เนื้อเพลง Quick to Back Down คำอ่านไทย Bravehearts

[Lil Jon]
([ ลิล จอนนี่ ])
Yeah!
(เย่ !)
Bravehearts!
(Bravehearts !)
Yeah!
(เย่ !)
That boy Nas!
(แดท บอย นาส !)
Yeah!
(เย่ !)
Me I’m your boy Lil Jon
(มี แอม ยุร บอย ลิล จอนนี่)
Yeah!
(เย่ !)
Right now we going to talk about these n*ggas!
(ไร๊ท นาว วี โกอิ้ง ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท ฑิส เอ็น *ggas !)
Yeah!
(เย่ !)
That’s got a lot of mouth, what!
(แด้ท ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เม๊าธ , ว๊อท !)
Yeah!
(เย่ !)
But when It’s time to do some sh*t
(บั๊ท เว็น อิทซ ไทม์ ทู ดู ซัม ฌะ *ที)
Yeah!
(เย่ !)
They folding, these n*ggas is folding and sh*t
(เด foldings , ฑิส เอ็น *ggas ซิส foldings แอนด์ ฌะ *ที)
Know What I’m talking bout, like paper
(โนว์ ว๊อท แอม ทอคอิง เบาท , ไล๊ค เพ๊เพ่อร์)
Yeah!
(เย่ !)

[Chorus: Nas + Lil Jon]
([ ค๊อรัส : นาส + ลิล จอนนี่ ])
[N] I know your type I know your kind ya
([ เอ็น ] ไอ โนว์ ยุร ไท๊พ ไอ โนว์ ยุร ไคนด์ ยา)
[L] Quick to back down
([ แอล ] ควิค ทู แบ็ค เดาน)
[N] You be leaving when there’s drama
([ เอ็น ] ยู บี ลีฝอิงส เว็น แดร์ ดร๊าม่า)
[L] Quick to back down
([ แอล ] ควิค ทู แบ็ค เดาน)
[N] F*cking fake ass n*gga
([ เอ็น ] เอฟ *คิง เฟ้ค อาซ เอ็น *gga)
[L] Quick to back down
([ แอล ] ควิค ทู แบ็ค เดาน)
[N] Soft and cornflake n*gga ya
([ เอ็น ] ซ๊อฟท แอนด์ cornflake เอ็น *gga ยา)
[L] Quick to back down
([ แอล ] ควิค ทู แบ็ค เดาน)
[N] You ya whole crew ya
([ เอ็น ] ยู ยา โฮล ครู ยา)
[L] Quick to back down
([ แอล ] ควิค ทู แบ็ค เดาน)
[N] Ya’ll don’t want none of this ya
([ เอ็น ] ยอล ด้อนท์ ว้อนท นัน อ็อฝ ดิส ยา)
[L] Quick to back down
([ แอล ] ควิค ทู แบ็ค เดาน)
[N] And I hate ya’ll n*ggas ya
([ เอ็น ] แอนด์ ดาย เฮท ยอล เอ็น *ggas ยา)
[L] Quick to back down
([ แอล ] ควิค ทู แบ็ค เดาน)
[N] Soft and cornflake n*gga ya
([ เอ็น ] ซ๊อฟท แอนด์ cornflake เอ็น *gga ยา)

