เนื้อเพลง Voices คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Rick Nielsen
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย ริค Nielsen)
You didn’t know what you were looking for
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ยู เวอ ลุคอิง ฟอร์)
‘Till you heard the voices in your ear.
(ทิลล์ ยู เฮิด เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เอียร)

Hey, it’s me again.
(เฮ , อิทซ มี อะเกน)
Plain, you see again.
(เพลน , ยู ซี อะเกน)
Please, can I see you ev’ry day?
(พลีซ , แคน นาย ซี ยู เอวรี่ เดย์)
I’m a fool again.
(แอม มา ฟูล อะเกน)
I fell in love with you again.
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ ยู อะเกน)
Please, can I see you ev’ry day?
(พลีซ , แคน นาย ซี ยู เอวรี่ เดย์)

You didn’t know what you were looking for
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ยู เวอ ลุคอิง ฟอร์)
‘Till you heard the voices in your ear.
(ทิลล์ ยู เฮิด เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เอียร)
You didn’t know what you were looking for
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ยู เวอ ลุคอิง ฟอร์)
‘Till you heard the voices in your ear.
(ทิลล์ ยู เฮิด เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เอียร)

Words don’t come out right.
(เวิร์ด ด้อนท์ คัม เอ๊าท ไร๊ท)
I tried to say it, oh, so right.
(ไอ ทไร ทู เซย์ อิท , โอ , โซ ไร๊ท)
I hope you understand my meaning.
(ไอ โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด มาย มีนนิง)
Hey, it’s me again.
(เฮ , อิทซ มี อะเกน)
I’m so in love with you again.
(แอม โซ อิน ลัฝ วิธ ยู อะเกน)
Please, can I see you ev’ry day?
(พลีซ , แคน นาย ซี ยู เอวรี่ เดย์)

You didn’t know what you were looking for
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ยู เวอ ลุคอิง ฟอร์)
‘Till you heard the voices in your ear.
(ทิลล์ ยู เฮิด เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เอียร)
You didn’t know what you were looking for
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ยู เวอ ลุคอิง ฟอร์)
‘Till you heard the voices in your ear.
(ทิลล์ ยู เฮิด เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เอียร)

I remember ev’ry word you said. [Word you said.]
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เอวรี่ เวิร์ด ยู เซ็ด [ เวิร์ด ยู เซ็ด ])
I remember voices in my head. [In my head.]
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด [ อิน มาย เฮด ])
I remember ev’ry word you said. [Word you said.]
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เอวรี่ เวิร์ด ยู เซ็ด [ เวิร์ด ยู เซ็ด ])

Your voices. [I]
(ยุร ว๊อยซ์ [ ไอ ])
Cool voices. [hear]
(คูล ว๊อยซ์ [ เฮียร ])
Warm voices. [your]
(วอร์ม ว๊อยซ์ [ ยุร ])
It was just what I needed to. [voice.]
(อิท วอส จั๊สท ว๊อท ไอ นี๊ด ทู [ ว๊อยซ์ ])

Cool voices. [Words]
(คูล ว๊อยซ์ [ เวิร์ด ])
Warm voices. [don’t]
(วอร์ม ว๊อยซ์ [ ด้อนท์ ])
Your voices. [seem]
(ยุร ว๊อยซ์ [ ซีม ])
But it’s just what I needed for. [right.]
(บั๊ท อิทซ จั๊สท ว๊อท ไอ นี๊ด ฟอร์ [ ไร๊ท ])

Warm voices. [Love]
(วอร์ม ว๊อยซ์ [ ลัฝ ])
Your voices. [is]
(ยุร ว๊อยซ์ [ อีส ])
Cool voices. [the]
(คูล ว๊อยซ์ [ เดอะ ])
It was just what I needed to. [word.]
(อิท วอส จั๊สท ว๊อท ไอ นี๊ด ทู [ เวิร์ด ])

Your voices. [I]
(ยุร ว๊อยซ์ [ ไอ ])
Cool voices. [hear]
(คูล ว๊อยซ์ [ เฮียร ])
Warm voices. [your]
(วอร์ม ว๊อยซ์ [ ยุร ])
It was just what I needed to. [voice.]
(อิท วอส จั๊สท ว๊อท ไอ นี๊ด ทู [ ว๊อยซ์ ])
Just what I needed to, just what I needed to,
(จั๊สท ว๊อท ไอ นี๊ด ทู , จั๊สท ว๊อท ไอ นี๊ด ทู ,)
just what I needed.
(จั๊สท ว๊อท ไอ นี๊ด)

You didn’t know what you were looking for
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ยู เวอ ลุคอิง ฟอร์)
‘Till you heard the voices in your ear.
(ทิลล์ ยู เฮิด เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เอียร)
You didn’t know what you were looking for
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ยู เวอ ลุคอิง ฟอร์)
‘Till you heard the voices in your ear.
(ทิลล์ ยู เฮิด เดอะ ว๊อยซ์ ซิน ยุร เอียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Voices คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น