เนื้อเพลง Bombtrack คำอ่านไทย Rage Against The Machine

Ughh!
(Ughh !)
Hey yo, it’s just another bombtrack…ughh!
(เฮ โย , อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ bombtrack ughh !)
Hey yo, it’s just another bombtrack…yeah!
(เฮ โย , อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ bombtrack เย่ !)
It goes a-1, 2, 3…
(อิท โกซ ซา วัน , ทู , ที)

Hey yo, it’s just another bombtrack
(เฮ โย , อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ bombtrack)
And s*ckas be thinkin’ that they can fade this
(แอนด์ เอส *ckas บี ติ้งกิน แดท เด แคน เฟด ดิส)
But I’m gonna drop it at a higher level
(บั๊ท แอม กอนนะ ดรอพ อิท แอ็ท ดา ไฮเออะ เล๊เฝ่ล)
‘Cause I’m inclined to stoop down
(ค๊อส แอม อิ๊นไคลน์ ทู ซทูพ เดาน)
Hand out some beat-downs
(แฮนด์ เอ๊าท ซัม บีท เดาน)
Cold runna train on punk ho’s that
(โคลด์ runna เทรน ออน พรัค โฮซ แดท)
Think they run the game
(ทริ๊งค เด รัน เดอะ เกม)

But I learned to burn that bridge and delete
(บั๊ท ไอ เลิร์น ทู เบิร์น แดท บริดจ แอนด์ ดีลี๊ท)
Those who compete…at a level that’s obsolete
(โฑส ฮู คอมพีท แอ็ท ดา เล๊เฝ่ล แด้ท ออบโซะลีท)
Instead I warm my hands upon the flames of the flag
(อินสเท๊ด ดาย วอร์ม มาย แฮนด์ อุพอน เดอะ เฟลม อ็อฝ เดอะ แฟล๊ก)
As I recall our downfall
(แอส ซาย รีคอลล เอ๊า ดาวอึนฟอล)
And the business that burned us all
(แอนด์ เดอะ บีสเน็ซ แดท เบิร์น อัซ ซอร์)
See through the news and the views that twist reality
(ซี ทรู เดอะ นิว แซน เดอะ ฝิว แดท ทวิสท ริแอลอิทิ)

Enough
(อีน๊าฟ)
I call the bluff
(ไอ คอลลํ เดอะ บลัฟ)
F*ck Manifest destiny
(เอฟ *ck แม๊นิเฟสท เดซทินิ)

Landlords and power whores
(แลนหลอก แซน พ๊าวเว่อร์ โฮ)
On my people they took turns
(ออน มาย พี๊เพิ่ล เด ทุค เทิร์น)
Dispute the suits I ignite
(ดิสพิ้วทํ เดอะ ซุ๊ท ซาย อิ๊กไน๊ท)
And then watch ’em burn
(แอนด์ เด็น ว๊อทช เอ็ม เบิร์น)

With the thoughts from a militant mind
(วิธ เดอะ ธอท ฟรอม มา มีลอิแท็นท ไมนด์)
Hardline, hardline after hardline
(Hardline , hardline แอ๊ฟเท่อร hardline)

Landlords and power whores
(แลนหลอก แซน พ๊าวเว่อร์ โฮ)
On my people they took turns
(ออน มาย พี๊เพิ่ล เด ทุค เทิร์น)
Dispute the suits I ignite
(ดิสพิ้วทํ เดอะ ซุ๊ท ซาย อิ๊กไน๊ท)
And then watch ’em burn
(แอนด์ เด็น ว๊อทช เอ็ม เบิร์น)

Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)

Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)

It goes a-1, 2, 3
(อิท โกซ ซา วัน , ทู , ที)
Another funky radical bombtrack
(อะน๊าเทร่อร์ ฟังคิ แรดอิแค็ล bombtrack)
Started as a sketch in my notebook
(สท๊าร์ท แอส ซา สเค๊ทช อิน มาย notebook)
And now dope hooks make punks take another look
(แอนด์ นาว โดพ ฮุ๊ค เม้ค พรัค เท้ค อะน๊าเทร่อร์ ลุ๊ค)
My thoughts ya hear and ya begin to fear
(มาย ธอท ยา เฮียร แอนด์ ยา บีกิน ทู เฟียร์)
That ya card will get pulled if ya interfere
(แดท ยา ค้าร์ด วิล เก็ท พูลล อิ๊ฟ ยา อินเทอร์เฟียร)

With the thoughts from a militant mind
(วิธ เดอะ ธอท ฟรอม มา มีลอิแท็นท ไมนด์)
Hardline, hardline after hardline
(Hardline , hardline แอ๊ฟเท่อร hardline)

Landlords and power whores
(แลนหลอก แซน พ๊าวเว่อร์ โฮ)
On my people they took turns
(ออน มาย พี๊เพิ่ล เด ทุค เทิร์น)
Dispute the suits I ignite
(ดิสพิ้วทํ เดอะ ซุ๊ท ซาย อิ๊กไน๊ท)
And then watch ’em burn
(แอนด์ เด็น ว๊อทช เอ็ม เบิร์น)

Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn, burn, yes ya gonna burn
(เบิร์น , เบิร์น , เย็ซ ยา กอนนะ เบิร์น)
Burn!
(เบิร์น !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bombtrack คำอ่านไทย Rage Against The Machine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น