เนื้อเพลง You’ll Think of Me คำอ่านไทย Keith Urban

I woke up early this morning around 4am
(ไอ โวค อั๊พ เอ๊อรํลี่ ดิส ม๊อร์นิ่ง อะราวนฺดฺ 4am)
With the moon shining bright as headlights on the interstate
(วิธ เดอะ มูน ชายนิง ไบร๊ท แอส เฮดไลท์ ออน ดิ อีนเทิซเทท)
I pulled the covers over my head and tried to catch some sleep
(ไอ พูลล เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์ โอ๊เฝ่อร มาย เฮด แอนด์ ทไร ทู แค็ทช ซัม สลี๊พ)
But thoughts of us kept keeping me awake
(บั๊ท ธอท อ็อฝ อัซ เค็พท คีพอิง มี อะเว้ค)
Ever since you found yourself in someone else’s arms
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ยู เฟานด ยุรเซลฟ อิน ซัมวัน เอ๊ลส อาร์ม)
I’ve been tryin’ my best to get along
(แอฝ บีน ทายอิน มาย เบ๊สท์ ทู เก็ท อะลอง)
But that’s OK
(บั๊ท แด้ท โอเค)
There’s nothing left to say, but
(แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ทู เซย์ , บั๊ท)

Take your records, take your freedom
(เท้ค ยุร เร๊คขอร์ด , เท้ค ยุร ฟรีดัม)
Take your memories I don’t need’em
(เท้ค ยุร เมรโมรี ซาย ด้อนท์ needem)
Take your space and take your reasons
(เท้ค ยุร สเพ๊ซ แอนด์ เท้ค ยุร รี๊ซั่น)
But you’ll think of me
(บั๊ท โยว ทริ๊งค อ็อฝ มี)
And take your cat and leave my sweater
(แอนด์ เท้ค ยุร แค๊ท แอนด์ ลี๊ฝ มาย ซเวทเออะ)
‘Cause we have nothing left to weather
(ค๊อส วี แฮ็ฝ นัธอิง เล๊ฟท ทู เว๊เธ่อร)
In fact I’ll feel a whole lot better
(อิน แฟคท อิลล ฟีล อะ โฮล ล็อท เบ๊ทเท่อร์)
But you’ll think of me, you’ll think of me
(บั๊ท โยว ทริ๊งค อ็อฝ มี , โยว ทริ๊งค อ็อฝ มี)

I went out driving trying to clear my head
(ไอ เว็นท เอ๊าท ดรายวิง ทไรอิง ทู เคลียร์ มาย เฮด)
I tried to sweep out all the ruins that my emotions left
(ไอ ทไร ทู สวี้พ เอ๊าท ดอร์ เดอะ รูอิน แดท มาย อีโม๊ชั่น เล๊ฟท)
I guess I’m feeling just a little tired of this
(ไอ เกสส แอม ฟีลอิง จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไทร์ อ็อฝ ดิส)
And all the baggage that seems to still exist
(แอนด์ ออล เดอะ แบกกิจ แดท ซีม ทู สทิลล เอ็กซิ๊สท)
It seems the only blessing I have left to my name
(อิท ซีม ดิ โอ๊นลี่ บเลซซิง ไอ แฮ็ฝ เล๊ฟท ทู มาย เนม)
Is not knowing what we could have been
(อีส น็อท โนอิง ว๊อท วี เคิด แฮ็ฝ บีน)
What we should have been
(ว๊อท วี เชิด แฮ็ฝ บีน)
So
(โซ)

Take your records, take your freedom
(เท้ค ยุร เร๊คขอร์ด , เท้ค ยุร ฟรีดัม)
Take your memories I don’t need’em
(เท้ค ยุร เมรโมรี ซาย ด้อนท์ needem)
Take your space and take your reasons
(เท้ค ยุร สเพ๊ซ แอนด์ เท้ค ยุร รี๊ซั่น)
But you’ll think of me
(บั๊ท โยว ทริ๊งค อ็อฝ มี)
And take your cat and leave my sweater
(แอนด์ เท้ค ยุร แค๊ท แอนด์ ลี๊ฝ มาย ซเวทเออะ)
‘Cause we have nothing left to weather
(ค๊อส วี แฮ็ฝ นัธอิง เล๊ฟท ทู เว๊เธ่อร)
In fact I’ll feel a whole lot better
(อิน แฟคท อิลล ฟีล อะ โฮล ล็อท เบ๊ทเท่อร์)
But you’ll think of me
(บั๊ท โยว ทริ๊งค อ็อฝ มี)

Someday I’m gonna run across your mind
(ซัมเดย์ แอม กอนนะ รัน อะคร๊อส ยุร ไมนด์)
Don’t worry, I’ll be fine
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , อิลล บี ไฟน)
I’m gonna be alright
(แอม กอนนะ บี ออลไร๊ท)
While you’re sleeping with your pride
(ไวล์ ยัวร์ ซลีพพิง วิธ ยุร ไพรด์)
Wishing I could hold you tight
(วิชชิ้ง ไอ เคิด โฮลด์ ยู ไท๊ท)
I’ll be over you
(อิลล บี โอ๊เฝ่อร ยู)
And on with my life
(แอนด์ ออน วิธ มาย ไล๊ฟ)

So take your records, take your freedom
(โซ เท้ค ยุร เร๊คขอร์ด , เท้ค ยุร ฟรีดัม)
Take your memories I don’t need’em
(เท้ค ยุร เมรโมรี ซาย ด้อนท์ needem)
And take your cat and leave my sweater
(แอนด์ เท้ค ยุร แค๊ท แอนด์ ลี๊ฝ มาย ซเวทเออะ)
‘Cause we have nothing left to weather
(ค๊อส วี แฮ็ฝ นัธอิง เล๊ฟท ทู เว๊เธ่อร)
In fact I’ll feel a whole lot better
(อิน แฟคท อิลล ฟีล อะ โฮล ล็อท เบ๊ทเท่อร์)
But you’ll think of me
(บั๊ท โยว ทริ๊งค อ็อฝ มี)

So take your records, take your freedom
(โซ เท้ค ยุร เร๊คขอร์ด , เท้ค ยุร ฟรีดัม)
Take your memories I don’t need’em
(เท้ค ยุร เมรโมรี ซาย ด้อนท์ needem)
Take your space and all your reasons
(เท้ค ยุร สเพ๊ซ แอนด์ ออล ยุร รี๊ซั่น)
But you’ll think of me
(บั๊ท โยว ทริ๊งค อ็อฝ มี)
And take your cat and leave my sweater
(แอนด์ เท้ค ยุร แค๊ท แอนด์ ลี๊ฝ มาย ซเวทเออะ)
‘Cause we got nothing left to weather
(ค๊อส วี ก็อท นัธอิง เล๊ฟท ทู เว๊เธ่อร)
In fact I’ll feel a whole lot better
(อิน แฟคท อิลล ฟีล อะ โฮล ล็อท เบ๊ทเท่อร์)
But you’ll think of me, you’ll think of me, yeah
(บั๊ท โยว ทริ๊งค อ็อฝ มี , โยว ทริ๊งค อ็อฝ มี , เย่)

And you’re gonna think of me
(แอนด์ ยัวร์ กอนนะ ทริ๊งค อ็อฝ มี)
Oh someday baby, someday
(โอ ซัมเดย์ เบ๊บี้ , ซัมเดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ll Think of Me คำอ่านไทย Keith Urban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น