[Nas]
([ นาส ])
First of all this is Nas I’ma Braveheart veteran
(เฟิร์สท อ็อฝ ออล ดิส ซิส นาส แอมอา Braveheart เฝ๊ทเทอรัน)
And y’all already know who I’m better than
(แอนด์ ยอล ออลเร๊ดี้ โนว์ ฮู แอม เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น)
Yall know the beef in the hood it’ll never end
(ยอล โนว์ เดอะ บี๊ฟ อิน เดอะ ฮุด อิว เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)
Never hit the club unless I get’s my berretta in
(เน๊เฝ่อร์ ฮิท เดอะ คลับ อันเล๊ซ ซาย เก็ท มาย เบอร์เรดดา อิน)
The letter N, short for Nasir
(เดอะ เล็ทเท่อร์ เอ็น , ช๊อร์ท ฟอร์ Nasir)
More drama than the President with North Korea
(โม ดร๊าม่า แฑ็น เดอะ เพร๊สซิเด้นท วิธ น๊อร์ธ โคะรีอะ)
Gettin Krunk wit Lil Jon, he da livest in the south
(เกดดิน Krunk วิท ลิล จอนนี่ , ฮี ดา livest อิน เดอะ เซ๊าธ)
F*ck around and you get wires in your mouth
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ ยู เก็ท ไวร์ ซิน ยุร เม๊าธ)
Cowards I despise and my power keeps on risin
(โค๊หวาร์ด ซาย ดิซไพส แอนด์ มาย พ๊าวเว่อร์ คี๊พ ออน รายซิน)
N*ggas try to hate me but they keep recognizin
(เอ็น *ggas ธราย ทู เฮท มี บั๊ท เด คี๊พ recognizin)
Who’s the next label I’ma bury
(ฮู เดอะ เน๊กซท เล๊เบ้ล แอมอา เบ๊อรี่)
CEO’s, rappers and A&R’s go to the rap cemetary
(CEOs , แรพเพอ แซน อะ.-&Rs โก ทู เดอะ แร็พ cemetary)
And ya all got guns but ya scared to use ’em
(แอนด์ ยา ออล ก็อท กัน บั๊ท ยา ซคา ทู ยู๊ส เอ็ม)
Six million ways to die, n*gga choose one
(ซิกซ์ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู ดาย , เอ็น *gga ชู๊ส วัน)
I’m a Braveheart I’ll be right here
(แอม มา Braveheart อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
Y’all talk sh*t but I smell fear, motherf*cker!
(ยอล ท๊อล์ค ฌะ *ที บั๊ท ไอ สเมลล์ เฟียร์ , motherf*cker !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jungle]
([ จั๊งเกิ้ล ])
Ay yo, all these n*ggas they afraid of the Bravehearts
(ไอ โย , ออล ฑิส เอ็น *ggas เด อะเฟรด อ็อฝ เดอะ Bravehearts)
I’ll take a razor open your face up
(อิลล เท้ค เก เร๊เซ่อร์ โอ๊เพ่น ยุร เฟซ อั๊พ)
I tried to tell these n*ggas we don’t play
(ไอ ทไร ทู เทลล ฑิส เอ็น *ggas วี ด้อนท์ เพลย์)
I run up on you broad day with a A-K
(ไอ รัน อั๊พ ออน ยู บรอด เดย์ วิธ อะ อะ.-เค)
Cornball I can make your heart beat stop
(Cornball ไอ แคน เม้ค ยุร ฮาร์ท บีท สท๊อพ)
Pop pop your body drop from a couple shots
(พ็อพ พ็อพ ยุร บ๊อดี้ ดรอพ ฟรอม มา คั๊พเพิ่ล ฌ็อท)
When you see me in the street, we can handle the beef
(เว็น ยู ซี มี อิน เดอะ สทรีท , วี แคน แฮ๊นเดิ้ล เดอะ บี๊ฟ)
If you see me in jail you know you dead meat
(อิ๊ฟ ยู ซี มี อิน เจล ยู โนว์ ยู เด้ด มี๊ท)
I be fighting and stabbin, shooting and laughing
(ไอ บี ไฟท์ดิง แอนด์ stabbin , ชูดดิง แอนด์ ลาฟอิง)
My ratchet blast on top of you bastards
(มาย แรชเอท บลาสทํ ออน ท๊อพ อ็อฝ ยู แบซเทิด)
Committing sins in Cincinnati
(คอมมิดดิง ซิน ซิน Cincinnati)
We’ll drive by in all black caddy’s
(เวลล ไดร๊ฝ บาย อิน ออล แบล๊ค แคดดิ)
A 21 gun salute
(อะ 21 กัน ซัลหลูท)
Your last words be, please Jungle don’t shoot
(ยุร ล๊าสท เวิร์ด บี , พลีซ จั๊งเกิ้ล ด้อนท์ ชู๊ท)
P*ssy, I’ll put a slug between your eyes
(พี *ssy , อิลล พุท ดา ซลัก บีทะวีน ยุร อาย)
And stand there and watch your punk ass die
(แอนด์ สแทนด์ แดร์ แอนด์ ว๊อทช ยุร พรัค อาซ ดาย)

[Wiz]
([ วินซฺ ])
I’m f*ckin’ wit them, Bravehearts
(แอม เอฟ *ckin วิท เด็ม , Bravehearts)
My n*ggas is coming we just don’t stop
(มาย เอ็น *ggas ซิส คัมอิง วี จั๊สท ด้อนท์ สท๊อพ)
Yall n*ggas is running I’m just goin pop
(ยอล เอ็น *ggas ซิส รันนิง แอม จั๊สท โกอิน พ็อพ)
I twist up my gun up and slap your mouth
(ไอ ทวิสท อั๊พ มาย กัน อั๊พ แอนด์ ซแล็พ ยุร เม๊าธ)
With Lil John down south
(วิธ ลิล จอน เดาน เซ๊าธ)
My religion is green motherf*cker too late
(มาย รีลิ๊เจี้ยน อีส กรีน motherf*cker ทู เหลท)
Since birth, I’m cursed, the worst motherf*cka in da state
(ซิ๊นซ เบริ๊ท , แอม เคอร์ส , เดอะ เวิ๊ร์สท motherf*cka อิน ดา สเทท)
Time and time again you n*ggas back down, laugh now
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน ยู เอ็น *ggas แบ็ค เดาน , ล๊าฟ นาว)
F*ck ya numbers n*gga ya’ll all fake
(เอฟ *ck ยา นั๊มเบ้อร์ เอ็น *gga ยอล ออล เฟ้ค)
The hunt is on, f*ck if I’m wrong, test my dead arm
(เดอะ ฮั้นท อีส ออน , เอฟ *ck อิ๊ฟ แอม รอง , เทสท์ มาย เด้ด อาร์ม)
Robbery, heavily armed, might leave him gone
(รอบเบอะริ , เฮฝอิลิ อาร์ม , ไมท ลี๊ฝ ฮิม กอน)
Bang him duff him, actin like he don’t know what’s going on
(แบง ฮิม ดัฟฟ ฮิม , แอสติน ไล๊ค ฮี ด้อนท์ โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ออน)
Hang em’ rush em’ get his clown ass his teammates wrong
(แฮง เอ็ม รัช เอ็ม เก็ท ฮิส คลาวนํ อาซ ฮิส teammates รอง)
And oh he got a 22, give him the gauge the brave way
(แอนด์ โอ ฮี ก็อท ดา 22 , กี๊ฝ ฮิม เดอะ เกจ เดอะ เบร๊ฝ เวย์)
God aint going to save his b*tch ass today
(ก๊อด เอน โกอิ้ง ทู เซฝ ฮิส บี *tch อาซ ทูเดย์)
Wait I’ma Braveheart I’ll be right here
(เว้ท แอมอา Braveheart อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
Y’all talk sh*t but I smell fear, mothaf*ckas!
(ยอล ท๊อล์ค ฌะ *ที บั๊ท ไอ สเมลล์ เฟียร์ , mothaf*ckas !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Quick to Back Down คำอ่านไทย Bravehearts

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น