เนื้อเพลง Back Seat Of My Car คำอ่านไทย Paul McCartney

Speed along the highway, honey I want it my way
(สพี๊ด อะลอง เดอะ ไฮฮเวย์ , ฮั๊นนี่ ไอ ว้อนท ดิธ มาย เวย์)
But listen to her daddy’s song, don’t stay out to long
(บั๊ท ลิ๊สซึ่น ทู เฮอ แดดดิ ซ็อง , ด้อนท์ สเทย์ เอ๊าท ทู ลอง)
Were just busy hidin’, sitting the back seat of my car
(เวอ จั๊สท บี๊ซี่ ฮายดิน , ซีททิง เดอะ แบ็ค ซีท อ็อฝ มาย คารํ)

The lazy lights are pretty, we end up in Mexico City
(เดอะ เล๊ซี่ ไล๊ท แซร์ พริ๊ทที่ , วี เอ็นด อั๊พ อิน เม๊กซีโค ซิ๊ที่)
But listen to her daddy’s song, makin’ love is wrong
(บั๊ท ลิ๊สซึ่น ทู เฮอ แดดดิ ซ็อง , เมกิน ลัฝ อีส รอง)
Were just busy ridin’, sitting the back seat of my car
(เวอ จั๊สท บี๊ซี่ ริดอิน , ซีททิง เดอะ แบ็ค ซีท อ็อฝ มาย คารํ)

Oh we was only busy hidin’, sitting the back seat of my car
(โอ วี วอส โอ๊นลี่ บี๊ซี่ ฮายดิน , ซีททิง เดอะ แบ็ค ซีท อ็อฝ มาย คารํ)
And when we’ve finshed drivin’ we can say we were late in arriving
(แอนด์ เว็น หวีบ ฟินเชด ดรายวิน วี แคน เซย์ วี เวอ เหลท อิน เออรายวิง)
and listen to her daddy’s song, we believe that we can’t be wrong
(แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เฮอ แดดดิ ซ็อง , วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)
Ohhh we believe that we can’t be wrong
(โอ้ วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)
Ohhh we believe that we can’t be wrong
(โอ้ วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)

We can make it to Mexico City, sittin’ in the backseat of my car
(วี แคน เม้ค อิท ทู เม๊กซีโค ซิ๊ที่ , ซิทดิน อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ อ็อฝ มาย คารํ)

Ohhh we believe that we can’t be wrong
(โอ้ วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)
Ohhh we believe that we can’t be wrong
(โอ้ วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)
Ohhh we believe that we can’t be wrong
(โอ้ วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)
Ohhh we believe that we can’t be wrong
(โอ้ วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)
Ohhh we believe that we can’t be wrong
(โอ้ วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)
Ohhh we believe that we can’t be wrong
(โอ้ วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)
NO NO NO NO
(โน โน โน โน)
Ohhh we believe that we can’t be wrong
(โอ้ วี บีลี๊ฝ แดท วี แค็นท บี รอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Seat Of My Car คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น