เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย Tara MacLean

Old ballet shoes tossed in the corner.
(โอลด์ แบลเล ชู ท็อซ อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
I put my cigarette out on the floor.
(ไอ พุท มาย ซิกะเรท เอ๊าท ออน เดอะ ฟลอร์)
Same old broken down face in the mirror,
(เซม โอลด์ บโรเค็น เดาน เฟซ อิน เดอะ มิเร่อร์ ,)
and fist sized hole in the door.
(แอนด์ ฟิซท ไซ๊ซ โฮล อิน เดอะ ดอร์)

If only I could see past myself
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด ซี พาสท์ ไมเซลฟ)
these ankles keep twisting in vain
(ฑิส แองเคิล คี๊พ ทวิซทิง อิน เฝน)
and the older I get the more things
(แอนด์ ดิ โอลเดอะ ไอ เก็ท เดอะ โม ทริง เอส)
I let be to blame.
(ไอ เล็ท บี ทู เบลม)

Same old God, same old prayer.
(เซม โอลด์ ก๊อด , เซม โอลด์ พเรเออะ)
I keep repeating myself but I’m not getting anywhere.
(ไอ คี๊พ รีปพิธดิง ไมเซลฟ บั๊ท แอม น็อท เกดดดิ้ง เอนอิฮแว)

There’s that old letter you wrote me.
(แดร์ แดท โอลด์ เล็ทเท่อร์ ยู โรท มี)
You said you wanted to be a star.
(ยู เซ็ด ยู ว้อนท ทู บี อะ สทาร์)
Same old broken down car in the driveway,
(เซม โอลด์ บโรเค็น เดาน คารํ อิน เดอะ ดายเวย์ ,)
I guess we didn’t get too far.
(ไอ เกสส วี ดิ๊นอิน เก็ท ทู ฟาร์)

If only I could see past myself,
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด ซี พาสท์ ไมเซลฟ ,)
these keys they keep turning in vain,
(ฑิส คีย์ เด คี๊พ เทินนิง อิน เฝน ,)
and the older I get the more things I let be to blame.
(แอนด์ ดิ โอลเดอะ ไอ เก็ท เดอะ โม ทริง เอส ซาย เล็ท บี ทู เบลม)
Same old God, same old prayer.
(เซม โอลด์ ก๊อด , เซม โอลด์ พเรเออะ)
I keep repeating myself but I’m not getting anywhere.
(ไอ คี๊พ รีปพิธดิง ไมเซลฟ บั๊ท แอม น็อท เกดดดิ้ง เอนอิฮแว)

If only I Keep talking to that same old God.
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ คี๊พ ทอคอิง ทู แดท เซม โอลด์ ก๊อด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย Tara MacLean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น