท)
My life is gettin too wild
(มาย ไล๊ฟ อีส เกดดิน ทู ไวลด์)
I need to bring some sort kinda calm to it
(ไอ นี๊ด ทู บริง ซัม ซ๊อร์ท กินดา คาลํม ทู อิท)
Bout to lose it; voices screamin Don’t do it!
(เบาท ทู ลู้ส อิท ; ว๊อยซ์ สครีมมิน ด้อนท์ ดู อิท !)
It’s like ’93, ’94, bout the year
(อิทซ ไล๊ค 93 , 94 , เบาท เดอะ เยียร์)
that Big and Mag dropped; and Illmatic rocked
(แดท บิ๊ก แอนด์ แมก ดร็อพ ; แอนด์ Illmatic ร๊อค)
outta every rag drop, and the West had it locked
(เอ๊าตา เอ๊เฝอร์รี่ แร๊ก ดรอพ , แอนด์ เดอะ เว๊สท แฮ็ด ดิท ล๊อค)
Everybody doin ’em, I’m still scratchin on the block
(เอวี่บอดี้ โดย เอ็ม , แอม สทิลล สเกทจิน ออน เดอะ บล๊อค)
like Damn; I’ma be a failure
(ไล๊ค แดมนํ ; แอมอา บี อะ เฟลเยอะ)
Surrounded by thugs, drugs, and drug – paraphenalia
(เซอร์ราวนด์ บาย ธัก , ดรัก , แอนด์ ดรัก paraphenalia)
Cops courts, and their thoughts is to derail us
(ค็อพ คอร์ท , แอนด์ แดร์ ธอท ซิส ทู ดีเรล อัซ)
Three time felons in shorts with jealous thoughts
(ทรี ไทม์ เฟลอัน ซิน ช๊อร์ท วิธ เจลอัซ ธอท)
Tryin figure where your mail is, guesstimate the weight you sellin
(ทายอิน ฟิ๊กเก้อร แวร์ ยุร เมล อีส , guesstimate เดอะ เว๊ท ยู เซลลิน)
So they can send shots straight to your melon; wait!
(โซ เด แคน เซ็นด ฌ็อท สเทร๊ท ทู ยุร เมลอัน ; เว้ท !)
It gets worse, baby momma water burst
(อิท เก็ท เวิ๊ร์ส , เบ๊บี้ มอมมา ว๊อเท่อร เบิ๊ร์สท)
Baby came out stillborn, still I gotta move on
(เบ๊บี้ เคม เอ๊าท stillborn , สทิลล ไอ กอททะ มู๊ฝ ออน)
Though my heart still torn, life gone from her womb
(โธ มาย ฮาร์ท สทิลล โทน , ไล๊ฟ กอน ฟรอม เฮอ วูม)
Don’t worry, if it was meant to be, it’ll be — soon
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , อิ๊ฟ อิท วอส เม็นท ทู บี , อิว บี ซูน)

[Chorus: Jay-Z]
([ ค๊อรัส : เจ ซี ])
This can’t be life, this can’t be love
(ดิส แค็นท บี ไล๊ฟ , ดิส แค็นท บี ลัฝ)
This can’t be right, there’s gotta be more, this can’t be us
(ดิส แค็นท บี ไร๊ท , แดร์ กอททะ บี โม , ดิส แค็นท บี อัซ)
This can’t be life, this can’t be love
(ดิส แค็นท บี ไล๊ฟ , ดิส แค็นท บี ลัฝ)
This can’t be right, there’s gotta be more, this can’t be us
(ดิส แค็นท บี ไร๊ท , แดร์ กอททะ บี โม , ดิส แค็นท บี อัซ)

[Beanie Sigel]
([ Beanie Sigel ])
Chill dog
(ชิล ด้อกก)
Second oldest born, from Michelle Brown my mother
(เซ๊คคั่น โอลเอส บอน , ฟรอม มิเชลอ บราวนํ มาย ม๊าเธ่อร์)
Hell bound, grew with two sisters and one brother
(เฮ็ลล บาวนฺดฺ , กรู วิธ ทู ซิ๊สเท่อร์ แซน วัน บร๊าเท่อรํ)
