เนื้อเพลง Somewhere on Fullerton คำอ่านไทย Allister

Somewhere down in Fullerton
(ซัมแวร์ เดาน อิน Fullerton)
there’s a place we used to go
(แดร์ ซา เพลส วี ยู๊ส ทู โก)
to get away from it all
(ทู เก็ท อะเวย์ ฟรอม อิท ดอร์)
Somewhere down in Fullerton
(ซัมแวร์ เดาน อิน Fullerton)
there’s a place we used to go
(แดร์ ซา เพลส วี ยู๊ส ทู โก)
to get away from it all
(ทู เก็ท อะเวย์ ฟรอม อิท ดอร์)

But I’m still trying
(บั๊ท แอม สทิลล ทไรอิง)
just to figure out why
(จั๊สท ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท วาย)
this feels so wrong
(ดิส ฟีล โซ รอง)
when it felt so right
(เว็น หนิด เฟ็ลท โซ ไร๊ท)
Felt so right four years ago
(เฟ็ลท โซ ไร๊ท โฟ เยียร์ อะโก)

So please don’t go away
(โซ พลีซ ด้อนท์ โก อะเวย์)
Won’t this feeling
(ว็อนท ดิส ฟีลอิง)
stay with me forever,
(สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร ,)
forever, I said
(ฟอเร๊เฝ่อร , ไอ เซ็ด)
” please don’t go away
(” พลีซ ด้อนท์ โก อะเวย์)
I just want you to
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู)
stay with me forever ”
(สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร “)

Somewhere down in Fullerton
(ซัมแวร์ เดาน อิน Fullerton)
there’s a place that meant
(แดร์ ซา เพลส แดท เม็นท)
so much to everybody like me
(โซ มัช ทู เอวี่บอดี้ ไล๊ค มี)
Somewhere down in Fullerton
(ซัมแวร์ เดาน อิน Fullerton)
there’s a place that meant
(แดร์ ซา เพลส แดท เม็นท)
the world to everybody like me
(เดอะ เวิลด ทู เอวี่บอดี้ ไล๊ค มี)

But I’m still trying
(บั๊ท แอม สทิลล ทไรอิง)
just to figure out why
(จั๊สท ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท วาย)
this feels so wrong
(ดิส ฟีล โซ รอง)
when it felt so right
(เว็น หนิด เฟ็ลท โซ ไร๊ท)
Felt so right four years ago
(เฟ็ลท โซ ไร๊ท โฟ เยียร์ อะโก)

So please don’t go away
(โซ พลีซ ด้อนท์ โก อะเวย์)
Won’t this feeling
(ว็อนท ดิส ฟีลอิง)
stay with me forever,
(สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร ,)
forever, I said
(ฟอเร๊เฝ่อร , ไอ เซ็ด)
” please don’t go away
(” พลีซ ด้อนท์ โก อะเวย์)
I just want you to
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู)
stay with me forever ”
(สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร “)

But I’m still trying
(บั๊ท แอม สทิลล ทไรอิง)
just to figure out why
(จั๊สท ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท วาย)
this feels so wrong
(ดิส ฟีล โซ รอง)
when it felt so right
(เว็น หนิด เฟ็ลท โซ ไร๊ท)
Felt so right four years ago
(เฟ็ลท โซ ไร๊ท โฟ เยียร์ อะโก)

So please don’t go away
(โซ พลีซ ด้อนท์ โก อะเวย์)
Won’t this feeling
(ว็อนท ดิส ฟีลอิง)
stay with me forever
(สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร)
forever, I said
(ฟอเร๊เฝ่อร , ไอ เซ็ด)
” please don’t go away
(” พลีซ ด้อนท์ โก อะเวย์)
I just want you to
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู)
stay with me forever ”
(สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร “)

Forever, I said
(ฟอเร๊เฝ่อร , ไอ เซ็ด)
” please don’t go away
(” พลีซ ด้อนท์ โก อะเวย์)
I just want you to
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู)
stay with me forever ”
(สเทย์ วิธ มี ฟอเร๊เฝ่อร “)
Forever, I said
(ฟอเร๊เฝ่อร , ไอ เซ็ด)
” please don’t go away
(” พลีซ ด้อนท์ โก อะเวย์)
cause all I want is
(ค๊อส ออล ไอ ว้อนท อีส)
you to stay with me ”
(ยู ทู สเทย์ วิธ มี “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somewhere on Fullerton คำอ่านไทย Allister

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น