เนื้อเพลง Wattershed คำอ่านไทย Foo Fighters

Stick It To The Mailman
(สทิ๊ค อิท ทู เดอะ Mailman)
Pinned Against A Pot Plant
(พินทฺ อะเก๊นสท ดา พ๊อท แพล๊นท)
Sick Of All The Sun Tan
(ซิ๊ค อ็อฝ ออล เดอะ ซัน แทน)
Oily With The Ray Ban
(ออยลิ วิธ เดอะ เรย์ แบน)

Take That To The Bank And Call It A Check
(เท้ค แดท ทู เดอะ แบ๊งค แอนด์ คอลลํ อิท ดา เช็ค)
Masked Without A Weapon
(แมสค วิธเอ๊าท ดา เว๊พ่อน)

Skinny As A Spit Pan
(ซคีนอิ แอส ซา ซพิท แพน)
Dealing With The Sh*t Plan
(ดีลลิง วิธ เดอะ ฌะ *ที แพลน)
Playing With My Bad Hand
(พเลนิ่ง วิธ มาย แบ้ด แฮนด์)
Just Another Rock Band
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ร๊อค แบนด์)

Take That To The Man
(เท้ค แดท ทู เดอะ แมน)
And Call It A Check
(แอนด์ คอลลํ อิท ดา เช็ค)
Trapped Within A Contract
(แทร๊พ วิธอิน อะ ค๊อนแทรคทํ)

Hey There Boy While You Were Catching The Black Widow
(เฮ แดร์ บอย ไวล์ ยู เวอ แคชอิง เดอะ แบล๊ค วิดโด้ว)
Rest Of Us Were Watching Melrose
(เรสท อ็อฝ อัซ เวอ วัทชิง Melrose)

I Wanna Swim In The Wattershed
(ไอ วอนนา สวิม อิน เดอะ Wattershed)
I Wanna Listen To The Flowerhead
(ไอ วอนนา ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ Flowerhead)
I Lost A Gallon And Still I Bled
(ไอ ล็อซท ดา แก๊ลลอน แอนด์ สทิลล ไอ บเล็ด)
I Keep On Thinking I Get Ahead
(ไอ คี๊พ ออน ติ้งกิง ไอ เก็ท อะเฮด)

I Was Pissin’ On My Disc Jam
(ไอ วอส พิสซิน ออน มาย ดิสค์ แจม)
Pissed About The 5 Ham
(พิซ อะเบ๊าท เดอะ ไฟท์ แฮ็ม)
Pissed About The Green State
(พิซ อะเบ๊าท เดอะ กรีน สเทท)
Miss It And I Can’t Wait
(มิซ ซิท แอนด์ ดาย แค็นท เว้ท)

Take That To The Man
(เท้ค แดท ทู เดอะ แมน)
And Call It A Check
(แอนด์ คอลลํ อิท ดา เช็ค)
Trapped Within A Contract
(แทร๊พ วิธอิน อะ ค๊อนแทรคทํ)

Hey Man Can’t You Tell It’s Still A Problem
(เฮ แมน แค็นท ยู เทลล อิทซ สทิลล อะ โพร๊เบล่ม)
See You At Devil’s Tower
(ซี ยู แอ็ท เด๊ฝิ้ล เท๊าเว่อร์)

I Wanna Swim In The Wattershed
(ไอ วอนนา สวิม อิน เดอะ Wattershed)
I Wanna Listen To The Flowerhead
(ไอ วอนนา ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ Flowerhead)
I Lost A Gallon And Still I Bled
(ไอ ล็อซท ดา แก๊ลลอน แอนด์ สทิลล ไอ บเล็ด)
I Keep On Thinking I Get Ahead
(ไอ คี๊พ ออน ติ้งกิง ไอ เก็ท อะเฮด)

I Was Pissin’ On My Disc Jam
(ไอ วอส พิสซิน ออน มาย ดิสค์ แจม)
Pissed About The 5 Ham
(พิซ อะเบ๊าท เดอะ ไฟท์ แฮ็ม)
Pissed About The Green State
(พิซ อะเบ๊าท เดอะ กรีน สเทท)
Miss It And I Can’t Wait
(มิซ ซิท แอนด์ ดาย แค็นท เว้ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wattershed คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น