Pop wasn’t around, so many stories that’s another
(พ็อพ วอสซึ้น อะราวนฺดฺ , โซ เมนอิ สตอยสฺ แด้ท อะน๊าเทร่อร์)
I’m thinkin damn; how my older sister gon’ make me tougher
(แอม ติ้งกิน แดมนํ ; ฮาว มาย โอลเดอะ ซิ๊สเท่อร์ ก็อน เม้ค มี ทักเฟอ)
When steel sharpens steel, I’ma keep it real
(เว็น สทีล ฌาเพ็น สทีล , แอมอา คี๊พ อิท เรียล)
I’m tired of tryin to hide my pain behind the syrups and pills
(แอม ไทร์ อ็อฝ ทายอิน ทู ไฮด์ มาย เพน บีฮายน์ เดอะ ซีรัพ แซน พิลล์)
Dead to the world, stretched out like a corpse for real
(เด้ด ทู เดอะ เวิลด , สเทร๊ทช เอ๊าท ไล๊ค เก คอพซ ฟอร์ เรียล)
Y’all n*ggaz thinkin what y’all readin in The Source is real
(ยอล เอ็น *ggaz ติ้งกิน ว๊อท ยอล readin อิน เดอะ ซ๊อร์ซ อีส เรียล)
What my life like, you lookin at the source, it’s real
(ว๊อท มาย ไล๊ฟ ไล๊ค , ยู ลุคกิน แอ็ท เดอะ ซ๊อร์ซ , อิทซ เรียล)
What your life like? Mine dog, of course it’s real
(ว๊อท ยุร ไล๊ฟ ไล๊ค ไมน์ ด้อกก , อ็อฝ คอร์ส อิทซ เรียล)
Passin judgment, you n*ggaz second-guessin Beans
(Passin จัจเม็นท , ยู เอ็น *ggaz เซ๊คคั่น เกสซิน บีน)
Cause you don’t eat swine don’t make you Amin
(ค๊อส ยู ด้อนท์ อี๊ท สไวน์ ด้อนท์ เม้ค ยู Amin)
Dog you know a couple suras, out the Qur’an
(ด้อกก ยู โนว์ อะ คั๊พเพิ่ล suras , เอ๊าท เดอะ Quran)
I guess you all on your din and I ain’t on mine
(ไอ เกสส ยู ออล ออน ยุร ดิน แอนด์ ดาย เอน ออน ไมน์)
Stop that Akki, ‘fore I send shots though your body
(สท๊อพ แดท Akki , โฟร์ ไอ เซ็นด ฌ็อท โธ ยุร บ๊อดี้)
Make ’em feel feel hell on earth before Allah drop thee
(เม้ค เอ็ม ฟีล ฟีล เฮ็ลล ออน เอิร์ทร บีฟอร์ แอลละ ดรอพ ฑี)
I feel the line’s drawn here, nuttin more can stop me
(ไอ ฟีล เดอะ ไลน์ ดรอน เฮียร , นัทดิน โม แคน สท๊อพ มี)
Till them feds pick me up, or them boys pop me
(ทิลล์ เด็ม เฟ็ด พิค มี อั๊พ , ออ เด็ม บอย พ็อพ มี)
There’s only three things that make Mac not act like Beans
(แดร์ โอ๊นลี่ ทรี ทริง เอส แดท เม้ค แมค น็อท แอ๊คท ไล๊ค บีน)
Amatullah Tisha, Po Aldin, Samir Amin
(Amatullah Tisha , โพ Aldin , Samir Amin)
My seeds dog, gotta teach ’em that before I leave dog
(มาย ซีด ด้อกก , กอททะ ที๊ช เอ็ม แดท บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ ด้อกก)
Sh*t I know that I’ma see ’em when I leave dog
(ฌะ *ที ไอ โนว์ แดท แอมอา ซี เอ็ม เว็น นาย ลี๊ฝ ด้อกก)
I come back in the afterlife
(ไอ คัม แบ็ค อิน ดิ แอฟเตอร์ไลฟ์)
Like f*ck it I done touched hell twice; what’s the meanin?
