เนื้อเพลง Milky Cereal คำอ่านไทย LL Cool J

Ooh yeah
(อู้ เย่)
Mh
(Mh)
Hey yo, man
(เฮ โย , แมน)
Ain’t nothin like a nice bowl of cornflakes in the morning
(เอน นอทติน ไล๊ค เก ไน๊ซ์ โบลว์ อ็อฝ cornflakes ซิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
to smooth you out
(ทู สมู๊ธ ยู เอ๊าท)

Milky
(มีลคิ)
Cereal
(เซียเรียล)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Milky
(มีลคิ)
Cereal [2x]
(เซียเรียล [ 2x ])

[ VERSE 1 ]
([ เฝิซ วัน ])
Mirror, mirror on the wall
(มิเร่อร์ , มิเร่อร์ ออน เดอะ วอลล์)
Who’s the baddest female of them all?
(ฮู เดอะ แบดเดส ฟี๊เมล อ็อฝ เด็ม ออล)
It was Frosted Flake, she loved to bowl
(อิท วอส ฟร็อซท ฟเลค , ชี ลัฝ ทู โบลว์)
And although her skin was white she had a lot of soul
(แอนด์ ออลโทร เฮอ สกิน วอส ไว๊ท ชี แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ โซล)
Rich female, very debonnaire
(ริ๊ช ฟี๊เมล , เฝ๊รี่ debonnaire)
Drivin a Rolls with rollers in her hair
(ดรายวิน อะ โรลล วิธ โรลเลอะ ซิน เฮอ แฮร์)
We was hangin out, pumpin the stereo
(วี วอส แฮนจิ้น เอ๊าท , พัมปิน เดอะ ซเทริโอ)
She took me to a club, I think the name was Cheerio’s
(ชี ทุค มี ทู อะ คลับ , ไอ ทริ๊งค เดอะ เนม วอส ชีรีโอ)
She walked like she was jumpin a hurdle
(ชี ว๊อล์ค ไล๊ค ชี วอส จัมปิน อะ hurdle)
I was happy as a kid that just saw _Mutant Ninja Turtles_
(ไอ วอส แฮ๊พพี่ แอส ซา คิด แดท จั๊สท ซอว์ _Mutant Ninja เท๊อเทิ่ล _)
A guy walked over, said, ” Your earring’s cute ”
(อะ กาย ว๊อล์ค โอ๊เฝ่อร , เซ็ด , ” ยุร เอียริง เอส คยูท “)
I said, ” I’m wearin a earring, but it ain’t no Fruit Loop ”
(ไอ เซ็ด , ” แอม เวียริน อะ เอียริง , บั๊ท ดิธ เอน โน ฟรุ๊ท ลูพ “)
Me and Frosted went to get a drink
(มี แอนด์ ฟร็อซท เว็นท ทู เก็ท ดา ดริ๊งค)
But she ordered somethin bugged and I ain’t know what to think
(บั๊ท ชี อ๊อร์เด้อร์ ซัมติน บักชฺ แอนด์ ดาย เอน โนว์ ว๊อท ทู ทริ๊งค)
She ordered potassium, calcium
(ชี อ๊อร์เด้อร์ โพะแทซเซียม , แคลเซียม)
Carbohydrate scotch with sodium
(คาโบะไฮดเรท ซค็อช วิธ โซเดียม)
She took me to her crib, threw me on the couch
(ชี ทุค มี ทู เฮอ คริบ , ธรู มี ออน เดอะ เคาช)
I woke up the next morning with a spoon in my mouth
(ไอ โวค อั๊พ เดอะ เน๊กซท ม๊อร์นิ่ง วิธ อะ สพูน อิน มาย เม๊าธ)
She’s
(ชี)

Milky
(มีลคิ)
Cereal
(เซียเรียล)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Milky
(มีลคิ)
Cereal [4x]
(เซียเรียล [ 4x ])

