เนื้อเพลง Bowl of Oranges คำอ่านไทย Bright Eyes

The rain had started tapping
(เดอะ เรน แฮ็ด สท๊าร์ท แทปพิง)
on the window near my bed
(ออน เดอะ วิ๊นโด้ว เนียร์ มาย เบ๊ด)
There was a loop hole in my dreaming
(แดร์ วอส ซา ลูพ โฮล อิน มาย ดรีมมิง)
so I got out of it
(โซ ไอ ก็อท เอ๊าท อ็อฝ อิท)
And to my surprise my eyes were wide and already open
(แอนด์ ทู มาย เซอร์ไพร๊ส มาย อาย เวอ ไวด์ แอนด์ ออลเร๊ดี้ โอ๊เพ่น)
Just my nightstand and my dresser
(จั๊สท มาย nightstand แอนด์ มาย ดเรซเซอะ)
where those nightmares had just been
(แวร์ โฑส ไนท์แมร์ แฮ็ด จั๊สท บีน)

So I dressed myself and left then
(โซ ไอ เดรส ไมเซลฟ แอนด์ เล๊ฟท เด็น)
out into the gray streets
(เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ กเร สทรีท)
But everything seemed different
(บั๊ท เอ๊วี่ติง ซีม ดีฟเฟอะเร็นท)
and completly new me
(แอนด์ completly นิว มี)
The sky, the trees, houses, buildings
(เดอะ สกาย , เดอะ ทรี , เฮ้าส , บีลดิง เอส)
even my own body
(อี๊เฝ่น มาย โอว์น บ๊อดี้)
And each person I encountered,
(แอนด์ อีช เพ๊อร์ซั่น นาย เอ็นเคานเทอะ ,)
I couldn’t wait to meet
(ไอ คูดซึ่น เว้ท ทู มี๊ท)

And I came upon a doctor
(แอนด์ ดาย เคม อุพอน อะ ด๊อคเท่อร์)
who appeared in quite poor health
(ฮู แอพเพียร์ อิน ไคว๊ พัวร์ เฮ็ลธ)
I said, ” there’s nothing I can do for you, you can’t do for yourself ”
(ไอ เซ็ด , ” แดร์ นัธอิง ไอ แคน ดู ฟอร์ ยู , ยู แค็นท ดู ฟอร์ ยุรเซลฟ “)
He said, ” oh yes you can, just hold my hand, I think that that would help ”
(ฮี เซ็ด , ” โอ เย็ซ ยู แคน , จั๊สท โฮลด์ มาย แฮนด์ , ไอ ทริ๊งค แดท แด้ท เวิด เฮ้ลพ “)
So i sat with him a while and i asked him how he felt
(โซ ไอ แซ็ท วิธ ฮิม มา ไวล์ แอนด์ ดาย อาสคฺ ฮิม ฮาว ฮี เฟ็ลท)
he said, ” I think I’m cured, no infact I’m sure of it
(ฮี เซ็ด , ” ไอ ทริ๊งค แอม เคอ , โน infact แอม ชัวร์ อ็อฝ อิท)
thank you stranger… for your theraputic smile. ”
(แธ๊งค์ ยู ซทเรนเจอะ ฟอร์ ยุร theraputic สไมล์ “)

So that’s how I learned the lesson
(โซ แด้ท ฮาว ไอ เลิร์น เดอะ เล๊ซซั่น)
that everyone’s alone
(แดท เอ๊วี่วัน อะโลน)
And your eyes must do some raining
(แอนด์ ยุร อาย มัสท์ ดู ซัม เรนนิง)
if you’re ever gonna grow
(อิ๊ฟ ยัวร์ เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ โกรว์)
When crying don’t help, you can’t compose yourself,
(เว็น คไรอิง ด้อนท์ เฮ้ลพ , ยู แค็นท คอมโพส ยุรเซลฟ ,)
it’s best to compose a poem
(อิทซ เบ๊สท์ ทู คอมโพส อะ โพเอ็ม)
An honest verse of longing
(แอน อ๊อนเน็สท เฝิซ อ็อฝ ลองอิง)
or a simple song of hope
(ออ รา ซิ๊มเพิ่ล ซ็อง อ็อฝ โฮพ)

That’s why I’m singing, baby, don’t worry
(แด้ท วาย แอม ซิง อิง , เบ๊บี้ , ด้อนท์ ว๊อร์รี่)
cause now i’ve got you back
(ค๊อส นาว แอฝ ก็อท ยู แบ็ค)
And everytime you feel like crying
(แอนด์ เอ๊รี่ไทม์ ยู ฟีล ไล๊ค คไรอิง)
I’m gonna try to make you laugh
(แอม กอนนะ ธราย ทู เม้ค ยู ล๊าฟ)
And if i can’t, if it just hurts too bad,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็นท , อิ๊ฟ อิท จั๊สท เฮิร์ท ทู แบ้ด ,)
then we’ll wait for it to pass
(เด็น เวลล เว้ท ฟอร์ อิท ทู เพซ)
And i will keep you company
(แอนด์ ดาย วิล คี๊พ ยู คัมพะนิ)
through those days so long and black
(ทรู โฑส เดย์ โซ ลอง แอนด์ แบล๊ค)

We’ll keep working on the problem
(เวลล คี๊พ เวิคกิง ออน เดอะ โพร๊เบล่ม)
we know we’ll never solve
(วี โนว์ เวลล เน๊เฝ่อร์ โซ๊ลฝ)
Of love’s uneven remainders
(อ็อฝ ลัฝ อะนีเฝ็น ริเมนเดอะ)
there lies fractions of a whole
(แดร์ ไล แฟร๊คชั่น อ็อฝ อะ โฮล)
But if the world could remain within a frame
(บั๊ท อิ๊ฟ เดอะ เวิลด เคิด รีเมน วิธอิน อะ เฟรม)
like a painting on a wall
(ไล๊ค เก เพนทิง ออน อะ วอลล์)
then i think we’d see the beauty then
(เด็น นาย ทริ๊งค เว็ด ซี เดอะ บิ๊วที่ เด็น)
And stand staring in awe
(แอนด์ สแทนด์ ซแทริง อิน ออว์)
At our still lives posed
(แอ็ท เอ๊า สทิลล ไล้ฝ โพส)
like a bowl of oranges
(ไล๊ค เก โบลว์ อ็อฝ อ๊อเร้นจ)
like a story told
(ไล๊ค เก สท๊อรี่ โทลด)
by the fault lines and the soul
(บาย เดอะ ฟอลท ไลน์ แซน เดอะ โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bowl of Oranges คำอ่านไทย Bright Eyes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น