เนื้อเพลง In My House คำอ่านไทย Sarah Connor

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Boy, you can just best believe
(บอย , ยู แคน จั๊สท เบ๊สท์ บีลี๊ฝ)
I’m the only girl in your life
(แอม ดิ โอ๊นลี่ เกิร์ล อิน ยุร ไล๊ฟ)
I’ll be your sugar in the morning
(อิลล บี ยุร ชู๊ก้าร อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
And the sweet stuff U need at night
(แอนด์ เดอะ สวี้ท สทั๊ฟฟ ยู นี๊ด แอ็ท ไน๊ท)
And you can just best believe
(แอนด์ ยู แคน จั๊สท เบ๊สท์ บีลี๊ฝ)
When it come down to makin’ love
(เว็น หนิด คัม เดาน ทู เมกิน ลัฝ)
I’ll satisfy you every need
(อิลล แซ๊ททิซไฟ ยู เอ๊เฝอร์รี่ นี๊ด)
And every fantasy you think of
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ แฟนทะซิ ยู ทริ๊งค อ็อฝ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So when U need a little piece of mind
(โซ เว็น ยู นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Come on over, boy, any time
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , บอย , เอ๊นี่ ไทม์)
I’ll keep you happy and so satisfy
(อิลล คี๊พ ยู แฮ๊พพี่ แอนด์ โซ แซ๊ททิซไฟ)
In my house, my house
(อิน มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)

Oooh part
(อู้ พาร์ท)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Boy, any time, day or night
(บอย , เอ๊นี่ ไทม์ , เดย์ ออ ไน๊ท)
When U call me, I will be there
(เว็น ยู คอลลํ มี , ไอ วิล บี แดร์)
Just call me up on the phone
(จั๊สท คอลลํ มี อั๊พ ออน เดอะ โฟน)
When U need someone ’round to care
(เว็น ยู นี๊ด ซัมวัน ราวนด ทู แคร์)
And when you feel sad and blue
(แอนด์ เว็น ยู ฟีล แซ้ด แอนด์ บลู)
You just come and see me anytime
(ยู จั๊สท คัม แอนด์ ซี มี เอนี่ไทม์)
I’ll kiss away all your tears
(อิลล คิซ อะเวย์ ออล ยุร เทียร์)
And your fears you can leave behind
(แอนด์ ยุร เฟียร์ ยู แคน ลี๊ฝ บีฮายน์)

[Chorus 2:]
([ ค๊อรัส ทู : ])
So when U need a little piece of mind
(โซ เว็น ยู นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Come on over, boy, any time
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร , บอย , เอ๊นี่ ไทม์)
I’ll keep you happy and so satisfy
(อิลล คี๊พ ยู แฮ๊พพี่ แอนด์ โซ แซ๊ททิซไฟ)
In my house, my house
(อิน มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)
So when U need some love and tenderness
(โซ เว็น ยู นี๊ด ซัม ลัฝ แอนด์ เทนเดอะเน็ซ)
And it’s me, baby that U miss
(แอนด์ อิทซ มี , เบ๊บี้ แดท ยู มิซ)
Here’s the key to unlock the door to my house, my house
(เฮียร เดอะ คีย์ ทู อันลอค เดอะ ดอร์ ทู มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)

Oooh part
(อู้ พาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My House คำอ่านไทย Sarah Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น