[ VERSE 2 ]
([ เฝิซ ทู ])
I went to Vegas, didn’t think it’d do any harm
(ไอ เว็นท ทู ฝีกะ , ดิ๊นอิน ทริ๊งค อิทด ดู เอ๊นี่ ฮาร์ม)
I walked into this girl named Lucky Charm
(ไอ ว๊อล์ค อิ๊นทู ดิส เกิร์ล เนม ลัคคิ ชาร์ม)
For some reason we walked in the rain
(ฟอร์ ซัม รี๊ซั่น วี ว๊อล์ค อิน เดอะ เรน)
She had a four-leaf clover with a big gold chain
(ชี แฮ็ด อะ โฟ ลี๊ฟ คโลเฝอะ วิธ อะ บิ๊ก โกลด์ เชน)
She had a salary that was full of calories, for real
(ชี แฮ็ด อะ ซ๊ารารี่ แดท วอส ฟูล อ็อฝ แคลโอะริ , ฟอร์ เรียล)
And I was in the mood for a homecooked meal
(แอนด์ ดาย วอส ซิน เดอะ มู้ด ฟอร์ รา homecooked มีล)
So we went to be alone
(โซ วี เว็นท ทู บี อะโลน)
But we had to be quiet, cause her cornpops was home
(บั๊ท วี แฮ็ด ทู บี ไคว๊เอ้ท , ค๊อส เฮอ cornpops วอส โฮม)
Kissed her neck, kissed her back, kissed her arms
(คิสส เฮอ เน็ค , คิสส เฮอ แบ็ค , คิสส เฮอ อาร์ม)
I said, ” Forget it, let me see your lucky charms ”
(ไอ เซ็ด , ” ฟอร์เก๊ท ดิธ , เล็ท มี ซี ยุร ลัคคิ ชาร์ม “)
When we began her hairstyle was neat
(เว็น วี บิแกน เฮอ hairstyle วอส นี๊ท)
But when I left the next morning it looked like shredded wheat
(บั๊ท เว็น นาย เล๊ฟท เดอะ เน๊กซท ม๊อร์นิ่ง อิท ลุ๊ค ไล๊ค ฌเรดดิด วี๊ท)
Talked about marriage, I said, ” That’s risky
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท แมริจ , ไอ เซ็ด , ” แด้ท ริซคิ)
Besides, it’s such a waste of Rice Crispies ”
(บีไซด์ , อิทซ ซัช อะ เวซท อ็อฝ ไร๊ซ์ Crispies “)
She had a robe with the velours material
(ชี แฮ็ด อะ โรบ วิธ เดอะ velours มะเทียเรียล)
Her pops woke up, I said, ” Hello Mr. Cereal
(เฮอ พ็อพ โวค อั๊พ , ไอ เซ็ด , ” เฮ็ลโล มีซเทอะ เซียเรียล)
I came this morning to deliver the paper ”
(ไอ เคม ดิส ม๊อร์นิ่ง ทู ดีลิ๊เฝ่อร์ เดอะ เพ๊เพ่อร์ “)
He said, ” Stop frontin, I know you caught the vapors
(ฮี เซ็ด , ” สท๊อพ ฟ้อนดิน , ไอ โนว์ ยู คอท เดอะ เฝ๊เพ่อร์)
That’s my daughter, so save your croonin
(แด้ท มาย ด๊อเท่อร์ , โซ เซฝ ยุร croonin)
You better find another bowl of cereal to stick your spoon in ”
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ โบลว์ อ็อฝ เซียเรียล ทู สทิ๊ค ยุร สพูน อิน “)

Milky
(มีลคิ)
Cereal
(เซียเรียล)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Milky
(มีลคิ)
Cereal [4x]
(เซียเรียล [ 4x ])

Yeah, check this out here:
(เย่ , เช็ค ดิส เอ๊าท เฮียร :)