(ไล๊ค เอฟ *ck อิท ไอ ดัน ทั๊ช เฮ็ลล ทไวซ ; ว๊อท เดอะ มีนนิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Scarface]
([ สกาฟเฟส ])
Yeah.. uhh..
(เย่ อา)
Now as I walk into the studio, to do this with Jig’
(นาว แอส ซาย ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ ซทยูดิโอ , ทู ดู ดิส วิธ จิก)
I got a phone call from one of my nigs
(ไอ ก็อท ดา โฟน คอลลํ ฟรอม วัน อ็อฝ มาย nigs)
Said my homeboy Reek, he just lost one of his kids
(เซ็ด มาย โฮมบอย รีค , ฮี จั๊สท ล็อซท วัน อ็อฝ ฮิส คิด)
And when I heard that I just broke into tears
(แอนด์ เว็น นาย เฮิด แดท ไอ จั๊สท บโรค อิ๊นทู เทียร์)
And see in the second hand; you don’t really know how this is
(แอนด์ ซี อิน เดอะ เซ๊คคั่น แฮนด์ ; ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โนว์ ฮาว ดิส ซิส)
But when it hits that close to home you feel the pain at the crib
(บั๊ท เว็น หนิด ฮิท แดท โคลส ทู โฮม ยู ฟีล เดอะ เพน แอ็ท เดอะ คริบ)
So I called mine, and saddened my wife with the bad news
(โซ ไอ คอลลํ ไมน์ , แอนด์ saddened มาย ไว๊ฟ วิธ เดอะ แบ้ด นิว)
Now we both depressed, countin our blessings cause Brad’s two
(นาว วี โบทรฺ ดีเพรส , เค๊าดิน เอ๊า บเลซซิง เอส ค๊อส บาสดฺ ทู)
Prayin for young souls to laugh atlife through the stars
(เพลย์อิน ฟอร์ ยัง โซล ทู ล๊าฟ atlife ทรู เดอะ สทาร์)
Lovin your kids just like you was ours
(ลัฝวิน ยุร คิด จั๊สท ไล๊ค ยู วอส เอ๊า)
And I’m hurtin for you dog; but ain’t nobody pain is like yours
(แอนด์ แอม ฮาร์ดิน ฟอร์ ยู ด้อกก ; บั๊ท เอน โนบอดี้ เพน อีส ไล๊ค ยุร)
I just know that heaven’ll open these doors
(ไอ จั๊สท โนว์ แดท heavenll โอ๊เพ่น ฑิส ดอร์)
And ain’t no bright side to losin lifel; but you can view it like this
(แอนด์ เอน โน ไบร๊ท ไซด์ ทู ลูซิน lifel ; บั๊ท ยู แคน ฝิว อิท ไล๊ค ดิส)
God’s got open hands homey, he in the midst.. of good company
(ก๊อด ก็อท โอ๊เพ่น แฮนด์ โฮมี , ฮี อิน เดอะ มิซท อ็อฝ กู๊ด คัมพะนิ)
Who loves all and hates not one
(ฮู ลัฝ ซอร์ แอนด์ เฮท น็อท วัน)
And one day you gon’ be wit your son
(แอนด์ วัน เดย์ ยู ก็อน บี วิท ยุร ซัน)
I could’ve rapped about my hard times on this song
(ไอ คูดดิฝ ราบทฺ อะเบ๊าท มาย ฮาร์ด ไทม์ ออน ดิส ซ็อง)
But heaven knows I woulda been wrong
(บั๊ท เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ ซาย วู๊ดดา บีน รอง)
I wouldn’ta been right, it wouldn’ta been love
(ไอ wouldnta บีน ไร๊ท , อิท wouldnta บีน ลัฝ)
It wouldn’ta been life, it wouldn’ta been us
(อิท wouldnta บีน ไล๊ฟ , อิท wouldnta บีน อัซ)
This can’t be life
(ดิส แค็นท บี ไล๊ฟ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
This can’t be life..
(ดิส แค็นท บี ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Can’t Be Life คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น