[ VERSE 3 ]
([ เฝิซ ที ])
Then there was Pebbles, times was rough
(เด็น แดร์ วอส เพบเบิล , ไทม์ วอส รั๊ฟ)
She was turnin tricks to get her ‘coo-coo puff!’
(ชี วอส เทินนิน ทริ๊ค ทู เก็ท เฮอ คู คู พัฟ !)
Her mind was gone, but she turned me on, in fact
(เฮอ ไมนด์ วอส กอน , บั๊ท ชี เทิร์น มี ออน , อิน แฟคท)
She was wearin an Apple Jack hat
(ชี วอส เวียริน แอน แอพ แจ็ค แฮ็ท)
With a full-link fox and some pink bobby-socks
(วิธ อะ ฟูล ลิ๊งค ฟ๊อกซ แอนด์ ซัม พิ๊งค บอบบิ ซ๊อค)
Her father had a greedy disease, fried chicken pocks
(เฮอ ฟ๊าเท่อร แฮ็ด อะ กรีดอิ ดีซี๊ส , ฟไร ชีคเค็น พ็อค)
We called him Hungry Jack
(วี คอลลํ ฮิม ฮั๊งกรี้ แจ็ค)
He talked like pops, and then he dressed like The Mack
(ฮี ท๊อล์ค ไล๊ค พ็อพ , แอนด์ เด็น ฮี เดรส ไล๊ค เดอะ แมกคฺ)
He invited me out to lunch
(ฮี อินไฝ๊ท มี เอ๊าท ทู ลั้นช)
With a old army buddy of his, Captain Crunch
(วิธ อะ โอลด์ อามิ บั๊ดดี้ อ็อฝ ฮิส , แค๊พเท่น ครันช)
The waiter said, ” Jack, what would you like today? ”
(เดอะ เว้ทเท่อร เซ็ด , ” แจ็ค , ว๊อท เวิด ยู ไล๊ค ทูเดย์ “)
He said, ” I don’t know, just make it Special, ‘K? ”
(ฮี เซ็ด , ” ไอ ด้อนท์ โนว์ , จั๊สท เม้ค อิท สเพ๊เชี่ยล , เค “)
He said, ” Cool, ” came back with the order
(ฮี เซ็ด , ” คูล , ” เคม แบ็ค วิธ ดิ อ๊อร์เด้อร์)
That’s when I said, ” Hey yo, Jack, I like your daughter ”
(แด้ท เว็น นาย เซ็ด , ” เฮ โย , แจ็ค , ไอ ไล๊ค ยุร ด๊อเท่อร์ “)
He said, ” Pebbles? Boy, are your crazy?
(ฮี เซ็ด , ” เพบเบิล บอย , อาร์ ยุร คเรสิ)
I said, ” Nah, I wanna ride in a Mercedes
(ไอ เซ็ด , ” นาห์ , ไอ วอนนา ไรด์ อิน อะ เมอร์ซีดีส)
She could sing while I’m swingin my thing
(ชี เคิด ซิง ไวล์ แอม สวิง อิน มาย ทริง)
Cause her burgers taste better than Burger King ”
(ค๊อส เฮอ เบอร์เกอ เท๊ซท เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เบอร์เกอ คิง “)
He said, ” Go party, do some minglin
(ฮี เซ็ด , ” โก พ๊าร์ที่ , ดู ซัม มิง lin)
You and my daughter, your brain must be jinglin ”
(ยู แอนด์ มาย ด๊อเท่อร์ , ยุร เบรน มัสท์ บี jings lin “)
I said, ” It’s smooth, no disrespect
(ไอ เซ็ด , ” อิทซ สมู๊ธ , โน ดิซริซเพคท)
She’ll sign a pre-nup, so she don’t get half of my week check ”
(เชลล์ ซายน อะ พรี nup , โซ ชี ด้อนท์ เก็ท ฮาล์ฟ อ็อฝ มาย วี๊ค เช็ค “)
Then we walked down the aisle
(เด็น วี ว๊อล์ค เดาน ดิ ไอล)
Our honeymoon was milky – cereal style
(เอ๊า ฮันอิมูน วอส มีลคิ เซียเรียล สไทล์)

You know what I’m sayin?
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)

Milky
(มีลคิ)
Cereal
(เซียเรียล)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Milky
(มีลคิ)
Cereal [4x]
(เซียเรียล [ 4x ])
Milky
(มีลคิ)

Ha-ha-ha
(ฮา ฮา ฮา)
Peace!
(พี๊ซ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Milky Cereal คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น